vissza a főoldalra

 

 

 2014.07.11. 

Adósságmentes, csatornázott, biztonságos, megújuló kerületet lett a XVIII.

Mivel az egykori baloldali városvezetés nem épített csatornát Pestszentlőrincen és Pestszentimrén, mi egy év alatt bepótoljuk a mulasztást

Zökkenőmentes Pestszentlőrinc és Pestszentimre modernizációja. Év végéig tíz társasház, két iskola, egy óvoda, a Kossuth Lajos tér újul meg, és nem utolsósorban bővül a szennyvízcsatorna-hálózat. Ughy Attila, Budapest XVIII. kerületének polgármestere: A Lakatos utcai lakótelep mellett közösségi kertet hozunk létre. Akik az adott programba jelentkeznek, egy-egy ágyást kapnak a terület körbekerített részén, ahol zöldséget, gyümölcsöt vagy virágot termeszthetnek. Mindez azért lényeges, mert ezáltal a közösség ereje is megjelenik.

 Önt javasolta a helyi Fidesz-szervezet polgármesterjelöltnek. Mit gondol, milyen eredmények kapcsán született meg a kerületben ez a döntés?

 – Két részre bontható az a tevékenység, amit az elmúlt négy esztendőben elvégeztünk. Az első elem a kerület gazdaságának és költségvetésének rendbetétele volt. Mindez az első két esztendő működését határozta meg. A bevételeket pontosan számba vettük, s azokhoz igazítottuk a kiadásokat. A felesleges kiadásokat le kellett csökkenteni, és feladatunk volt, hogy számtalan olyan plusz bevételi forrást keressünk, amellyel elődeink nem számoltak. Azokat a csatornákat, melyeken át a kerület közpénze felesleges helyekre került, elzártuk. Így két éven keresztül folyamatosan szufficites volt a költségvetésünk, ami azt jelenti, hogy volt ugyan több mint 10 milliárdos adósságunk, de megtakarítással tudtuk zárni az adott évet. Minden esztendőben 300-600 millió forintnyi költségvetési többlet mutatkozott, amit adósságkonszolidációra fordítottunk. Majd az Orbán Viktor által vezetett központi kormányzat a kerületi önkormányzatok minden adósságát átvállalta. Így 2013 második felétől már adósság nélkül gazdálkodik a XVIII. kerületi önkormányzat. A második lépés a fejlesztésekre vonatkozik. Ezeket részben saját kerületi források önrészének bevonásával valósítottuk meg. Energiaracionalizálások, KEOP-pályázatok indultak meg a kerületben, s ezek a beruházások jelenleg is zajlanak, illetve részben befejeződtek. Másrészt a Fővárosi Önkormányzattal együttműködve, Tarlós István főpolgármester úr támogatásával közterület-megújítási programokat indítottunk el. Ezek helyszínei a pestszentlőrinci Kossuth tér, a Béke tér, a Margó Tivadar utcai körforgalom, a Lakatos utcai lakótelep háttér-átalakítása, a zöldfelület-rekonstrukció, a közösségi kert kialakítása. Ha csak a közterület-felújítási programok anyagi részét nézzük; megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Mindezen kívül brüsszeli források felhasználásával a kerület hosszú távú működési céljait határoztuk meg, mert arra törekedtünk, hogy szervezett, koherens, előrelátó fejlesztéspolitika történjen a kerületben. Három nemzetközi projektben vezető partnerként veszünk részt és egyben együttműködő partnerként vagyunk jelen.

 Mindemellett bővül a szennyvízcsatorna-hálózat is…

 – Ez most a kerületben zajló legnagyobb beruházás. Esetünkben a Fővárosi Önkormányzat a legnagyobb beruházó, s a mi szerepünk ebben, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokat arra fordítjuk, hogy a kerületi önkormányzat illetékességi területén élő állampolgároknak ne kelljen csatornarákötési díjat fizetniük. Elődeinknek, amikor még építettek csatornát, 46 ezer forintot kellett fizetniük a csatornarákötésért – ez most közel 100 ezer forint lenne –, s ez az összeg még nem tartalmazta a belső munkálatok segítését. Amennyiben elkészül a csatornázás, akkor az utak helyreállításában vállalunk jelentős szerepet, oly módon, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak átadjuk a pénzeszközöket, s a munka bonyolítását, a közbeszerzési eljárás lefolytatását is a főváros végzi majd el.

 Az ön leendő szocialista ellenfele azt kifogásolja, hogy sokszor húsz percbe is belekerül, amíg csúcsforgalmi időben átszenvedik magukat az Üllői út pestszentlőrinci szakaszán az autósok a csatornaépítések miatti félpályás útlezárások miatt. Mi erről a véleménye?

 – Idestova egy évtizede nem építettek csatornát baloldali elődeink a kerületben, így körülbelül 100 kilométernyi csatorna hiányzik. Mi ezt a hiányzó mennyiséget kevesebb, mint egy év alatt építjük meg. Ez nem egyszerű feladat; ez egy építkezési folyamat. S egyértelmű, hogy az érintett területeken felborul a mindennapi élet, és ezt nehezen viselik a lakosok. Ha 2010 előtt minden évben 10 kilométernyi csatornát építettek volna, akkor nem egyszerre zúdulna rá a kerület lakóira a munkával járó kellemetlenség. A csatornázással járó fennakadásokat egy-egy területen csak rövid ideig kell elviselniük az embereknek, hiszen egy-egy útszakaszon a munkavégzés 10-14 napnál nem tart tovább.

 Térjünk rá a többi projektre, például a Panel II. programra. Ez mennyire volt sikeres?

 – A Panel II programra számtalan kerületi önkormányzat pályázott, s abban az időszakban sem léptünk vissza, amikor igencsak rossz költségvetési helyzetben voltunk. Hiszen úgy gondoltuk, hogy a panelházak energetikai korszerűsítése lényeges. Ezeket a lakásokat általában nem a magasabb keresetű polgárok lakják, de mi rajtuk is akartunk segíteni azáltal, hogy az energiafelhasználás csökkentésével kevesebb rezsit kelljen fizetniük. Mindez egy hosszú ideig tartó folyamat. Most is vannak még függőben lévő pályázatok, s indulnak új programok is. S azt is tudni kell, hogy vannak olyan társasházak, melyek felújítása majdnem félmilliárd forintba kerül, s ezt az összeget az állam, az önkormányzat, s az adott épület lakói közösen, 1/3-os arányban osztják meg egymás között.

 Iskolák és óvodák is megújultak?

 – A KEOP-pályázaton keresztül már eddig is jó néhány intézményt újítottunk föl, s a nyári időszaktól összesen nyolc iskolát és óvodát újítunk föl,a szükséges beruházás, felújítás mértéke függvényében. Közülük néhányat a tanévkezdésre, míg a fennmaradót a téli szünetig. Tanulás-módszertani központtal bővül a Kandó Téri Általános Iskola. Az önkormányzat az oktatási intézmény melletti közparkból leválasztott telken álló épületben alakítaná ki a központot, ezáltal három teremmel bővítve az iskolát. Az ingatlan adásvételi szerződése jóváhagyásra vár, a kivitelezési tervdokumentáció elkészült. A kerület legnagyobb és legpatinásabb iskolája, a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium, aminek sem az energetikai-felújítására, sem a tetőszerkezetének átalakítására elődeink nem tudtak forrást találni. Most közösen az állammal és az evangélikus egyházzal hozzávetőlegesen félmilliárd forintos felújítás indult el a nyári szünetben.

 Az általános iskoláknak immár nem az önkormányzat a fenntartója, mégis felújításokat végeznek az épületeken.

 – Az állami iskolák fenntartója a Klebelsberg Iskolafenntartó Központ, de az épületeket az adott önkormányzatoknak kell üzemeltetniük. S az üzemeltetésbe az állagmegóvás és az energetikai korszerűsítés is beletartozik.

 A közterületek rehabilitációjával elérhető, hogy több befektető érkezzen a kerületbe?

 – A Fővárosi Önkormányzattal közösen végzett Tér_Köz pályázatok megvalósításánál a közösség és civil szféra bevonása a lényeges. A Kossuth tér felújítása esetében is olyan közösségi teret próbálunk létrehozni, ami mindenki számára használhatóvá teszi ezt a közterületet. A Lakatos utcai lakótelep mellett pedig közösségi kertet hozunk létre. Akik az adott programba jelentkeznek, egy-egy ágyást kapnak a terület körbekerített részén, ahol zöldséget, gyümölcsöt vagy virágot termeszthetnek. Mindez azért lényeges, mert ezáltal a közösség ereje is megjelenik. S a közösség újabb és újabb eredményeket képes felmutatni azáltal, hogy képes egy ilyen lehetőséget kihasználni. A gazdaságfejlesztési kérdéskört sem kerülöm meg. Nálunk főleg a repülőtérhez kapcsolódó vállalkozások üzemelnek. S arra kell választ adni, hogy a nemzeti légitársaság megszűnése után miként tudjuk ezt a rendszert újjáéleszteni, és a hagyományos légiiparhoz kapcsolódó szakmákat visszahozni a kerületbe. Rendszeresen tartunk állásbörzét, ahol megjelennek a vállalkozások, és a kerületben vagy annak környékén munkát kereső személyek is.

 Mikorra tervezi polgármesteri programjának elkészítését?

 – Amíg a teljes jelölési folyamat nem ér véget, addig nem mutatom be polgármesteri programomat.

 Ezt a programot egyezteti majd a kerület lakóival, a civil szervezetekkel?

 – Természetesen, de a kerületben az egyeztetési folyamat jelenleg is zajlik. Hiszen unikális módon kéthetente 1-2 órán keresztül a világhálón online fogadóóra keretében minden olyan kérdésre reagálok, mellyel a kerületben élők fölkeresnek. S természetesen az e fogadóórákon történt fölvetések egy része is belekerül a polgármesteri programba.

 

Medveczky Attila