vissza a főoldalra

 

 

 2015.04.03. 

Húszéves a Szent Angéla

A ferences értékrendet szeretnénk átadni diákjaink számára

Jubileumi gálával ünnepelte február 28-án a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium fennállásának 20. évfordulóját. A zsúfolásig megtelt tornacsarnokban a meghívott vendégek között volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a kerület országgyűlési képviselője, Fr. Dobszay Benedek, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány provinciálisa, továbbá az iskola orsolyita és ferences alapítói: Bernik Rozália nővér, Dr. Frajka Félix atya és P. Hegedűs Kolos. A jubileumi ünnepséget követően Szalai Gábor László, a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium igazgatója örömmel válaszolt kérdéseinkre.  

Kérem, vázolja föl az iskola történetét, hiszen régebben nem a ferencesek, hanem az orsolyita nővérek voltak a fenntartók.

 – Az orsolyita nővérek a rendszerváltást követően győri központtal működtek. Majd a ferences rend indíttatására, az 1991. évi XXXII. törvény alapján visszaigényelték egykori ingatlanukat, melynek visszaadására 1994. március 1-jén került sor. Ezt követően a Szent Orsolya Rend a Ferences Renddel kötött megállapodást az iskola működtetésére. Két évvel ezelőtt merült fel (ami időközben meg is valósult), hogy az orsolyita nővérek nemcsak fenntartói feladattal bízzák meg a ferenceseket, hanem az épület tulajdonjogát is rájuk ruházzák. Húsz évvel ezelőtt általános iskolaként indult a Szent Angéla, majd 1998-ban alakult át az intézmény 12 évfolyamossá. Az ehhez szükséges tantermeket az iskola jelentős átépítésekkel biztosította. Folyamatosan vettük birtokba a Zivatar u. 6. alatti 3 lakásos épületet, a következő évben a volt óvoda épületét és 2001-ben az 5 lakásos Zivatar u. 8. alatti ingatlant. A 2000–2001-es tanévben egy nagyméretű tornacsarnokot építettünk, amely lehetővé tette a tanulók tanítási órán kívüli sportolását is. Az infrastruktúra fejlesztése mellett természetesen az oktatás színvonalassá tételére is nagy hangsúlyt helyeztünk, így büszkén mondhatjuk, hogy a kompetenciaméréseket, érettségi és felvételi eredményeket alapul véve intézményünk az iskolák első 15%-ában foglal helyet.

 Az intézménynek vannak külföldi testvériskolái is?

 – Először egy würzburgi iskolával vettük fel a kapcsolatot, később pedig a rend esztergomi iskoláján keresztül az augsburgi St. Stephan Gymnasiummal. Az augsburgiak ugyanis, jó tapasztalataikból kiindulva bővíteni kívánták magyarországi partnerintézményeik körét. A program keretében évente 10-12 gimnazista diákunk tölthet el tíz napot Bajorországban, ahol vendéglátó német családok fogadják be őket. Diákjaink idén március 10-én tértek haza tanulmányi útjukról. Emellett egy Nápoly környéki, ercolanói olasz iskolával is cserekapcsolatot létesítettünk. Az olasz diákok áprilisban jönnek hozzánk. A testvériskolák számát a jövőben egy norvég iskolával szeretnénk növelni. Mindez nagyon hasznos a nyelvtanulás szempontjából. Iskolánkban, a világ realitásainak megfelelően, első idegen nyelvként legtöbben angolt tanulnak, de sokan választják a német és az olasz nyelvet is. Nagy előnyünk, hogy olasz és angol anyanyelvű tanárok is foglalkoznak tanulóinkkal. Diákjaink lelkesedését mi sem mutatja jobban, mint hogy többen heteket áldoznak arra nyári egyetem keretében, hogy olasz nyelvtudásukat jobban elmélyítsék.

 Fontosnak tartják, hogy a Szent Angélában tanulókat ne csak oktassák, hanem neveljék is?

 – A ferences értékrendet szeretnénk átadni diákjaink számára. Ez magában foglalja azokat a fontos attitűdöket, melyek Szent Ferenctől erednek. Ilyen a szociális érzékenység. A gimnazistáknak kötelező 50 óra közösségi szolgálatot végezni az érettségi előfeltételeként, ennek lehetőségét mi a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen próbáljuk megteremteni. Főleg szegényekkel, hajléktalanokkal kapcsolatos munkákat végeznek tanulóink. Szent Ferenc nagyon szerette a természetet – erre a legjobb bizonyíték Naphimnusza – és ezért az osztályokkal a lelkigyakorlatok alkalmából a magyarországi híres ferences központokba kirándulunk. A végzős gimnazistákkal pedig felkeressük Szent Ferenc szülőhelyét, Assisit.

 A tehetséggondozás is lényeges terület?

 – Természetesen; a gimnáziumi évek alatt a diákokban kialakul, milyen hivatást szeretnének választani. Ezért a fakultációk révén próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy tanulóink megállják a helyüket az emelt szintű érettségin. A Ferences Ösztöndíj Alapítvány segítségével pedig a tehetséges diákok számára anyagi lehetőséget biztosítunk arra, hogy további képzéseken, különórákon vegyenek részt, nyelvvizsgákra készülhessenek fel. Ennek eredményességét jól bizonyítja, hogy idén olasz nyelvből kettő, magyar irodalomból pedig egy diákunk bejutott az országos középiskolai tanulmányi verseny döntőjébe, a legjobb 30 versenyző közé.

 Említette a ferences lelkiséget. Híresek a ferences és a minorita iskoladrámák. Az intézményben működik színjátszó kör is?

 – Két színjátszó körünk is van. Az általános iskola felsős diákjai számára működőben főleg a drámapedagógia elemei a lényegesek. A gimnáziumi színjátszó körünk pedig évente egy előadással örvendeztet meg bennünket. A múlt évben Reginald Rose: Tizenkét dühös ember című drámáját vitték színre, előtte pedig Dürrenmatt A fizikusok című komédiáját. Ezeket az előadásokat nemcsak az iskolában játsszuk, hanem több helyszínen is vendégszerepelünk. Hagyományszerűen bemutatjuk A kis herceget, melyet még Erdélyben is előadtunk. Az előadások magas színvonalához nagyban hozzájárul Juhászné Székely Hajnalka magyartanár, drámapedagógus munkája is (aki egyben az ERGO SUM siketekből és nagyothallókból álló amatőr színtársulatának rendezője is).

 Ma már nagyon sok katolikus iskola és gimnázium működik, így velük is versenyezniük kell. Mennyien jelentkeznek évente az általános iskolájukba és a gimnáziumukba?

 – Nyilván nem könnyű fiatal intézményként tanulókat toborozni, ám örömteli, hogy mára az általános iskolánkba kétszeres, a gimnáziumba pedig háromszoros a túljelentkezés. Ennek vannak szellemiségbeli, oktatási és gyakorlati okai is. Az utóbbihoz tartozik, hogy iskolánkat nagyon könnyű megközelíteni tömegközlekedéssel, a Nyugati, a Déli pályaudvar, a Széna téri buszpályaudvar sincs tőlünk messze, ezért a Zsámbéki-medencéből, sőt a pilisi településekről is járnak hozzánk diákok. Egyre jobbak a kapcsolataink az ökumenikus és katolikus általános iskolákkal, s azok vezetői gimnáziumunkat ajánlják a jól tanulók számára. S mivel iskolánk 20 éves múltra tekint vissza, így jellemző, hogy a nálunk végző diákok testvérei hozzánk jelentkeznek.

 Mit jelent az ön számára, hogy „világi” tanárként igazgatja Buda ferences iskoláját és gimnáziumát?

 – A Szent Angéla Iskolában 2002 májusától tanítok. Az azóta eltelt időben felsőben és gimnáziumban szinte minden évfolyamnak tanítottam magyart és történelmet. 2006. szeptember 1-jétől Róbert testvér gimnáziumi igazgatóhelyettessé nevezett ki, ennek keretében főleg a gimnáziumi szakmai munka ellenőrzése, a gimnáziumi osztályfőnöki munkaközösség összefogása tartozott feladatköreim közé. Amikor 2014. augusztus 1-jétől a rend provinciálisa, Fr. Dobszay Benedek az iskolaigazgatói feladatok ellátásával bízott meg, akkor számomra ez nagy megtiszteltetést jelentett. Éreztem, hogy megbízik bennem a ferences rend vezetése. Azt gondolom, azóta az iskolában szolgáló négy ferences testvérrel is harmonikus munkakapcsolatot alakítottam ki.

 

Medveczky Attila