vissza a főoldalra

 

 

 2014.07.18. 

Nemzeti összefogás szükséges intézményesült szervező erőre alapozva

Gőgös Zoltán elbeszél a kérdés mellett, és szándékosan másról nyilatkozik

„Agrár rezsicsökkentést” hirdet a Hangya Szövetkezeti Együttműködés közös beszerzések és értékesítések létrehozásával – mondta Patay Vilmos, a Hangya Holding elnöke. Számításuk szerint átlagban a magyar agrártermelők 10 százalékkal mérsékelhetnék költségeiket közös beszerzéssel, illetve együttes értékesítéssel kedvezőbb árakat érhetnének el a kereskedőknél, ezáltal mérsékelődne versenyhátrányuk legfőbb versenytársaikkal szemben.

 A Hangya Szövetkezeti Együttműködés „agrár rezsicsökkentést” hirdet. Lapunk és a közvélemény is sokat foglalkozik a közüzemi díjak kapcsán a rezsicsökkentéssel. Mit jelent az agrárszektorban a rezsicsökkentés?

 – Az agrárszektorban a rezsicsökkentés alatt azt kell érteni, hogy kevesebb ráfordítással segítsük a termelői versenyképesség javítását. Ha a szükség input anyagok beszerzését kevesebb anyagi ráfordítással meg tudjuk oldani, akkor alacsonyabb önköltséggel nagyobb az esély arra, hogy változatlan minőség mellett versenyképesebbé váljon a létrehozott termék, termény, élő állat. Hiszen a piacnak a ráfordítás-verseny meghatározó eleme; például korántsem mindegy, hogy 1 kilogramm húst hány kilogramm takarmányból tudunk előállítani. A magyar agrárium szereplői pedig sajnos sokszor hátrányban vannak nyugat-európai társaikhoz képest.

 Az önök által kiszámított 10%-os mérséklés milyen módon érhető el?

 –A magyar agrárium együttes értékesítést és beszerzést vállaló tagjai, eddig termelői csoportokban, termelői értékesítő szervezetekben külön-külön, de nem országosan együtt végezték a tevékenységüket. Ezen úgy próbálunk változtatni, hogy a TCS-k, a TÉSZ-ek beszerzési igényeit, vagy éppen az értékesítésre fölkínált mennyiségeket együtt jelenítjük meg a piacon. Ez azt jelenti, hogy ha például külön-külön vesznek műtrágyát, ahhoz képest együtt, összefogással 100-200 ezer tonna műtrágya beszerzésével más árak, fizetési kondíciók érhetők el. S mivel non-profit keretek közt működik a létrejött holding, ezért jobb beszerzési árral számolhatnak azok, akik csatlakoznak hozzánk.

 Milyen fogadtatása volt a Hangya Szövetkezeti Együttműködés felhívásának a termelők körében?  

– A közelmúltban hirdettük meg ezt a metódust, így országos viszonylatban az érdeklődésről nem lehet pontos adatot mondani. Azok, akik úgy érzik, hogy segítségre van szükségük, már partnerként jelentkeztek. Így a meggytermelők képviselői a túltermelés okán. Ők minden lehetőséget kihasználnak, hogy a meggytermelő gazdák értékesítési problémáit kezeljék, oldják a feszültséget – hiszen a fölvásárolók alacsony áron akarják tőlük átvenni a nagyobb mennyiségű meggyet. Jelentkeztek bortermelők, almatermelők, gabonatermesztők, sertéstenyésztők és méhészek is. Tehát sokfelől érdeklődnek aziránt, hogy mennyire tudnák javítani saját piaci pozíciójukat, tehát mennyivel lehetne növelni a profitot. Bizonyára vannak olyan termelők is, akik számára az együttműködés majd éppen abban segít, hogy ne forduljon át veszteségbe a termelésük.

 Az, hogy a legtöbb termelő külön-külön és nem együttműködve próbált meg a piacon érvényesülni, lehet az egyik oka annak, hogy a hazai agrárszereplők hatékonysága és versenyképessége elmarad a legfontosabb versenytársakétól?

 – Egyértelmű, hogy amit említettünk, az csak az egyik oka a versenyhátránynak. Én, és azok, akik a holding alapítását termelőként eldöntötték, úgy látjuk, hogy a versenyképesség gyorsan változtatható lényeges eleme az a ráfordítás. Természetesen a kimeneti oldalon a versenyképességet befolyásolja többek között még a termesztési, termelési technológia, a fajtaválaszték stb., de a legmeghatározóbb mégis a ráfordítás mértéke. Emellett persze a termék hozama is számít, mert nem mindegy, hogy 50 vagy 100 mázsa növény terem egységnyi területen. A ráfordítás költsége viszont az összefogással tényleg gyorsan befolyásolható és segít abban, hogy utána a többi termelési tényező tekintetében is együttesen fellépjünk. A leggyorsabb megoldást jelenti minden termelő számára, hogy összefogással termelési ráfordítása, a közös beszerzés által csökkenthető legyen. Tehát „mentőövről”, közösen elérhető piaci erőkiegyenlítésről van szó. Hiszen jelenleg mindegyik magyar termelő nemcsak a termelést, hanem az azt megelőző és az azt követő piaci műveleteket is jellemzően önállóan oldja meg, míg a nyugat-európai versenytársak a beszerzést és az értékesítést is nagy többségben közösen oldják meg. Természetesen az együttes fellépés termékpályánként eltérő tartalmú. A tej termékpályán Nyugat-Európában a szervezettség 80-90%-os, míg a hízómarha ágazatban csak 40-50%-os. Ma Magyarországon a legnagyobb szervezettségű ágazatokban sem haladja meg a 40%-ot a termelői összefogás mértéke. És sajnos vannak olyan hazai ágazatok, ahol ez az arány alig éri el a 10%-ot. Bizonyára egyes termelők nem hisznek az együttes fellépés sikerében, mert azt nem tapasztalták meg. A mai, magyar, összefogást vállaló termelők csak a saját TCS-jükkel próbáltak a piacon jobb pozíciót elérni. Ami adott esetben nem volt rossz. Jómagam 20 éven keresztül agrárkereskedő voltam, így tudom, hogy egy adott szőlésznek mennyiért adtam el a növényvédőszert, s mennyivel kedvezőbb árat mondtam akkor, mikor 30-40 termelő fogott össze, s közösen vásárolták meg ugyanazt a terméket. Viszont ez idáig azt még senki sem próbálta ki, hogy országosan együtt szerezzék be a takarmányokat, a műtrágyát, a növényvédőszereket, s még sorolhatnám…

 Az MSZP-s Gőgös Zoltán ironikusan így reagált az ön bejelentésére: „Jó reggelt kívánok elnök úr, mert ilyen rendszer legalább másfél évtizede működik Magyarországon, de előfordulhat, hogy a földforgalmazási törvénnyel sikerül a közös beszerzéssel és értékesítéssel foglalkozó integrátorokat tönkretenni”. Mi erről a véleménye?

 – Gőgös Zoltán elbeszél a kérdés mellett, s ha nem tájékozott, akkor szándékosan másról próbál meg nyilatkozni. Esetünkben a földforgalmi szabályozás új kereteit kifogásolja. Akikről Gőgös Zoltán beszél, azok a nagytermelők, akik rendelkeznek olyan képességgel, eszköztárral, ami a környezetükben gazdálkodó termelőknek nincs meg. A nagytermelőnek vannak kombájnjai, szárítóüzemei, raktárai, s felajánlja ezeket mindazoknak, akiknek nincs, tehát integrálja őket. Mindez nem egyezik azzal az elképzeléssel, amit mi a Hangya Holdingban tervbe vettünk. Amiről Gőgös beszél, az ugyanúgy továbbra is egy-két falu összefogását jelenti. Hiszen egy termelő integrátor jobb esetben is csak 10-15 ezer hektárt fog össze. Mi azt szeretnénk, hogy 1 millió hektáron fogjon össze gazdálkodó, termelő, s az inputjait közösen szerezze be. Ma közel 100 gabonában érdekelt termelői csoport, együttműködés létezik, s ezeknek több mint 1,5 millió tonna a kibocsátása, amivel ki lehet menni a nemzetközi piacra is. Ezzel szemben a Gőgös Zoltán által említett integrátor lehet, hogy csak 10-15 ezer tonnát képes eladni.

 1945 előtt a Hangyában dolgozni rangot, megbecsülést jelentett. 1990 után láttam néhány Hangya-boltot az országban, de most nem ütközök beléjük minden utcasarkon. Mikorra várható a Hangya-üzletek „reneszánsza”?  

– Mi most azt tervezzük, hogy a következő időszakban a Hangya Holdingban egy-egy szavazatot érő tulajdoni részt szerezzen – tehát többről van szó, mint szerződéses kapcsolatról – az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség és a Co-op Hungary Zrt. Tehát a két intézménnyel ezentúl szervezett kereteken belül tudunk együttműködni, ami által ki tudjuk alakítani a finanszírozás, a termelés, a feldolgozás és a kiskereskedelmi értékesítés nemzeti szinergiáját. Az elmondottakat összegezve: segíteni akarjuk a gazdákat abban, hogy olyan egységes minőségbiztosítási rendszert fölvállalva termeljenek, ami számukra a legtöbb bevételt hozhatja.

 

Medveczky Attila