vissza a főoldalra

 

 

 2014.06.13. 

Nemzetközi postaküldemény-művészet

Kiállítás az olaszliszkai Kossuth-házban

Post mail art, rejtélyes, titokzatos elnevezés. Postai művészet? Levélművészet? Ki küldi, és ki kapja? S mi van a borítékban? Üzenet? Kinyilatkoztatás? Nyugtázása valaminő, a képzőművészet technikájával és motívumrendszerével előadott kedélyállapotnak? A szabad szellemi csere földrészeket összekötő megnyilvánulása levélformában?

Akárhogyan is van, az amerikai Ray Johnson által több mint fél évszázada megteremtett – és azóta is élő, sőt különböző formákban kiteljesedő – post mail art az évtizedek alatt, némi avantgárd töltéssel, olyan pályát futott be, hogy önálló képzőművészeti műfajként is megállja a helyét.

Tárgyi valóság, pontosabban műtárgy lett az így készült, a formai és kifejezésbeli határokat minduntalan átlépő – a határtalanig tágító – titokzatos levél. Mert annál nagyobb az értéke, minél titokzatosabb. Van, hogy különösebb közlendőt sem hordoz – a borítékban nincs levél –, ilyenkor maga a grafikai eszköztár megannyi elemével földíszített boríték válik üzenetté.

S ez az üzenet, a nyitott gondolkodás, a szabadság (az eszmevándorlás stb.) egyik formája. Tudomásul adni a másiknak, hogy vagyok, hogy jól vagy netán rosszul érzem magam a világban, az önkifejezés sarkalatos eszköze. S természetesen nem csupán az egyén – a levélművész – ügyes-bajos dolgai közvetíttetnek, hanem a közösségre (népre, fajra, hazára, nemzetre) kiterjesztett, a történelmet is górcső alá vevő aktív emlékezet megannyi mozzanata is.

A levélművész tehát ha benne él is a jelenben – legjobbjaink ugyancsak próbálkoztak evvel a műfajjal –, a kor és a személyes problémákon kívül a közelmúltat és a régmúltat éppúgy faggathatja. Akár egyetlen nevezetes, nevezetesen hírhedt, mert a világra gyötrelmet hozó évszámmal – jelen esetben 1914-gyel, az I. világháború kitörésének évével – a közönség tudomására hozhatja véleményét: az egyszerű – kiáltóan egyszerű – grafikai jelben, egyúttal az emlékezet ébrentartásával, ott van a tiltakozás.

Sokféle anyaga – papír, fatábla, műanyag, textil – és sokféle formája – négyzet, téglalap, kör, háromszög, amorf alakzat – lehet a postai küldeménynek. Egyetlen fontos követelmény: hatásos legyen! Képvalóságával vagy kalligrafikus üzenetével fölrázzon, szórakoztasson, gyönyörködtessen. Ha a küldés postai úton (a kis képzőművészeti alkotások fölbélyegezve) történik is, az alkotó egyedi bélyeget éppúgy rajzolhat (grafikai humorát fölvillantandó) a küldeményre, mint bármi mást: szórakoztató vagy meghökkentő jelet, motívumot, figurát.

A technikai kivitelezésnek is számtalan formája ismert, a művészi előadás stílusairól-irányzatairól (a szecessziótól a dadáig és a pop-artig stb.) nem is beszélve. Jóllehet a különféle technikai módok (ceruza- és tusrajz, akril, olaj, nyomás, kollázs, applikáció) elősegítik a minél hatásosabb külcsín létrehozását, a nóvum az általuk közvetített képvalóságban (motívum- és jelrendszerben) van.

Az olaszliszkai kollekció valójában két nagy gyűjteményre támaszkodik. A levéllel sokszor megszólított kitűnő szobrászművész, Ézsiás István és az évtizedek óta Párizsban élő jeles festőművész-grafikus, Joseph Kadar (akinek különben Álmosdon önálló Post Mail Art Múzeuma van) birtokolja az anyag nagy részét. Alighanem művészi kvalitásaikon kívül vonzó személyiségüknek – közösségtoborzó hatásuknak – is köszönhető a címükre küldött nagyszámú levél. Az egyik legszorgosabb, és a műfajt tekintve (alkotások!) talán a legérdekesebb-legjobb műveket feladó pedig a szintén Franciaországban élő Judit Nemes (Nemes Judit). Ő nyilván nem csupán küldő művészként van a toppon, de gyakorta művész-levéllel megajándékozottként is, hiszen csak így tartható mederben a gyarapodó gyűjtemények értékközvetítése. (Az oda-vissza küldözgetéseknek a barátkozáson és meglepetéskeltésen kívül természetesen az illető kollekciójának gyarapítása is célja.)

Nemes a formameghökkentésen kívül a sík artisztikus „belakásával” is él. Fehér téglalapja egyszer pettyes rácsfelületben tobzódik, máskor saját bélyegzővel nyomott piktogramok díszítik. A háromszög alakú „papírcsákójának” mindkét oldala oly intenzíven meg van dolgozva, hogy lehetetlen nem észlelni a leleménnyel kiválasztott grafikai csomópontok szinte érzelmi hullámzását (Ézsiás-gyűjtemény). Ám a kollázsként felhasznált tépett papír is lehet képalkotó eszköz, ha a borítékon olyan precizitással vannak kijelölve a nonfiguratív alakzatok és a bábuk súlypontjai, mint az épp egy Joseph Kadarnak küldött művön látható.

Joseph Kadar post mail artjain is ott a képzőművészeti látás látomássá való fokozása: az egyik Ézsiásnak küldött levélen a fekete-fehér fotogram kerül a fókuszba, a másikon pedig – hommage-szerűen – (továbbított levél) egy nemrég elhunyt akcióművész, Fenyvesi Tóth Árpád ceruzarajzos ábrája. A levélművészekre különösképp jellemző bizonyos láncolati jelenlét, ami annyit jelent, hogy az ajándékként kapott műtárgy ajándékként továbbvándorol (Joseph Kadar – Haász Ágnes – Ézsiás István, Fenyvesi Tóth Árpád – Joseph Kadar – Ézsiás István). A „felülírt”, „felülbélyegzett” pecséteknek az ósága tagadhatatlan.

Ézsiás gyűjteménye Franciaországból, Svédországból, Németországból éppúgy gyarapodott, mint Magyarországról. Joseph Kadar artisztikus művészpostáját pedig a magyar küldemények mellett olasz, lengyel, francia és német post mail artok is színesítik.

Se szeri, se száma a borítékot díszítő formáknak, grafikai ötleteknek (szecessziós motívum, kitöltött keresztrejtvény-rács stb.), ám eme tárlat pálmáját az Ézsiásnak címzett László Bandy-művészlevél viszi el. A téglalap alakú vastag borítékban egy leporellóként kinyitható áttört papírszobor-csoport található. A különös képződmény, mint a művész megannyi alkotása, térszerkezetek variációs gazdagságával a holt teret bolygatja meg. S az egyik lapon tintával írott – levél a levélben! – főhajtás a tragikusan korán elköltözött Fenyvesi Tóth Árpád előtt. („Ki viszi el leveleinket Árpinak? És kapunk-e választ?”)

 

Szakolczay Lajos