vissza a főoldalra

 

 

 2014.11.07. 

Batthyány Örökségközpontot hoznak létre Körmenden

Az intézmény terei alkalmassá válnak a helyi történelmi korszakok bemutatására, és a Batthyány-kultusz megőrzésére

Mintegy 800 millió forint uniós támogatással Batthyány Örökségközpontot hoznak létre Körmenden, a család nevét viselő kastélyban, a beruházás kezdetét szimbolizáló időkapszulát október 9-én helyezték el.

 Jelenleg milyen állapotban van a Batthyány-kastély? – kérdezem Bebes Istvánt, Körmend polgármesterét.

 – A kastély a magyar állam tulajdonában van, és a kezelői jogokat nemrég kapta meg a város, a birtokbavétel pedig csak az elmúlt hetekben történt meg. Emellett a 2002 előtti városvezetési metódus is kihatott a kastély állapotára. Több mint 15 évvel ezelőtt a város egy-két épületrész mellett a kastély főépületét is használhatta, ahol kollégium működött. Miután a kollégium kiköltözött a kastélyból, az akkori városvezetés lemondott a kezelői jogról, s azt visszaadta a magyar államnak. Így a főépületben, a múzeumi részen kívül, sajnálatos módon, szinte semmilyen tevékenységet sem folytattak. Körmend városa inkább a teátrum működtetését tartotta lényegesnek, és így a kastélynak az a része, ahol színielőadásokat tartanak, aránylag jó állapotban van. A kastélyegyüttes többi része viszont eléggé leromlott állapotba került.

 A város életében milyen szerepe volt a Batthyány-Strattman családnak?

 – A család 400 éven keresztül jelen volt a város életében, így tevékenysége Körmenden meghatározó. Mind a birtokok, mind az uradalom központja a városban volt, főleg miután 1918-at követően a megboldogult hercegorvos teljes mértékben Magyarországon tevékenykedett. A szemorvos főnemes híre nagyon sok embert vonzott a városba; százával zarándokoltak ide betegek és szegények, akiknek sorsáról, életéről, gyógyításáról Batthyány-Strattmann László gondoskodott. Éppen október 28-án, Batthyány-Strattmann László születése napján ünnepelte Körmend várossá nyilvánításának 770. évfordulóját. 770 évből 400 év nagyon jelentős történelmi időtávlat, s ez azt jelenti, hogy a Batthyány-család szellemisége a mai napig jelen van a városban.

 A II. világháborút követően sikerült a család értékeinek nagy részét megmenteni?

 – Az értékek egy részét megmentették, de sajnos a kastélyt a II. világháborút követően a szovjet csapatok laktanyának használták, ami azt jelenti, hogy az épületet kifosztották, és a számukra értéktelen levéltári anyagokat elégették. A család egyéb értékei viszont láthatók az ország különböző kiállításain, illetve a múzeumok raktáraiban őrzik azokat. Ezeknek az értékeknek városunkba kerülését szorgalmazni fogjuk, igazán méltó helyük a Batthyány Örökségközpontban lenne. A hagyaték megmentett részének jelentős hányada Ausztriában található, de szeretnénk, ha ezek is bemutatásra kerülnének Körmenden, akár állandó, akár időszaki jelleggel. Ehhez természetesen megállapodások és egyeztetések szükségesek, melyeket le kell bonyolítanunk a közeljövőben.

 Kinek az ötlete volt a Batthyány Örökségközpont létrehozása?

 – Még a Phare CBC EU-s előfinanszírozási programhoz pályázatot nyújtottunk be a kastély vonatkozásában, s megvalósíthatósági tanulmányt készíttettünk el a kastélyegyüttesre és a kastélyparkra kiterjedően. A dokumentumban főleg a jövedelemtermelő lehetőségek kerültek előtérbe, s a tanulmány néhány eleme a mostani koncepciónak is része. Az elmúlt évtizedek során folyamatosan azzal szembesültünk, hogy sokkal jobb lehetőségeink lesznek az EU-s források lehívására, ha megpróbálunk olyan közösségi működtetést kialakítani, ami főleg a történelmi-kulturális értékek figyelembevételével készül el. Miniszterelnök úr is azt javasolta számunkra, hogy inkább a közösségi funkciót erősítsük meg. A kormány, az önkormányzat, a tervezők közös gondolkodása tehát felelősen kezeli a Batthyány-örökséget, és megpróbálja bemutatni azt az idelátogató turistáknak és zarándokoknak.

 A Batthyány Örökségközpont létrejöttéhez is hozzájárul az önkormányzat?

 – Körmend városa anyagilag is támogatja az intézmény létrejöttét, hiszen magát az üzemeltetést is városi forrásból kell megvalósítanunk. Bizonyára az is bizonyítja elkötelezettségünket, hogy az eddigi kastély-pályázatok előkészítésének költségei és az önerők összegei összesen több mint a 100 millió forintos kiadást jelentettek önkormányzatunk számára. A következő uniós fejlesztési időszakban nagyon sok olyan pályázatot írnak majd ki, amelyek jóval kisebb mértékű önkormányzati önerőt igényelnek. Abban bízunk, hogy a beruházások jelentős része 100%-os uniós támogatásból valósul meg, s azoknak lebonyolítását a város végzi el. 2013-ban az önkormányzatnak az egykor lovarda, ma színházi funkciót ellátó épület látogatóközponttá alakítási terve nyert elismerést az állam előtt, és kiemelt projektként érkezett ahhoz támogatás 800 millió forint értékben. A további fejlesztés eredményeként egy történelmi, kulturális és idegenforgalmi központ infrastrukturális feltételei teremtődnek majd meg. A létrehozott terek alkalmassá válnak a helyi történelmi korszakok bemutatására, köztük a Batthyány-kultusz megőrzésére, helyi és térségi alkotók bemutatkozására, turisztikai csoportok fogadására, a helyi identitást erősítő, regionális hatású programok lebonyolítására, bemutatására. Az egész kastély-együttes közösségi funkciókkal való megtöltése viszont 10 milliárd forintot meghaladó forrást igényel. Ez azt jelenti, hogy sokkal intenzívebben kell dolgozni annak érdekében, hogy az EU-s források az elkövetkezendő hét év során megjelenjenek és hozzájáruljanak ahhoz, hogy a kastély teljes pompájában és funkcionalitásában is meg tudjon újulni.

 Mit gondol, a Batthyány Örökségközpont mennyiben járul hozzá a régió turisztikai kínálatához?

 – A fertődi Esterházy-kastély, a keszthelyi Festetics-kastély és a körmendi Batthyány-kastély együttesen minden valószínűség szerint nagyon erős turisztikai kínálatot biztosít majd Nyugat-Magyarországon. Így a körmendi örökségközpontba kerülő értékek komoly vonzerőt jelentenek a térség számára. Tehát a Batthyány Örökségközpont létrejöttével tovább bővül a régió kulturális és turisztikai kínálata.

 

Medveczky Attila