vissza a főoldalra

 

 

 2014.11.07. 

Organikus létkapszulák

Hegedüs Endre kiállítása a József Attila Művelődési Központban

A XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Galériájában a közelmúltban Hegedüs Endrének volt egy kiállítása – középpontban a hajókkal és az uszályokkal. Nem technikatörténeti ábrázolat került a falakra – különben is a festőművész expresszív szín- és formakezelése távol áll a fotórealista módozatoktól –, hanem a hajó és a víz, a napfény és árnyék, a jelen és a múlt (némi beleérzéssel, az öreg járgányokban megtestesülő elmúlás) olyasféle együtthatásáról, amelyet az érzékeny ecset híven tud követni.

Erős foltgesztusok, sötéten is vibráló színek jellemzik a vásznakat. Nemkülönben a mechanikában (alkatrészeiben, formájában) megjelenő konstruktivista szerkezet és az organikus környezet (víz, folyópart, sziget) nyugalmának az összeszikráztatása. Ebben a látásmódban a kiöregedett folyami eszköz, a hajó, az uszály az évtizedek rozsdájával, a munkából való kivonás „magányával” csaknem emberi gesztusok – megfáradtság, öregség – szimbólumává változott.

Hegedüs, ki tudja mi okból, továbbra is megmaradt a hajók, uszályok, a bennük meggyökeresedett munka és a valahai száguldó hasznosság megörökítőjének. Friss tárlatának egyik részét, de szerencsére nem a fő vonulatot, most is a megszeretett – csaknem testvérré fogadott – vízi eszközök ábrázolata teszi ki. De ez sem ennyire egyszerű. Mert ahogyan a tájban elfér a világmindenség legnagyobb és legkisebb kockája, a festőművész forró ecsettel előhívott látomásában is ott – lett légyen az alap a hajó – a táj mint természeti tünemény.

Ott, hiszen a Hajótemetőben (2013) vagy a Hajóbontóban (2014) nyugvó roncsok egyes kiszögellései és a zavaros vízben tükröződő félelmetes árnyékuk közelben lévő hegyek, hegyvonulatok lilás vagy épp zöldben-barnában játszó képét formázzák. Csak egy-egy haloványan látszó szám mint a kimúlt vízi kolosszus hajdani azonosítója jelzi, hogy az organikus (vagy annak tetsző) látvány alapját valójában nem a természet adja, hanem a sajátos fényviszonyok közt különleges élményt nyújtó gépvilág csodája.

Ha jobban szemügyre vesszük a hajófestményeket – Tolóhajó (2014), Két hajó a Nagy-Dunán (2013), Szigetköz (2012), Veszteglő hajók a Nagy-Dunán (2014), Uszály a napfényben (2012) –, szinte ugyanazok a foltélmények, a kontúrokon belüli villódzások éltetik őket, mint a „festmény a festményben” jellegű vásznakat (Kapu – Csángó utca; Kapu – Petneházy utca – mindkettő 2013).

Ha csupán távolról is cseng ide az egyik legfőbb biblikus élmény (ti. a kapu Jézust szimbolizálja, csak rajta át, csak rajta keresztül juthatunk el az Atyához, más szóval az üdvösséghez), a kapukeret, illetve a boltozat mögötti világ színes kaleidoszkópja a mélység (távolság) megvilágosodását jelzi. Nagybányáról ideemelt, vagy arra emlékeztető, a nyitott „zártságban” is valamiképp a természet fenségét (városi barbizon) hangsúlyozó elemekkel. Olyan formai, alkotáslélektani gesztusokkal, amelyek – akarjuk, nem akarjuk – létélménnyé válnak.

Hegedüs Endre nagyon is mestere az ecsetkezelésnek. A vérbő faktúra, a vastagon fölhordott festékréteg által közölt impulzusok mind-mind jellemzői eme – végső soron organikus – világnak. Természetesen újdonsággal szolgál, mert nem sokan próbálkoztak vele, valaminő, roncs voltában is izgalmas gépmonstrum tájjellemzőkkel való megjelenítése. Hogy a technika mint modern világunk kereplője, valaminő sugallatra mindent átfogó csenddé változzék.

Ám ami ezen a kiállításon látványosabb és festőileg sokatmondóbb, az a piktorok által sokszor nyitott könyv újbóli föllapozása. Claude Monet Tavirózsái mint ősélmény akkor is eszükbe jutnak, ha az impresszionista klaszszikus csak nagyon távolról kapcsolható ide. Hegedűs festékben való, a felületnek csaknem plasztikai élményt adó vad tobzódása azonban expresszionista hevületű. Gesztusaiban organikus rácsszerkezetével valósággal szétfeszíti a vásznat (Platánok – 2012), s az ágak között felderülő világ semleges háttere (együtt adják a szépséget) kiváltképp kiemeli a megmaradást is szimbolizáló növényi harc, egyfajta küzdelem szívósságát.

A Filagórián (2004) már nyoma sincs ennek a feszültségnek, jóllehet az ablakkeret – kereszt! – mint hangsúlyos motívum (Biblia) ilyesféle értelmezést is megengedne. Ám a mögötte sugárzó, az ég kékjét sárga-zöld levelekkel bepókhálózó látvány inkább a derű hírnöke. Viszont másutt a derűnek, indák, levelek, kacsok násztáncának súlya van. A tömörségben leledző hatalmas képfelület, szinte résnyi szabadság (kitekintés) sincs a lombok közt, az egybefonódó s ezért megbonthatatlan organizációt, jelképességével valahol az erőt szimbolizálja (Vegetáció – Növényvilág, 2000).

Az Indák (2014) a virágok nyílt szirmaival, emez sárga lámpásokkal már jóval derűsebb, hiszen a sötét háttérből kibukó – kiragyogó – fény a paradox kétfelől is diagonális építkezést motívumról motívumra átjárja. A Fiatal bükkös (2014), csak erdőifjonc formájában, ennek a fényjátéknak éppúgy szemléletes példája lesz – a fák kérge és az altalaj is fehér csíkokban ég –, mint a vízi tájképként is fölfogható Tavirózsák (2013), és legkivált a Fehér tündérrózsák (2014). Ez utóbbi kettő „farsangi tánca” talán azért lett ilyen felhőtlen, hogy a festőművészben nyilván meglévő komor látásmódot, feszültséget valamiképp oldja.

A megfoghatatlanul keserű lét ostorpattogása is jelen van a tárlaton, méghozzá drámai – a drámaiságot szerkezetében is reveláló – formában. Az eget-földet repülésükkel, zajfelhőjükkel beborító madarak (Riadalom – 2000) talán a modern civilizáció „kése” elől menekülnek. Azonban a Vetési varjak (2014) drámai lakmározásában – kitűnő festmény – már nemcsak „holt igék”, de életre serkentő vigaszok is visszhangzanak.

Mert az életet, a bevetett földet meg lehet támadni – a sötét felhőt nemcsak a madárrajok jelentik –, ám a természet parancsa törvényerővel bír: a mag ki fog kelni. Expreszszionista létimádat? A festőecset érzésekben való megmártózása.

 

Szakolczay Lajos