vissza a főoldalra

 

 

 2014.05.23. 

A központ részt vesz a betegjogok oktatásában is

Alapképzést indítottunk azok számára, akik jogvédelmi képviselettel szeretnének foglalkozni

Tavaly közel tízezer esetben keresték meg az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központot (OBDK) betegjoggal kapcsolatos panasszal, észrevétellel. Dr. Novák Krisztina, az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ főigazgatója elmondta: januártól hivatalból, illetve az irányító szerv felkérésére is eljárhatnak, ha olyan tény vagy körülmény vetődik föl, vagy olyan súlyos mulasztás történik, amely az állampolgárok nagyobb csoportját érintő betegjogi sérelmet okozhat.

 2013-ban közel tízezer esetben keresték meg betegjogi kérdésekben az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központot. Mennyire tekinthetők hitelesnek a betegjogvédelem statisztikai adatai?

 –2013-ban a jogviszony egységesítésen túl a jogvédők munkájának dokumentálására új, egységes beszámolási rendszer került bevezetésre. Ennek eredményeképpen hitelesebb információkat kapunk a jogvédelmi képviselők munkájáról és a jogvédelem statisztikájáról is. Intézményünkhöz 2013-ban összességében16 ezer megkeresés érkezett a három jogterületről, s ebből 9959 a betegjoggal kapcsolatban; ez a szám a betegjogvédelmi munka ismertségét és a képviselők iránti bizalom emelkedését tükrözi. A megkeresések személyesen, telefonon, e-mailen, postai úton és faxon történtek. Tavaly a központi panaszkezelés is megvalósult az OBDK központi irodájában, ahová másfélezer regisztrált telefonhívás érkezett.

 A központhoz beérkezett megkeresések főleg milyen egészségügyet érintő szolgáltatásokkal kapcsolatosak?

 –A jogvédők az egészségügyi ellátás egész területéről kaptak jelzéseket. Legtöbbször a fekvőbeteg-ellátó intézményekben történtek miatt keresték a betegjogi képviselőket, majd ezt követte a járóbeteg-szakellátás, végül az alapellátás. Kaptunk jelzéseket az egészségügyi ellátás egyéb területeiről is, így a mentéssel, betegszállítással, gyógyfürdőkkel, gyógyszertárakkal, gyógyászati segédeszköz-ellátással kapcsolatban. A betegszállítással kapcsolatosan a legtöbben a várakozási időt kifogásolták, de sokan a betegtájékoztatás nem megfelelő voltára, a hosszadalmas betegelőjegyzésekre, s a kezelés közbeni hangnemre panaszkodtak.

 Az OBDK ezekben az esetekben hogyan lép tovább? Följelentéseket tesz, vagy az adott kórházat, vagy gyógyszertárat figyelmezteti?

 –A betegjogi képviselők az egészségügyi törvény, illetve az OBDK-ra vonatkozó kormányrendelet passzusai szerint járnak el tevékenységük során. Elsősorban segítik a betegeket jogaik megismerésében, illetve az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, az ezzel kapcsolatos kérdések feltételében. Tehát tájékoztatókkal látják el a betegeket, de segítik is őket a panaszok megfogalmazásában, illetve kezdeményezhetik azok kivizsgálásait. A megkeresésre az adott egészségügyi szolgáltató 30 napon belül köteles érdemben válaszolni. Mindemellett az eljárás során az OBDK az egészségügyi szolgáltató vezetője, a fenntartó, valamint az eljárásban részt vevő más szerv részére ajánlást fogalmazhat meg. Ebben az esetben az érintett szerv 60 napon belül tájékoztatja központunkat az ajánlással kapcsolatos észrevételeiről. A betegjogi képviselő a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt is tehet az illetékes hatóságnál, és az eljárás során képviselheti is őt. Betegjogi képviselőink kapcsolatot tartanak az egészségügyi szolgáltatást végzőkkel, a fenntartókkal, a térségi egészségszervezési pontokkal, az Országos Tisztiorvosi Hivatallal, a fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerveivel, illetve az egészségügy területén működő kamarákkal is. Továbbá; egyik kezdeményezésünk, hogy a betegjogi képviselőink tájékoztatják az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó szabályokról, azok változásáról, és különleges figyelmet fordítanak a kiszolgáltatott helyzetben lévő betegek jogainak védelmére. Január 1-jétől az OBDK-nak lehetősége van hivatalból, vagy az irányító szerv fölkérésére eljárni, ha olyan tény vetődik föl, vagy olyan mulasztás történik, amely súlyos, vagy az ellátottak nagyobb csoportját érintő betegjogi sérelmet okozhat, különösen, ha az az egészségügyi szolgáltatások hozzáférésével, az ellátásszervezéssel, a beutalási renddel, vagy a betegtájékoztatással kapcsolatos. Ilyen esetben az OBDK a szolgáltatótól, a fenntartótól, vagy az egészségügyi államigazgatási szervtől tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet az intézkedésre, illetve jogszabály-módosítást kezdeményezhet.

 Összesen mennyi betegjogi képviselővel dolgoznak együtt, és ez a szám elegendő-e a panaszok kivizsgálására?

 –Az új szervezeti és működési formának köszönhetően 2013-tól 25 betegjogi képviselővel dolgozik az intézményünk. Az országos lefedettséget átlagosan megyénként egy jogvédő biztosítja, de Budapesten és Pest megyében – az egészségügyi szolgáltatók túlsúlya miatt – 8 jogvédő nyújt segítséget. A jövőbeni jogvédői utánpótlás érdekében 2013-ban elindítottuk a képzéseinket, ami azért jelentős, mert az elmúlt évtizedben jogvédelmi képviselőket nem képeztek Magyarországon. Tavaly összesen száznyolcvanegyen szereztek jogvédelmi tanúsítványt a három – betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi – területre vonatkozóan. Idén ezt a számot szeretnénk tovább növelni, 2014-ben további 217 fő képzését tervezzük. Szintén lényeges, hogy a rendszerben működő jogvédelmi képviselők számára tartottunk egy úgynevezett híd-képzést, ami által az aktualitásokat, a napi prioritásokat megbeszélve team-munkavégzésre ösztönöztük őket. Ennek köszönhetően most is csoportban végzik munkájukat. Emellett alapképzést indítottunk azok számára, akik jogvédelmi képviselettel szeretnének foglalkozni.

 Szeptembertől pedig az ötödéves orvostanhallgatóknak egy hatvan órás jogvédelmi képzést szeretnének elindítani.

 –Pontosan. A 2013-as évi céljaink között is felvetettük, hogy jó lenne, ha a hallgatók már tanulmányaik alatt megismerkednének a betegjogokkal. Az elmúlt évben a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával együttműködve pilot program keretében sikerült is elindítanunk egy ilyen képzést. A tematikát az egyetemmel közösen állítottuk össze, és előadókat is biztosítunk a képzéshez. Nagyon sok diák jelentkezett ezekre a gyakorlatorientált képzésekre, és kedvelték is azokat. Az eddigi pozitív tapasztalatok alapján az idei évben Budapesten, Szegeden, Debrecenben és Pécsett is szeretnénk ilyen képzéseket elindítani. Ezen túlmenően más területen is tervezünk képzéseket. Így például a Magyar Gyógyszerészi Kamarával is kötöttünk együttműködési megállapodást, mely szerint a rendszerben dolgozó gyógyszerészeknek és a végzősök részére is betegjogi képzéseket szervezünk.

A „Jó kórház" elnevezésű program miként kapcsolódik a betegjogi kérdésekhez?

 – Rövidesen szeretnénk egy olyan applikációt elindítani, amely okostelefonokra, eszközökre feltöltve az egészségügyi intézményhez kötött panaszok bejelentésére lesz alkalmas anonim módon. Tehát interaktív térképen keresztül jelenik meg intézményhez kötötten a panaszok bejelentése. A „Jó kórház" elnevezésű program arra is alkalmas lesz, hogy a beteg tartózkodási helyéhez legközelebb eső betegjogi képviselő nevét, elérhetőségét is megmutassa. Így lehetővé teszi az azonnali kapcsolatfelvételt a beteg és a betegjogi képviselő között. A különböző, meghatározott kategóriákban – ellátás, intézmény megközelíthetősége, tisztasága, várakozási idő – észrevételeket is lehet majd tenni az applikáció segítségével. A „Jó kórház” applikáció természetesen az OBDK honlapján is elérhető lesz.

 

Medveczky Attila