vissza a főoldalra

 

 

 2014.06.13. 

Hazánk természeti adottságai a megújuló energiaforrások viszonylatában ideálisak

Az energiafelhasználás és a rezsiköltségek további csökkentése jelentősen ösztönözheti a fejlesztések elvégzését

Magyarország elkötelezett mind a lakossági, mind a gazdasági szereplők energiaköltségeinek további csökkentése mellett. Hizó Ferenc zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár elmondta: Magyarországon jelentős mértékben csökkenthető az energiafogyasztás különböző korszerűsítésekkel, melyek az épületek hőszigetelését, a nagy energiaigényű elektromos berendezések cseréjét és a már hatékonynak nem minősíthető fűtési és villamosenergia-rendszerek felújítását célozzák meg.

 2020-ra valamennyi hazai panellakás energetikai korszerűsítése megvalósulhat?

 – A kormány a lakóépületek energiahatékonyságának és műszaki biztonságának fejlesztése érdekében az elmúlt négy évben összesen közel 50 milliárd Ft összegű támogatást fizetett ki, így több mint 220 000 család otthonában valósulhattak meg energetikai beruházások. Az energiahatékonyságról szóló irányelv átültetése folyamatban van. Az irányelv által meghatározott keretek között zajlik a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia véglegesítése, melynek szakmai eredményeit felhasználva megkezdődött a III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv (NEHCST III.) elkészítése. A cselekvési terv egyik célja egy átfogó felmérésen és adatbázison alapuló épületenergetikai intézkedéscsomag meghatározása, a szükséges források hozzárendelésével. A stratégia és a cselekvési terv által lefektetett szakmai alapoknak köszönhetően egy széles körű épületenergetikai programsorozat valósulhat meg, melynek egyik tervezett eleme az iparosított technológiával készült lakóépületek felújításának támogatása.

 Az úgynevezett rezsicsökkentés miként kapcsolódik ahhoz a célhoz, hogy csökkenjen hazánkban az elfogyasztott energiamennyiség?

 – A rezsicsökkentés hatására keletkező megtakarítások felhasználásáról a családok szabadon rendelkeznek, dönthetnek úgy is, hogy energetikai beruházások finanszírozására fordítják. Az energiafelhasználás és a rezsiköltségek további csökkentése jelentősen ösztönözheti a fejlesztések elvégzését.

 Hogyan függnek össze az úgynevezett Smart-kezdeményezések a felelősségteljes energiaellátással?

 – Az intelligens energetika elgondolás lényege az, hogy az energiapiac állandó egyensúlyra törekedjen, azaz az energia kínálata, rendelkezésre állása időben, térben és mennyiségében is találkozzon a kereslettel. Ezt a rendszert számos elem alkotja, amelyek különböző fizikai eszközökkel, újszerű finanszírozási modellekkel végeredményben azt a célt szolgálják, hogy rendelkezésre álló energiaforrásainkat a legfelelősségteljesebb módon hasznosítsuk.

 Mi lesz a jelentősége a győri Smart-City programnak?

 – Győr vállalta azt a szerepet, hogy egy olyan városkoncepciót valósítson meg, amelynek lényege a károsanyag-kibocsátás visszaszorítása, az energiahatékonyság és energiatakarékosság fontosságának tudatosítása – ez végeredményben a lakosság életminőségére fog pozitívan hatni. Az okos várossá válásban Győr számára fontos tényezőt jelent majd az okos mérési rendszer kialakítása, mely kiterjed az önkormányzati, üzleti, valamint lakossági fogyasztókra egyaránt. A Smart-City kezdeményezésnek köszönhetően hazánkban Győré lehet a „zászlóshajó” szerep a modern, intelligens várossá válásban, mely példáként szolgálhat itthon és a közép-európai régióban egyaránt.

 Mi mindennek kell megfelelni ahhoz, hogy sikeres legyen a jövőben az intelligens energiakoncepció?

 – Legfontosabb a szereplők elkötelezettsége. A most induló és a már futó demo-projektek célja az is, hogy a potenciális szereplők tájékozottabbak legyenek, megtapasztalják az intelligens energiakoncepcióban rejlő lehetőségeket.

 Vannak-e külföldi példák, amelyeket követni lehet az autentikus megvalósítás érdekében?

 – Pozitív külföldi példáért nem kell messzire mennünk; Bécs a Smart City-k között a világ élvonalába tartozik, 2012-ben a világ első számú okos városává választották. Emellett sorozatban hatodszor nyerte el a világ legélhetőbb városa címet, melyben nagy szerepe volt a smart sikereknek. Angliában mindössze a fogyasztási adatok online közzétételével sikerült 3-5%-os energiamegtakarítást eléri. Örömtelinek és követendőnek tartom ezen pozitív példákat. Fontos azonban leszögezni, hogy ezek csak akkor léphetnek túl a „kezdeti fellángolás” szakaszán, ha az energiatudatosság szemlélete beépül mindennapi életünkbe.

 Egyik céljuk, hogy 2020-ra több mint háromszorosára növekedjen a geotermikus energia fűtési célú hasznosítása. Mindezt milyen ütemezésben szeretnék elérni?

 – Hazánk természeti adottságai a megújuló energiaforrások viszonylatában elsősorban a fűtési hőenergia előállítására ideálisak. Ezt tükrözi a 2012-es év megújuló energiafelhasználásának összetétele is: 76% fűtés-hűtés, 15% villamos energia, 9% közlekedés. Hazánk jelentős geotermikus potenciállal rendelkezik, így a hosszú távú megújuló energiapolitikai célkitűzéseket rögzítő Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve (NCsT) hangsúlyos szerepet szán 2020-ra a geotermikus hőenergia előállításának. Az NCsT a geotermikus hőhasznosítás területén az intenzív növekedési időszak kezdetét 2016-tól tervezi. Ennek legfőbb oka, hogy a 2007–2013-as költségvetési időszak támogatását élvező geotermikus fejlesztések az elmúlt években valósultak, illetve az elkövetkezendő évek során valósulnak meg, így termelő tevékenységük is később jelenik majd meg a statisztikai mutatókban.

 Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, szükséges-e egyfajta szemléletváltás?

– Szemléletváltás a zöldgazdaság egészének fejlesztéséhez szükséges. A szemléletformálás a fenntartható fejlődés legfontosabb eszköze. A tudatos felhasználói szemlélettel hozzájárulunk Földünk és a jövő generációk életminőségének javításához. Magyarországon jelentős mértékben csökkenthető az energiafogyasztás különböző korszerűsítésekkel, melyek az épületek hőszigetelését, a nagy energiaigényű elektromos berendezések cseréjét és a már hatékonynak nem minősíthető fűtési és villamosenergia-rendszerek felújítását célozzák meg. A csökkentett energiaigény kielégítésére pedig a megújuló energiákat kell minél szélesebb körben alkalmaznunk. Tudatosítanunk kell azt, hogy a klímavédelemért mindenki tehet már a viselkedésének, fogyasztói szokásainak megváltoztatásával is.

 Engedjen meg egy másik témát: a panel vagy egyéb házgyári technológiával készült épületek hatalmas lakásállományt képeznek, mely aktívan használt, ám nagy része energetikailag elavult. Milyen forrásbeli eszközökkel tudják elérni, hogy 2020-ra valamennyi hazai panellakás energetikai korszerűsítése megvalósuljon?

 – Az energiahatékonyság növelése az Európai Unió 2014–2020-as időszakra vonatkozó pénzügyi tervezése során is hangsúlyos szerepet tölt be, különös tekintettel a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program kidolgozására. A kohéziós politikai jogalkotási csomag tervezete szerint a következő időszakban – az eddigi gyakorlattól eltérően – a lakáscélú beruházások tágabb köre válik támogathatóvá. A 2014. évre tervezett pályázati felhívások részleteinek kidolgozására akkor kerülhet sor, miután az Európai Bizottság elfogadta az elkövetkező időszak fejlesztési irányvonalait tartalmazó Partnerségi Megállapodást és az egyes Operatív Programokat. Az uniós források mellett a hazai költségvetés és a szén-dioxid-kvótabevételek is lehetőséget biztosítanak az energetikai beruházások finanszírozására. Az energiahatékonysági támogatások hazai történetében egyedülálló módon most egyszerre adott a megalapozott szakmai háttér, a tervezhető, nagy léptékű forrás és a kiterjedt pályázati tapasztalat egy széles körű – a lakossági épületállomány teljes vertikumát lefedő – épületenergetikai programsorozat közelgő elindításához.

 

Medveczky Attila