vissza a főoldalra

 

 

 2014.10.10. 

Megáldották az új lourdes-i barlangot Mátraverebély-Szentkúton

2014. október 5-én, a Magyarok Nagyasszonya-ünnep keretében áldotta meg Nicolas Brouwet, a franciaországi Tarbes-Lourdes-i Egyházmegye püspöke a nemzeti kegyhelyünkön újonnan épített lourdes-i barlangot.

Nicolas Brouwet püspök bevezető szavaiban kifejezte óhaját, hogy a testvériség erősödjön a két kegyhely, Lourdes és Mátraverebély-Szentkút között, majd Dobszay Benedek, a rendtartomány provinciálisa köszöntötte az egybegyűlteket.

 Nicolas Brouwet megáldotta az új lourdes-i barlangot, miközben a hívek az Ave Maria hangjaira a magasba emelték a gyertyákat. A francia főpásztor megígérte, az Úr elé viszi a magyar hívek imáit, és szívében hordozza azokat.

 1956-ban emigráns magyarok vittek Lourdes-ba egy keresztre font vasláncot, mely szabadságunk elvesztésének jelképeként volt látható a francia kegyhelyen. A vaslánc később Magyarországra, Máriaremetére került, ebből kapott most a nemzeti kegyhely néhány láncszemet. Ettől kezdve Mátraverebély-Szentkúton hirdeti, hogy a Szűzanya megszabadította népünket a kommunizmus rabigájából.

 A homíliában Nicolas Brouwet megköszönte a meghívást Beer Miklós váci megyéspüspöknek és Kálmán Peregrinnek, a kegyhely igazgatójának, majd a világ számos pontján kialakított lourdes-i barlangokról beszélt. Hangsúlyozta: nem az eredetihez való tökéletes hűség számít, hanem hogy jel legyen az emberek szemében.

 Ferenc pápa szavait idézte Mária gyöngédségéről, ami a barlangistállót is képes volt otthonná tenni, majd a lourdes-i barlang szerénységét emelte ki, melyben Bernadette a Szűzanya bensőséges szavait hallgatta. Amikor Mária arra buzdította, térdeljen le és igyon a vízből, a jelenlévők azt hitték, Bernadette megőrült, hisz elsőre a saras vízből ivott. A forrás azonban valóban ott volt, és egyre tisztább lett a vize – és a Föltámadt erejét hordozta a víz.

 A barlang a sötétség színhelye általában, a zarándokok közül is sokan a fájdalmukat viszik el Lourdes-ba – ott azonban Mária vezetésére tudják bízni magukat, Mária mosolya bátorítja és megerősíti őket. A lourdes-i főpásztor hangsúlyozta: nem elég inni a forrás vizéből, másoknak is meg kell mutatni azt, szüksége van a világnak rá. Végül Nicolas Brouwet püspök egész Magyarországot a Szent Szűz oltalmába ajánlotta.

 A szentmise végén Kálmán Peregrin megköszönte a búcsús csoportok és plébánosaik munkáját és jelenlétét, és biztatta őket: „Lakjátok be ezt a kegyhelyet!” Új hálatáblák elhelyezésére is buzdította a híveket, hiszen ez a hit bizonysága a következő nemzedékeknek.

 A körmenet után Nicolas Brouwet is köszönetét fejezte ki a zarándokoknak jelenlétükért, és kérte őket, hordozzák imáikban francia testvéreiket.

 

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír