vissza a főoldalra

 

 

 2014.10.10. 

A baromfiágazat az elmúlt években jelentősen növelte termelését

Az embargó miatti jövedelemkiesésre vonatkozó támogatás szükséges a szezonális termékek esetében

Azokat a termékeket, amelyeket viszonylag állandó mennyiségben állítják elő, s amelyeknél egyensúlyban van a termelés és a fogyasztás –ilyen például a csirkehús – a szankciók „csak” hosszú távon érintik kedvezőtlenül.

 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) magyar-orosz tagozata elnöke szerint az orosz gazdasági kapcsolatokat érintő szankciók sokkal keményebb hatással lesznek az üzleti kapcsolatokra, az Európai Unió és a magyar gazdaságra, mint ahogyan azt az elemzők várják. Az Oroszország által bevezetett korlátozó intézkedések a magyar baromfi ágazatban működő cégeket mennyire érintik érzékenyen, lehet-e versenyhátrányról beszélni? – kérdezem Dr. Csorbai Attilát, a Baromfi Termék Tanács elnök igazgatóját.

 –Valószínűleg a magyar baromfiágazaton belüli termékkörökre különböző hatással lesz az embargó. Azokat a termékeket, amelyeket viszonylag állandó mennyiségben állítják elő, s amelyeknél egyensúlyban van a termelés és a fogyasztás –ilyen például a csirkehús – a szankciók „csak” hosszú távon érintik kedvezőtlenül. Ezért az embargó hatása ezeknél a termékeknél még kevésbé érezhető. Ugyanakkor a szezonális termékpályák esetében – értem ezalatt a lúd-, a kacsa- és a pulykatermékeket – már most érezhető a probléma, hiszen időben koncentráltan jelentkezik. A közeljövőben nem is orvosolható probléma gyökere, hogy a vízi szárnyas fogyasztás szezonális, főleg az őszi, téli időszakra koncentrál (Márton nap, Karácsony). A speciális, orosz piaci igényeiket kielégítő termékek „bennragadása” túlkínálatot s ezzel párhuzamosan, jelentős árcsökkenést okoz. A termelők rendkívül nyomott áron kénytelenek odaadni terméküket, hiszen ha a termékeket nem sikerül a szezonban értékesíteni, akkor szezonon kívül csak további árcsökkenéssel lehet azt majd megtenni.

 A lúd nyomott áron való eladása hazánkra vagy az EU más államaira érvényes?

 –Magyarország lúd nagyhatalom Európában (rajtunk kívül Lengyelország és Németország még a jelentős) ezért a probléma kiemelten érint minket is. A termékkör az Európai Unión belül, mintegy 90%-ban a németajkú piacokon talál gazdára, érdemi alternatívája jelenleg nincs e piacoknak. Az egész liba kilója, ami eddig 2,8 euróért talált gazdára, sajnos már csak 2-2,2 euróért adható el, ami nem fedezi az előállítási költséget sem.

 Az embargó miatt szükséges-e új piacokat keresni?

 –Vannak olyan speciális piacok (lásd az előbbiekben), amelyek esetében mivel nincs alternatív piac a kártalanítást tartanám célravezetőnek. Ez lehetne akár kiesett jövedelmek megtérítése, vagy a megfelelő piaci egyensúly megteremtésére termékkivonás a piacról (állami felvásárlás lehetősége) is megoldást jelenthet. A szezonális termékek esetében csak így állhat helyre a kereslet-kínálat egyensúly egy kielégítő árviszony mellett.

A többi termék esetében, ahol a piac relatíve kiegyenlített, föltétlenül szükséges lesz az új piacok felkutatására. Jó lehetőség lehet az Észak afrikai és arab félsziget térsége, de reményteljes lehet a kínai piac, vagy más keleti piac is.

 Az EU-tól, vagy a kormánytól várják a már említett kompenzációt a speciális, szezonális termék esetében?

 –A jelenlegi szankciós állapot alapvetően az EU politikájának következménye, így a kompenzációk kidolgozására, a kártalanításra az uniót kell sarkallni. S a már említett esetleges állami termékkivonást is az EU-nak kellene fizetni.

 Hozzávetőlegesen mennyi ember foglalkozik baromfitartással?

 –Az üzemszerű baromfitenyésztésben, termelésben és feldolgozásban, adataink szerint, közel 60 ezer ember dolgozik.

 Amennyiben az EU nem, vagy csak kis mértékben kompenzálja a termelőket, az az említett szám csökkenéséhez vezethet?

 –Sajnos ez sem zárható ki, hiszen olyan nyomott árak jelennek majd meg a szezonális termékpályákon, ami egyértelműen veszteségessé teszi a működést. Biztosan kijelenthetjük, hogy ez a termelési kedv csökkenését eredményezi, ez által a jövőbeni termelés csökkenhet, de nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy kompenzáció és támogatás nélkül több család megélhetése is veszélybe is kerülhet.

 Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor a baromfiágazat képes volt-e termelését növelni?

 –A hazai állattenyésztő ágazatok közül egyedül a baromfihúst előállító termékpályák voltak képesek voltak a rendszerváltást követően megtartani, sőt növelni termelésüket. Jelenleg az összes húskibocsátás fele ágazatunkból származik. Sajnos az étkezési tojástermelésünk felére csökkent.

 A magyar baromfiágazat a harmadik helyen áll az uniós tagországok baromfihús önellátási listáján. Mi az oka annak, hogy 1990-től a baromfiágazat ilyen jó helyzetbe került?

 –Az egyik ok, hogy a baromfiágazat teljes mértékben megmaradt hazai tulajdonban, s így nem volt kiszolgáltatva olyan módon a külföldi tőkének, mint más termékpálya. A másik ok: az ágazatunk erősen integrált. Tehát a termékpályán elhelyezkedő különböző szereplők (tenyésztés, keltetés, termelés, vágás, feldolgozás) erősen egymásra utaltak, s megtanultak együttműködni. Az erős integráció egy erős csapattá formálta a baromfisokat, s az ágazatot érintő negatív hatások (pl.: madárinfluenza) az összefogott, összekovácsolt csapatban csak kisebb károkat tudtak okozni.  Emellett nem hanyagolható el, hogy termékeink iránt egyre növekedett a kereslet.

 Hogyan fogadták azt a kormányzati bejelentést, hogy jövőre a baromfiágazatban 8 milliárd forintról 11 milliárd forintra nő az állatjóléti támogatások összege?

 –Üdvözöltük a kormányzat döntését, annál is inkább, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel a támogatási értékkel (s annak más ágazatokhoz viszonyított arányával) egyre inkább közelítünk ágazatunk súlyának és méreteink elismeréséhez. Az arányos és igazságos támogatási rendszer fontos lesz a jövőben is, hiszen megadja a fejlődési lehetőséget az életképes, valódi gazdasági teljesítményt nyújtó termékpályáknak is.

 A Földművelésügyi Minisztérium az ágazattal kapcsolatos döntések meghozatala előtt meghallgatja a Baromfi Termék Tanács álláspontjait?

 –Nagyon jó a kapcsolatunk a szaktárcával. Elsőkként kötöttünk Partnerségi megállapodást a Minisztériummal, s Miniszter úr idén (szintén az elsők között) reprezentatív szakmaközi szervezetnek fogadta el szervezetünket. Mivel a baromfisok szeretnek elsők lenni, így nem meglepő, hogy szintén az elsők között fogalmaztuk meg (felmérésen alapuló, termékpályánkénti) az elkövetkező hét év fejlesztési elképzeléseket tartalmazó ágazati stratégiánkat is. Rendszeres szakmai egyeztetéseken szervezetünk igyekszik a termékpályák érdekeit figyelembe vevő megoldásokkal rávilágítani arra, hogy a sokszínű hazai baromfiágazat a mezőgazdaság sikerágazata lehet a jövőben (is), megfelelő intézkedések mellett.

 

Medveczky Attila