vissza a főoldalra

 

 

 2014.10.10. 

Ipolyságon újraszentelték az evangélikus parókiát

A lelkészlak újra szentelésére került sor az Ipolysági Evangélikus Egyházközségben október 5-én. A magyar hívek lelki gondozását is ellátó lelkész hivatal épületét hosszabb felújítást követően adták át az ipolysági evangélikus híveknek.

Az esemény ünnepi istentisztelettel vette kezdetét. Igét hirdetett Miroslav Dubek a Honti Egyházmegye esperese. Hana Peničková ipolysági lelkésznő a Felvidék.ma-nak elmondta, a parókia felújítási munkálatai még 2003-ban kezdődtek el és idén nyáron fejeződött be. Több mint egy évtizedes felújítás során kicserélték a nyílászárókat, ügyelve a régi impozáns ablakkeretek megtartására. Emellett a gyülekezeti hely és a lakrész járólapjait is kicserélték, lejjebb hozták a mennyezetet. Az épület külső része is megújult, új vakolatot és homlokzatot kapott.

A közösségi helyiségekbe pedig új bútorok is kerültek. Mint a lelkésznő megjegyezte, a közösségi helyiségekben heti rendszerességgel szerveznek találkozásokat, gyermek istentiszteleteket. Ugyanakkor a konfirmációra való felkészülés is itt végzik. Az évek során a parókia udvara is megszépült. A teljes felújítás mintegy 15 000 eurót emésztett fel, nyilatkozta Peníčková. Ennek nagy részét a helyi gyülekezet tagjainak adományiból fedezték, ám németországi evangélikus alapítvány is támogatta a munkálatokat. Az egyházközség több tagja is munkaerőként segítette az épület megszépülését.

Az ipolysági evangélikus gyülekezet a reformátusokkal közösen építette fel a templomukat, melyet a közelmúltig közösen is használtak. Az ötvenes évek első feléig bejáró lelkész látta el a lelkipásztori feladatokat. Az evangélikus gyülekezetet 1954-től szolgálja helyben lakó lelkész. A mostani parókia épületét 1955-ben vásárolták meg. Mint megtudtuk, az ötvenes évek végén végezték el az első nagyobb átalakításokat. Addig csupán az épület utca felöli részét használhatták. Az egyházközségnek később sikerült a teljes épületet megvásárolnia. Igor Kiss esperes szolgálati idejében, a 1989 és 1991 között kapta meg az épület mai formáját.

„Amikor az ipolysági gyülekezethez érkeztem, szerény körülmények fogadtak. Ám ez nem zavart. Elsődleges volt, hogy a megkapott gyülekezetemet szolgáljam. A felújítással új ruhát kapott az épület, melyet az egész kis közösségünk igényeit szolgálja" – mondta köszöntő beszédében a lelkésznő. A közösségi helyiségben alkalmi kis kiállítást is megtekinthettek a hívők. A paneleken végigkövethető volt fényképek és levelezések által a parókia átalakulása 1958-tól napjainkig bezárulva.

Az Ipolysági Evangélikus Egyházközség gyülekezete mintegy 360 hívőt számlál. Az egyházközség látja el a Nagytúron, Felsőtúron, valamint a két városhoz csatolt község – Tesmag és Pereszlény - híveinek a lelki szolgálatát.

 

Pásztor Péter, Felvidék.ma