vissza a főoldalra

 

 

 2015.08.07. 

A természet kincsei

A gyógynövény

A gyógy- és fűszernövények gyógyászati alkalmazása a megelőzésben, gyógyításban, az élelmiszer és kozmetikai iparban történő felhasználása reneszánszát éli. A gyógynövényekből kinyert természetes ható, illat- és színanyagokat nem csak a gyógyszerekben, gyógytermékekben, hanem az élelmiszerekben, a kozmetikumokban is felhasználják, így akaratlanul is napjaink részévé válnak. Csaknem minden második ember találkozik közvetlen vagy közvetett formában ezekkel a termékekkel. Dr. Nagy István államtitkárt kerestük föl, hogy megtudjuk mennyire versenyképesek a magyar gyógynövények; vajon biztos megélhetést jelent a gyógynövények gyűjtése és termesztése; a külföldi felvásárlók jelenleg „gyarmatárut” vásárolnak a magyar feldolgozóktól?

 Az 1980-as és 1990-es években 37-42 ezer hektáron és a gyűjtött területeken évente mintegy 40 ezer tonna gyógynövénydrogot állítottak elő. Hogyhogy mára a terület 20 ezer hektárra csökkent?

 – A rendszerváltáskor a nagy állami feldolgozók és forgalmazók megszűntek vagy átalakultak, a korábbi iparszerű termesztést is lehetővé tevő termelési rendszerek nem voltak hatékonyak. A globális piaci nyitással olyan beszerzési piacok is megjelentek, ahonnan a hatékonyabb előállítás miatt olcsóbban be lehetett szerezni bizonyos árucikkeket. Bizonyos gyógynövények, mint például az anyarozs, gyűszűvirág termesztése kereslet hiányában abbamaradt. Így érthető, hogy a kilencvenes években stagnált, megtorpant a gyógynövények termesztése.

Mivel magyarázható, hogy méltatlanul kevés szó esik nagy múltú gyógynövénykultúránkról, miközben a természetes gyógyászatra Európa-szerte nő az igény? Talán a gyógyszergyártók lobbiérdeke érvényesül a háttérben?

 – Nem biztos, hogy kevés szó esik gyógynövénykultúránkról, hála egyrészt a média érdeklődésének a gyógynövények napjaink részét képezik. Nem telik el hét, hónap anélkül, hogy a gyógynövényekkel kapcsolatos rendezvény vagy hír ne látna napvilágot. Ennek a szakmai oldalát kívánja minisztériumunk megerősíteni azzal, hogy összefog az ágazat képviselőivel. A minőségi paraméterek oldaláról általánosságban elmondható, hogy a magyar gyógynövények – különösen a kedvező éghajlati és időjárási viszonyoknak köszönhetően – versenyképesek. A gyógyszeripar és a gyógynövényipar egymásnak feszülése nem új keletű, de vannak már szinergiák, hiszen a gyógyszeripar is egyre több természetes alapanyag után nyúl.

 Az ágazatban mekkora szerepe van a nemzeti hagyományoknak és a regionalitásnak?

 – A gyógynövények gyűjtése alapvetően a hagyományokon alapul. A Lajtától nyugatra kevesen foglalatoskodtak ezzel a tevékenységgel, míg Magyarországon évtizedek óta folyik a gyógynövények és egyéb erdei növények gyűjtése. A gyűjtés is regionális ez egyrészt adódik abból, hogy a gyűjtést elsősorban az elmaradott régiók, munkanélküli lakossága végzi, másrészt a biodiverzitásból adódóan minden növénynek megvan a saját régiója. Az eredetvédett és Hungarikum-jelölt alföldi kamillavirágzat gyűjtése például kizárólag az Alföldre koncentrálódik.

 Jelenleg mennyire jelent biztos megélhetést a gyógynövények gyűjtése és termesztése?

 – A gyógynövények gyűjtése mindig is elsősorban kiegészítő pénzkereseti lehetőséget biztosított az elmaradott régiókban élők számára. A termesztett gyógynövények termesztési „hullámát” és jövedelmezőségét a mindenkori gabona és ipari növény árak határozzák meg. A gyógynövények gyűjtése és termesztése azoknak is megélhetést kínál, akiknek nincs vagy kisebb a földterületük. A növények egy részének feldolgozása magas fokon gépesíthető és beilleszthető a nagyüzemi technológiába, a nagy kézimunka-igényűek viszont kifejezetten a családi-háztáji gazdaságok növényei. Utóbbiak jelentős szerepet játszhatnak az önfoglalkoztatás szintjének emelésében, amely a tárca stratégiai célkitűzése is.

 Hozzávetőlegesen mennyi embert foglalkoztat ez az ágazat? Ők kiknek adják el termékeiket?

 – Az elmúlt három év átlagában évente mintegy 20 ezer tonna szárított gyógynövényt dolgoznak fel az országban. A Magyarországon feldolgozott gyógynövények 70 százaléka vadon termő növények gyűjtéséből származik. A gyógynövénytermő terület nagysága 18-21 ezer hektár. A termesztett növények közül az ánizs, az édeskömény, a citromfű, a máriatövis a borsmenta, a kakukkfű, a körömvirág továbbá a fehérmályva, termesztési technológiái a szántóföldi termesztéstől a háztájiban való előállításig terjednek. Magyarországon 110-120 gyógynövényfaj gyűjthető. Gyűjtésből legnagyobb tömegben a vadgesztenye származik, de gyűjtik az erdei csalánt, a csipkebogyót, az aranyvesszőt és a kamillát is. Magyarországon mintegy 5 ezer ember foglalkozik gyógynövénygyűjtéssel, termesztéssel pedig mintegy 25 cég. Ők további 1500-2000 embernek adnak munkát az elsődleges feldolgozásban. Magyarországról a gyógynövények 70-80 százaléka feldolgozott gyógynövény drogként kerül ki. A fennmaradó hányadot dolgozzák fel magasabb fokon, például teakeverékeket, illóolajokat, kivonatokat és egyéb feldolgozott késztermékeket állítanak elő. Az ágazatban a gyűjtés és a termesztés éves árbevétele mintegy 10 milliárd forint. A nagy feldolgozottsági fokú, nagy hozzáadott értéket képviselő gyógynövényeket valamilyen formában tartalmazó termékekből évente további mintegy 40-50 milliárd forintos árbevétel származik.

 Igaz, hogy a külföldi felvásárlók jelenleg „gyarmatárut” vásárolnak a magyar feldolgozóktól, élve azzal a lehetőséggel, hogy a Kárpát-medence gyógynövény flórája rendkívül gazdag?

 – Valóban gazdag a flóránk adta lehetőség. Ezt a külkereskedelemben ki is használják az exportáló cégek. A gyógynövények nagyobb hányadát elsődlegesen feldolgozott növényi rész formájában (gyógynövény drog) exportálják. Gyakran elhangzik az a téves kijelentés is, hogy a gyógynövénytermesztés tekintetében gyarmatország vagyunk, azaz csak alapanyagot értékesítünk külföldre. Csak az tudja reálisan megítélni a helyzetet, aki tisztában van a gyógynövényágazat jelentősebb folyamataival. Az első szintet az képviseli, amikor a gyógynövényt pusztán betakarítják, maximum szárítják és a termelő-gyűjtő semmi további műveletet nem végez vele. Ilyen termelőknek számítanak Albánia, Bulgária és Egyiptom bár a fejlődés jelei itt is mutatkoznak. A második szinten a betakarított gyógynövényt szárítják, válogatják, őrlik stb. Ennek az eredménye a feldolgozott gyógynövény drog. A kertészeti ágazatban 1 hektár növényi kultúra kézimunka igénye kb. 250-300 munkaóra, 100 kg gyógynövény esetén a feldolgozás akár 50-100 munkaóra is lehet. Ha, ezt forintosítjuk egy átlagosnak számító 700 Ft/óra munkabérrel, és a feldolgozás kihozatali normáival is kalkulálunk, akkor választ kapunk rá, hogy miért kerül annyiba 1kg kamillavirágzat a drogériákban. A feldolgozottság egy sokkal magasabb szintjét jelenti, amikor a gyógynövénydrogból egy-egy egy összetevőt, hatóanyagot kivonnak. Ha, a kamillánál maradunk, akkor említhetjük például az apigenint. Az ilyen jellegű kivonatok intermedier alapanyagnak számítanak, amelyeket a gyógyszeripartól, a kozmetikai iparon keresztül az élelmiszeriparig széles körben tovább felhasználhatóak. Majd az egésznek a csúcsát az jelenti, amikor csúcstechnológiával a terméket kapszulába vagy egyéb formába töltik. Ez utóbbi természetesen már olyan eljárással történik, amelynek nincs számottevő élőmunka igénye, ezért a foglalkoztatáspolitika szempontjából nem releváns, viszont nagy hozzáadott értéket képviselnek.

 Tudtommal a korábban jól működő vállalati kutatóhelyek megszűntek. Mi jellemzi a hazai gyógynövénykutatást?

 – A gyógy- és illóolajos növények kutatásának ipari háttere (részben saját vállalati források, részben az ipari tárca pénzeszközeinek allokációjával) gyakorlatilag megszűnt. A 80-as évek végéig ez a forrás biztosította az ágazati kutatás 50-60%-át. A központi agrárágazati finanszírozás folyamatosan kivonult az ágazat fejlesztési feladatainak megoldásából. A 80-as évek közepéig mintegy 3-4 millió forintra, napjainkra nullára csökkent részesedése a kutatási feladatok megoldásában. Némi változást jelent, hogy 1992-től – felismerve a gyógy- és illóolajos növények biodiverzitásának drasztikus csökkenését – új típusú támogatási formát vezettek be, központi (jelenleg FM, illetve EU támogatással) segítséget nyújtanak a biológiai alapok védelmére, a génmegőrzésre. A mezőgazdasági üzemek és kereskedelmi vállalatok fejlesztési tevékenysége 1990-től gyakorlatilag megszűnt, vagy minimális szintre redukálódott. Ennek oka kettős: részben a vállalatok bizonytalan jogi és gazdasági helyzete miatt a pénzügyi források beszűkültek, másrészt a szabályozatlan versenyhelyzetben nem garantálható, hogy az eredményeket a ráfordító hasznosítja majd. A jelenlegi központi kutatási pályázati formák nem igazán hatékonyak az ágazat számára. Az Országos Tudományos Kutatási Alap csak kimondottan alapkutatásokat támogat, míg az egyéb pályázatok csak nagy volumenű fejlesztési feladatok megoldását finanszírozzák, amelyek egy konkrét termelőüzemhez kötöttek, s amelyek ott 2-3 éven belül megtérülnek. Az ágazatban indokolt 5-10 éves átfutást igénylő alapozó és fejlesztő kutatásra jelenleg nincs mód, nincs fedezet. Az oktatási intézményekben folyó kutatások anyagi bázisa visszafordíthatatlanul redukálódik. A korábban K+F feladatokra fordított pénzeszközök folyamatosan fenntartási költségekké konvertálódnak át. Sajnálatos, hogy a hagyományos értelemben vett önálló kutatóintézeti forma (a világon elsőként létrehozott és közel 80 évig eredményesen működő Gyógynövény Kutató Intézet) mint olyan folyamatosan megszűnt ágazati K+F bázisként működni. Az Intézet 1967-es mezőgazdasági tárcától történő elcsatolásával, valamint a Gyógyszerkutató Intézet növénykémiai osztályának a megszüntetésével kezdődött meg a leépülés, majd a GYNKI gyógyszeripai trösztbe vonásával, később gyógyszeripari közös, majd részvénytársasággá alakulásával (1991-től) tetőződött be a folyamat. A profitérdekeltség felerősödött, a vállalati érdek értelemszerűen az ágazati érdek elé került. A korábban jól működő vállalati kutatóhelyek gyakorlatilag megszűntek. A gyógyszeripar szinte teljesen felszámolta a növényi bázissal foglalkozó részlegeit, a gyógynövénytermesztésre specializált mezőgazdasági üzemek a létükért küzdenek, a termeltető, kereskedő cégek pedig költségtakarékossági okokból hajlanak a K+F tevékenység minimalizálására. Az elmúlt húsz évben Magyarországon gyakorlatilag fokozatosan megszűnt a technológiai és technikai fejlesztéshez szükséges kutatói tevékenység, érdemi nemesítő munka például már csak néhány faj esetében létezik. Relatív értelemben felértékelődött, azaz kevésbé drasztikusan redukálódott a felsőoktatási intézmények kutatási tevékenysége. Ezek az intézmények a továbbiakban is képesek kvázi szektor és vállalati érdekszférán felülemelkedve működni. Ennek oka, hogy alig jelentenek közvetlen konkurenciát a megbízó vállalatok számára.

 Mennyire lényeges ezen a területen a piacépítés és a marketing?

 – A kiélezett piaci versenyben nem elegendő magas minőségű gyógynövényeket, gyógytermékeket előállítani, a sikerhez átfogó piaci és reklámstratégia is szükséges. Egy-egy a termékhez vagy régióhoz köthető sztori nagyon sokat segíthet a termékek és az egész ágazat „felépítésében”.

 Tavaly a szaktárca és a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács stratégiai partnerségi megállapodást kötött egymással. Mit tartalmaz ez a dokumentum?

 – Ez konkrét és szélesebb alapokon biztosítja az együttműködést a szaktárca és a szakmai szövetség között. A megállapodások célja a magyar gyógynövényágazat versenyképességének és a vidéki munkahelyteremtés támogatása. A gyógynövényágazat fejlesztésének koncepciója egybeesik kormányzat, valamint a kamara azon céljával miszerint a munkaigényes ágazatokat kell támogatni, azoknak forrásokat biztosítani. Ezáltal javul a vidék életminősége és eltartó képessége. Az ágazat átfogó reformja, kormányzati segítség nélkül nem várható. Ezért is fontos, hogy stratégiai megállapodás köttetett, mely az együttműködés kereteit meghatározva további lehetőségeket biztosíthat az ágazat fejlesztéséhez. A stratégiai megállapodás célja, hogy olyan megoldásokat találjunk együtt, amelyek segítik a magyar gyógynövényszakma régi hagyományainak továbbvitelét, de az új technológiai és piaci kihívásokra is megfelelő választ adnak.

 Melyek a közelmúltban elkészült a magyar gyógynövény-stratégia legfontosabb elemei?

 –A stratégiában az ágazat jelenlegi bemutatásán túl, érintve vannak a legfontosabb stratégiai elemek (mint a gyűjtés, termesztés, feldolgozás, forgalomba helyezés, kereskedelem és marketing) fejlesztési céljai és az azok megvalósításához szükséges eszközök. Megfogalmazza a legfontosabb cselekvési terveket a gyűjtés, a termesztés, a feldolgozás és a kereskedelem területén. Ezek megvalósítása során elérhetővé válik a termesztő területek és a gyűjtés volumenének és 30%-os növelése, az előállított drogtömeg mintegy negyedével történő, azaz 250 000 tonna/évre történő emelése. Ennek hatására a gyűjtésben a hátrányos helyzetű kistérségekben 5-8000 főnek biztosíthatna hosszú távon kiegészítő kereseti lehetőséget és foglalkoztatást az ágazat. A most futó start- és szociális szövetkezeti programokban 1000-1500 főnek nyújt foglalkoztatási lehetőséget. Ezek természetesen csak akkor valósulhatnak meg, ha a stratégiában vázolt feladatok komplexen lesznek megoldva.

 

Medveczky Attila