vissza a főoldalra

 

 

 2015.08.21. 

Csorja Gergely: A magyarság helye a XXI. században (VII. rész)

Demográfiai nehézségek –

A magyarság létszámcsökkenése tény. Ezt a tényt három ok idézi elő. Az első, a Nyugati civilizáció történelmi népeire és úgy általában a jóléti társadalmakra jellemző ok, a születések elégtelen száma. Kevesebb gyerek születik, mint ahány ember meghal, így a tartós fogyatkozás elkerülhetetlen. A születések számának csökkenése elsősorban nem az alacsony életszínvonalra, hanem sokkal inkább a jólétre vezethető vissza. Egyrészt a jóléti társadalmak polgára annyi elfoglaltság, hobbi, szórakozás közül választhat, hogy a saját gyerek inkább gátolja a boldog szórakozást, mintsem az öröm forrása lenne. Másrészt a sok gyerek veszélyezteti az elvárt életszínvonalat. Az elvárt életszínvonalat a jóléti társadalom polgára filmekből, tévéműsorokból, videoklipekből, illetve magazinokból ismeri és ez a színvonal lényegében megegyezik a végtelen gazdagsággal. A Nyugat polgárát csak a kifogyhatatlan bankszámla, a javak bősége boldogítja, mert mindig van feljebb. Így a gyerektelenséget, vagy az egykézést éppen a gyermek érdeke indokolja. Hogyan indítanánk el az életben két-három-négy-öt gyereket, amikor az autó, az új lakás és a lapostévé törlesztőit is alig bírjuk. Mindezt felerősíti a kulturális közeg, a különböző szakemberek, nevelési tanácsadók és családsegítők tudása, akik családtervezésre sarkalják a polgárokat. És bizony, ha az elvárt életszínvonalat nézzük, akkor a racionálisan tervezhető gyermekek száma egy és nulla lehet.

Persze a fogyasztói társadalom, az egydimenziós ember végtelen harácsolása mellett, azért vannak, akik mégis a gyerek, a több gyerek adta boldogságot választják. Vannak, de kevesen.

A második ok a határon túli magyarok feloldódása. A felvidéki, délvidéki és erdélyi magyarok vegyes házasságok, és a nem magyar iskolaválasztás miatt is fogyatkoznak. A határon túli magyarok létszámának csökkentése a környező államok tudatos politikája. A legegyszerűbb módszer a magyarlakta területek fejlesztéseinek, támogatásának elszabotálása, a térségből a pénz elvonása. Ehhez adódik a magyar nyelv használatának tudatos, büntetésszerű visszaszorítása. Mindezek eredményeként egyre kevesebb magyar él a környező országokban.

A harmadik ok a kivándorlás. A kivándorló családok második generációja jellemzően nem, vagy alig beszél magyarul, és ha magyarnak tartja is magát, lényegében a magyarság számára elveszett. Ez a három tényező együttesen eredményezi az ENSZ előrejelzésnek alapját, miszerint 2050-re Magyarországon 8,3 millióan, 2075-re 7,2 millióan, míg 2100-ban 6,5 millióan élnek majd.

Az ENSZ jelentése természetesen nem tér ki arra, hogy az itt élők közül hányan lesznek magyar identitásúak és hányan gondolják magukat nem magyarnak, vagy magyarnak is. Azaz, ahogy az előző fejezetben láttuk, a 6,5 millió itt élő emberből feltehetőleg legalább 3-4 millió magyar-cigány identitású lesz, és jelentős részük mélyszegénységben él.

Ezekben az adatokban az esetleges népvándorlások, nagyarányú betelepülések nincsenek benne. Elképzelhető ugyan egy több millió embert érintő betelepítés, de a valószínűsége csekély, így ezzel most nem foglalkozunk.

A fenti tendencia nem magyar jelenség. Az ENSZ szerint Szlovákia közel 5,5 milliós lélekszáma a XXII. század elejére 3,7 millióra zuhan majd. Ukrajna jelenlegi 44 milliós népessége 26,4 millióra csökken a következő 85 év során.

Románia jelenlegi 20 milliós népessége 2100-ra gyakorlatilag megfeleződik, így keleti szomszédunkban csupán 10 millióan élnek majd. Szerbiában 7,1-ről 5,3 millióra esik vissza a lakosság száma. Horvátország lélekszáma a jelenlegi 4,2 millióról 2,6 millióra csökken, míg Szlovéniában csak 1,7 millióan élnek majd 2100-ban a mostani 2,1 millió helyett.

Ezekkel az adatokkal szemben a világ népessége feltehetőleg exponenciálisan növekszik, az elkövetkező évtizedekben, így 2100-ra valahol 15 és 20 milliárd közé teszik az emberek számát a földön. A politikai instabilitás a Közel-Keleten és Afrikában mindehhez a világtörténelem legnagyobb népvándorlási hullámát indíthatja el. Egyes becslések szerint az elkövetkező években 950 millió ember kel útra, hogy a hazától távol találjon megélhetést, biztonságot.

A korábbi fejezetekben tárgyalt jelenségekkel együtt az amúgy is szerény létszámú magyarság csökkenése, illetve strukturális átalakulása a ma ismert magyar identitást bizonyosan átrajzolja, sőt felvetődik a keresztény alapú, a Nyugat szerves részét képező magyarság, a mostanáig alakuló államalkotó, szuverén magyarság eltűnése, vagy jobb esetben eljelentéktelenedése.

Ezt a folyamatot ciklusonként átalakuló szociális intézkedésekkel, családsegítő programokkal vagy ösztönzőkkel nem lehet megfordítani. A magyar társadalom, külső elnyomó hatalom nélkül pedig nem tűr a magánéletbe, az egyén sorsába beavatkozó kényszereket, melyek a nőket, vagy családokat gyerekvállalásra kötelezik. Ide tartozik az abortusz teljes betiltása is. Az ilyen típusú tiltás, bár a születések számát megnövelné, és ezzel együtt természetesen számtalan egyéni sorstragédiáit is okozna, ma nem vihető keresztül.

A magyarság csökkenésének megállítása szinte lehetetlen feladat elé állítja a döntéshozókat. Ma az egyetlen lehetőségünk, melyet tulajdonképpen meg is próbálunk kihasználni, hogy az ilyen körülmények között is több gyereket felnevelő családokat agyontámogatjuk, és közben minden eddiginél szélesebb körben keressük az esetleges megoldás felé vezető utat.

Ez a keresés csak akkor járhat sikerrel, ha nem egy, nem kettő, hanem minden kormányzati cikluson keresztül nagy energiával folyik.