vissza a főoldalra

 

 

 2014.11.14. 

SZNT: a parlamenti képviselők február végéig tegyék meg módosító javaslataikat!

November 9-ei, szombati küldöttgyűlésén a Székely Nemzeti Tanács a Csapó József által kidolgozott autonómiastatútumra vonatkozó határozatot fogadott el:

 A Székely Nemzeti Tanács megerősítve és kiegészítve az Állandó Bizottság 2014. augusztus 1.-én elfogadott határozatában megfogalmazott értékelést a tanács alapdokumentumára, Székelyföld autonómiastatútumára vonatkozóan kimondja:

 Az egy évtizede kibontakozott székely autonómiamozgalom ma egységesnek tekinthető, és ennek az egységnek az alapja az a jövőkép, amelyet a Székely Nemzeti Tanács autonómiastatútuma ír le, és amely mögött több mint kettőszázezer székely ember népszavazáson kifejezett akarata áll.  

A tervezet világos és kimerítő választ ad arra a kérdésre, mit jelent Székelyföld területi autonómiája, ismerteti azokat az intézményeket, amelyeknek a létrehozása és működése szavatolja Székelyföld önkormányzását, leírja részletesen a hatáskörüket, működésüket és elhelyezi azokat a román alkotmány és közigazgatási jog kereteiben.

 Megállapítjuk, hogy az elmúlt tíz évben sem a nemzetközi, sem a közösségi jogban nem ment végbe olyan változás, de a politikai események között sincs egyetlen egy, amely miatt változtatni kellene Székelyföld autonómia statútumán, amely máig az egyetlen koherens, világos elképzelés Székelyföld jövőjéről.

 A Székely Nemzeti Tanács a székely székeket a székelység hagyományaiban ma is élő, nagy múltú értékeknek, a székely önazonosság megtartóinak tekinti. Székelyföld autonómiájának, a székelyek hagyományainak megfelelően a székely székek autonómiájára kell épülnie, úgy ahogyan azt jelen állásfoglalás tárgyát képező statútum leírja. Az autonómia kivívása egy történelmi esély, Csíkszék, Gyergyószék, Kézdiszék, Marosszék, Bardóc- Miklósvárszék, Orbaiszék, Sepsiszék, Udvarhelyszék hivatalos elismertetésére és működtetésére, Székelyföld autonóm közigazgatási alegységeiként. A székely városok, széki központokként vissza fogják nyerni a székelyek életében betöltött történelmi szerepüket, és megnyílhat előttük egy olyan fejlődés útja, amely történelmileg kialakult arculatukat, széki, regionális identitásukat megtartja. A nyolc székely széket az Európai Unió NUTS III statisztikai régióiként kell elismerni, míg maga Székelyföld, az Európai Unió NUTS II. régiója lesz.

 Tudomásul véve, hogy nem érkezett válasz az Állandó Bizottságnak a romániai magyarság parlamenti képviselőihez címzett azon felkérésére, hogy legyenek partnerek az autonómia-statútum ismételt parlamenti beterjesztésében, és azt lényeges változtatások nélkül terjesszék Románia Parlamentje elé, a Székely Nemzeti Tanács még egy esélyt kíván adni a közös fellépésnek, és azzal a kéréssel fordul hozzájuk, hogy 2015. február végéig tegyék meg azokat a módosító indítványokat, amelyek számukra elfogadhatóvá tennék Székelyföld autonómiastatútumát. Annak érdekében, hogy a székely autonómiamozgalom egysége megmaradjon, a Székely Nemzeti Tanács készen áll akár rendkívüli ülésen megvitatni az esetleges módosító indítványokat.

 Ha minderre nem kerül sor a Székely Nemzeti Tanács érvényt szerez korábbi döntésének és állampolgári kezdeményezéssel nyújtja be a statútumot a parlamentbe.

 

Marosvásárhely, 2014. november 8.

 

A Székely Nemzeti Tanács