vissza a főoldalra

 

 

 2014.03.21. 

Zalaegerszeg idén 244 millió forintot fordít gazdaságfejlesztésre

Biztonságosan üzemel a város kiterjedt intézményrendszere

Zalaegerszeg pénzügyi helyzete szilárd, az intézmények működése stabilan biztosított és a városban komoly fejlesztések is megvalósulnak. Gyutai Csaba, Zalaegerszeg polgármestere elmondta: mintegy 1,3 milliárd forint, szabadon felhasználható kormányzati támogatást kapott az elmúlt évek rentábilis gazdálkodásának köszönhetően a zalai megyeszékhely.

 A költségvetést 18 milliárd forintos főösszeggel fogadta el a zalaegerszegi közgyűlés, a működési költségekre és a fejlesztésekre fordított kiadások aránya közel 50-50 százalékot teszi ki. Ez a 18 milliárdos főösszeg mennyiben tér el az előző évi költségvetéstől?

 –Nagy siker ez a 18 milliárd forint, hiszen ilyen nagyságú volt a főösszeg azokban az esztendőkben is, mikor a teljes oktatási rendszer önkormányzati fenntartásban volt. Az általános iskolák 2013. január 1-je után is önkormányzati tulajdonban maradtak, az állam csak az oktatást, illetve az ahhoz kapcsolódó feladatokat vette át, illetve finanszírozza. Tehát az állami támogatásnak is komoly szerepe volt abban, hogy ilyen induló főösszeget határozzunk meg. A működési költségekre 55, a fejlesztésekre pedig 45%-ot szeretnénk fordítani, ami jelentős arány. S szólni kell még arról az 500 millió forintos stadionfejlesztési forrásról, melynek a támogatási szerződését még nem írtuk alá. Ha ez az összeg is a költségvetési alrendszerbe kerül, akkor a fejlesztések és a működés aránya közel azonos lesz – erre eddig csak az első Orbán-kormány legszebb időszakában, a 2000-es évek elején kerülhetett sor. Érezzük a törődést, a kitüntetett figyelmet a kormány részéről, azt, hogy respektálják: Zalaegerszeg városának minimális adósságállománya volt a szocialista kormányok idején. A fejlesztési hányad nagy részét pályázati források teszik ki, és azok elbírálásakor különösen éreztük a kormány támogatását. December végén pedig mintegy 1,3 milliárd forint, szabadon felhasználható kormányzati támogatást kapott az elmúlt évek rentábilis gazdálkodásának köszönhetően Zalaegerszeg. Mindezeknek köszönhetően kiegyensúlyozott pénzügyi évet prognosztizálhatunk.

 A fejlesztésekre mintegy 8,1 milliárd forintot fordítanak. Mi mindent szeretnének ebből a forrásból megvalósítani?

 – Gazdaságfejlesztésre, ezen belül vállalkozásösztönzésre, foglalkoztatás-bővítésre és az ipari területek fejlesztésére 244 millió forintot fordít a város. Tehát aktívan beavatkozunk a zalaegerszegi munkaerőpiac alakulásába, úgy, hogy a jelenleg munkanélküliek 5%-ának foglalkoztatást biztosítunk. Emellett ipari parkokat fejlesztünk, bővítünk és célul tűztük ki a LÉSZ Kft – az önkormányzat egyik saját cége – telephelyeinek fejlesztését is, lehetővé téve a városban működő gépipari vállalkozások további bővítését. Tehát igazodunk a kormányzati elképzelésekhez: azokat az összegeket, melyek az adósságkonszolidáció által felszabadultak, gazdaságfejlesztésre fordítjuk. Ezen felül 4 milliárd forint uniós támogatásból javítjuk Zalaegerszeg és térségének ivóvízminőségét. A Zalakeop Ivóvízminőség Javító Társulás beruházásának köszönhetően Zalaegerszeg nyugati részén, továbbá Bagodban, Zalaboldogfán, Boncodföldén, Káváson, Zalaszentgyörgyön, Hagyárosböröndön, Csonkahegyháton, Milejszegen, Pálfiszegen, Németfalun, Dobronhegyen, Becsvölgyén, és Kustánszegen csökken az ivóvíz arzénszintje, a szigorított uniós előírásoknak megfelelően. Kiemelendő, hogy mintegy 1 milliárd forintból újul meg Zalaegerszeg közvilágítása: a lámpatestek mintegy 80%-át kicseréljük, energiatakarékos, ledes fényforrású rendszert építünk ki. S ezzel már idén elérjük azt, hogy az eddigi körülbelül 200 millió forintos közvilágítási számlánk a felére csökken, és a későbbiekben ez az összeg tovább apad majd. Átépítjük, felújítjuk, a város főterét, a polgármesteri hivatal előtti területet, s ezzel párhuzamosan a főutcán lévő üzletek portáljait is megújítjuk, azzal a céllal, hogy egységes, esztétikus arculattal rendelkezzenek. Mindebben partnereink a belvárosi üzleti vállalkozások is. A funkcióbővítő város-rehabilitáció következő elemeként felújítjuk a vásárcsarnokot, a szociális város-rehabilitáció keretében pedig a Csányi tér környékén lévő szociális intézményeket: az idősek gondozóházát és az öregek napközi otthonát. Folytatjuk a belváros tehermentesítését, csökkentjük forgalmi terheltségét, a piac mögött vezető elkerülő út első üteme már meg is épült.

Ezek a nagyberuházások, azonban az idei költségvetés számos olyan elemet is tartalmaz, melyeket nagyon fontosnak és szimbolikus jelentőségűnek érzek, de a korábbi években nem volt meg azok megvalósítására pénzügyi fedezet. Az andráshidai városrészben a ferences rend kezelésében van a város legrégebbi, román kori temploma, aminek a felújításához 8 millió forinttal járulunk hozzá. A város melletti Bekeháza-pusztán található a Csillagh-család sírkertje. Ez a família a XIX. században Zala egyik híres családja volt; főispánt is adott a megyének, Csillagh László pedig az 1848-49-es szabadságharcban harcolt századosként. Most ezt a sírkertet is rendbe tesszük, mert az ilyen beruházások erősítik a városban az identitástudatot. Kiemelendő, hogy a források megszerzése érdekében Vigh László képviselő úrral, aki jelenleg a Fidesz–KDNP színeiben indul a zalaegerszegi központú választókerületben, nagyon harmonikus és sikeres együttműködést alakítottunk ki.

 A színház jelenleg a város tulajdonában van. Meg tudják-e oldani annak finanszírozását?

 –A kulturális intézményeink biztos működésére, így a színházéra is, jelenleg rendelkezésre állnak a szükséges költségvetési források. Jelentős kulturális események lesznek a városban, így városunk díszpolgára, a magyar kerámiaművészet jelentős alakja, Németh János születésének 80. évfordulójára is egy nagy kiállítással készülünk.

 

Medveczky Attila