vissza a főoldalra

 

 

 2015.04.03. 

A Dunán visszfény

Csoóri Sándorról Esztergomban

Nagy ünnep a mai: az 1848-as ifjak szellője – mit szellője, szabadság-vihara! – még ma is érződik. Ettől a fénytől és tiszta beszédtől vagyunk gazdagabbak. A magyar irodalom, középpontban a bajvívó írókkal – Balassi Bálinttól Nagy Gáspárig hosszú a sor – mindig is tudta, hogy a nemzet nem eladó. A haza nem árucikk.

Országhatárait meg lehet nyirbálni – Trianon kése még ma is fájón belénk hasít –, de nem lehet szétszabdalni a nemzetet. Baljós történelmünk arra int, hogy vigyázzunk magukra. Vigyázzunk a szóra, hiszen evvel visszapörölhető a múltnak az a szilánkja is, amely korunkban is éget. Hiszen a hős csak fizikai voltában halhat meg, példája örökérvényű – éget.

A nyolcvanötöt éppen most töltött barátunk, Csoóri Sándor, aki Illyés Gyulától, a nemzetféltő mestertől vette át a botot, tudván tudja, hogy a Don melletti hósivatagban csak katonáink jelöletlen sírja nyugszik. Fölrázó emlékük itt menetel velünk. Csoóri olyan író, aki több műfajban – vers, szociográfia, regény, esszé, széppróza, film – azért feszült tiltott és betiltott hőseivel-műveivel a keresztre, hogy világosabban lássunk. 1848-at is, Trianont is, az 1956-os magyar forradalmat is.

Bejárta az egész Kárpát-hazát, hogy Herderrel vitázva – nem szűnik meg a magyar nyelv – kimondhassa: a magyarság Európa része, kultúrája nélkül nincs európai művészet. És azért rótta Magyarország útjait is, hogy lázadóan figyelmeztessen: a vidék, a vidék mint érték sose essék ki abból a hatalmas kosárból!

Ahol rövidebb-hosszabb ideig megtelepedett – Pápa, Budapest, Üröm mellé így került Esztergom is –, ott kilátókat épített. Figyelte a tájat, a népét, a kultúráját, barátságokat kötött a helységek szellemi erőivel. Amit ezeken a helyeken megélt, azt hihetetlen erővel – leginkább a metafora erejével – szertesugározta. Számtalan mű tanúskodik a gyümölcsöző kapcsolatokról, amelyekben a helyi szín egyetemes igazságok kimondójává emelkedett.

Esztergomi verseinek – sok nyarat töltött a városban – egyik korai, jellegzetes darabja a Verődöm, vonszolódom. A keserű hangú történelmi „hazatérést” az idők folyamán még több mint harminc költemény követte. Eme honfoglalásnak – valósággal beleégett a táj darabja – egyik legkiválóbb darabja az Esztergomi elégia.

Nincs már madár, korábban volt, amely csőrében a Corvinok gyűrűjével, eme múlhatatlan erkölcsi talizmánnal leszálljon, és megnyugtassa nyughatatlan énekesét. Csak a befelé néző szem könyörtelen vizsgálódása van. Íme a kezdés: „Jöhet még jó is? Jöhet ezután? / Körhinta-nyarak Esztergom fölött? / Szüretek? Tücskök? Birsalma nyitány / a komor, őszi hangverseny előtt?”

S az elégikus befejezés maga a gyönyörűség. „A szemem is majd ott talál nyugalmat, / befelé néz, mint üdvözítő vakok, / akik, ha látni akarnak, hát imádkoznak / és szólítgatnak tűzvészt, harmatot, // vérző kezet, mely volt már a kezükben, / a legbelsőbb test sírását, hogy újra / rettenjen meg a semmi roncs szívünkben / s várhassanak röpítő fájdalomra. // Szép nyár, a holtak magasban napoznak. / Jut-e még nekem ilyen kegyelem? / A dombon szélcsend várna, nyers kaporszag / s a Dunán visszfény: teljes életem.”

Ez a teljes élet a kortárs magyar irodalom egyik csúcsa, igazság-katedrális. Zengő-bongó harangszava emberibbé tesz bennünket. A város önmagát becsülte meg, amikor az írót díszpolgárává avatta.

 

Szakolczay Lajos