vissza a főoldalra

 

 

 2015.12.04. 

Nemzeti közszolgálat

Hogyan is lehetne együttműködni egy olyan szakszervezettel, amelyik azt hangoztatja, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar illegitim szervezet, fasiszta, náci elemekkel tarkítva

Minősített többséggel fogadta el a Nemzeti Pedagógus Kar országos küldöttgyűlése az etikai kódexet. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) viszont az elfogadott kódex életbeléptetésének elhalasztását kéri. Kötelező-e a kódexet betartani minden egyes oktatási intézménynek? Melyek a főbb alapelvek? Mi az etikai bizottság szerepe? Miért támadják a szakszervezetek az etikai kódexet? – ezekre a kérdésekre vártuk a választ a Nemzeti Pedagógus Kar elnökétől

 Mit kell tudni magáról a kódexről, és annak a Nemzeti Pedagógus Karral való kapcsolatáról?

 – A kódex elfogadásáról a nemzeti köznevelési törvény rendelkezik, a Nemzeti Pedagógus Kar hatáskörébe utalva azt. Tehát úgy is meg lehet közelíteni a témát, hogy mi elvégeztük azt a feladatot, amit a törvény a karra bízott. De sokkal többről van szó, mint egy feladatellátás formai szempontból való megfelelésének. A kódex lényege, hogy azokat a közmegegyezésen alapuló hivatáserkölcsi normákat, amelyeket a szakma – azt gondolom – teljes egészében el is fogad, alapelvek formájában rögzítse. Amennyiben a kódex 17 alapelvét elolvassák, senki számára sem lehet kétsége az előbb közöltek igazságáról. Ebből is adódik a probléma, mert többen nekünk szegezik a kérdést: miért kell leírni ezeket az elveket, hiszen mi eleve is így dolgozunk. Nagyon örülök, amikor ezt mondják, mert ez azt jelzi, hogy sikerült pontosan megfogalmazni azokat az alapelveket, amelyek egy tisztességes, becsületes pedagógus részére vitathatatlanok és teljes mértékben elfogadhatóak. Többször ahhoz hasonlítottam ezt a folyamatot, mikor megalkották a tízparancsolatot – nem nagyképűségből mondom ezt, csak egy mindenki által ismert példát hoztam föl –, akkor is az akkori kornak megfelelő, és máig ható természetes alapelveket rögzítették. Arra az időszakra sem az volt a jellemző, hogy az emberek többsége ölt, rabolt, megcsalta a feleségét, és még sorolhatnám, hanem a tízparancsolatban megfogalmazták az akkori kor erkölcsi mércéjét. Szerintem ez az alapelvek funkciója.

 Az alapelveken kívül még mit tart lényegesnek?

 – A kódex leírja a pedagógus–pedagógus, pedagógus–szülő és pedagógus–tanítvány (vagy nevelt) – kapcsolatrendszert is. Hiszen ezek a kapcsolatok határozzák meg az intézményrendszer sikeres működését. Nyilván az első megfogalmazások, tervek nem sikerültek teljesen, így magam is egyetértek azzal, hogy több esetben finomítani kellett, és a szóhasználatokon is változtattunk. Ki is kértük a tagok véleményét, és 50 javaslatot fogadott be a kar az etikai kódexbe.

 Mik tartoznak a pedagógus hivatás etikai normái közé?

 – Nagyon fontosnak tartjuk, hogy feladatainkat jogkövető állampolgárként végezzük. Tehát azokat a törvényeket, rendeleteket, amelyek ránk vonatkoznak, nem azért tartjuk be, mert félünk a szankciótól, hanem mert úgy gondoljuk, hogy ezek határozzák meg azt a környezetet, amelyben dolgozunk kell. Nyilván lényeges az elkötelezettség a szakmánk és a magyar társadalom iránt; a szakszerűség, s hogy feladatainkat a legjobb tudásunk szerint végezzük kiemelt hangsúlyt fektetve a tanulók mindenek felett álló érdekeire. Nagyon fontos a méltóság és a példamutatás, mert a gyerekek szinte a legtöbbet a tanáraikkal találkoznak. Nem mindegy, hogy milyenek a megnyilvánulásaink. Ezért írtuk azt, hogy megjelenésünk és magatartásunk is hivatásunkhoz méltó legyen. Munkánk során megkérdőjelezhetetlen a pártatlanság, az igazság és méltányosság a tanulók jogos érdekében, ugyanígy az előítélet-mentesség és az egyenlő bánásmód. Ezenkívül a gyermekekkel, a tanulókkal, a kollégákkal, a szülőkkel, a fenntartóval, a működtetővel egyaránt együttműködünk a köznevelés hatékonyabb és eredményesebb szolgálata érdekében. S azt gondolom, mindenkinek nagyon fontos a lelkiismeretesség fogalma is.

 Milyen esetekben járhat el az etikai bizottság?

 – Az etikai bizottságnak ahhoz, hogy eljárjon egy adott ügyben, először is valamilyen módon tudomást kell szereznie az etikai vétség gyanújáról. Az eljárást meg kell indítani akkor is, ha a kar tagja kéri maga ellen, esetleg amiatt, hogy tisztázódjon valamilyen félreértés. Továbbá a Kar tagjának bejelentése alapján, is eljárás indulhat, ha az általa vélelmezett etikai vétséget beadványban is nevesíti.  

A kar által elfogadott kódex minden köznevelési intézményre nézve kötelező jellegű?

 – A kar etikai kódexének alkalmazása az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben kötelező. A magán köznevelési intézmény fenntartója az elfogadott kódex általános etikai alapelveinek figyelembevételével alkotja meg az intézményeiben érvényes etikai kódexet. Az egyházi iskolák pedig ajánlásként veszik figyelembe a kar által elfogadott kódex alapelveit. Ezt a hármas megosztást nem mi találtuk ki, hanem a törvény írja elő.

 Az etikai kódex ellen korábban tizenegy szakmai szervezet tiltakozott, a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete nyílt levélben kérte a küldöttgyűlés napirendjéről való levételt, illetve az etikai kódex elutasítását. Mi a gondjuk a szakszervezeteknek az etikai kódexszel?

 – A szakszervezetek részéről a legnagyobb probléma az, hogy megalakult a Nemzeti Pedagógus Kar. Ők magát a megalakulást tartják illegitimnek, annak ellenére, hogy azt törvény szabályozza, ebből következik, hogy mindenben támadják a Nemzeti Pedagógus Kart, szerintem olyan dolgokban is, amelyekben az együttműködés sokkal hatékonyabb lenne az ágazat eredményessége érdekében. A szakszervezetek konkrétan nem egyes pontokat támadnak, hanem az etikai kódexet. A kódexet pedig azért, mert a kar létét is támadják. Így a szakszervezetek vádjait nem az elnök elleni, nem az NPK elleni, hanem politikai indíttatású fellépésnek gondolom.

 Pedig elnökké választását követően szinte rögtön leült tárgyalni Mendrey Lászlóval, a PDSZ elnökével.

 – Miután megalakult a pedagógus kar, Mendrey elnök úr június végén megkeresett, és akkor úgy tűnt, hogy akár együtt is képviselhetnénk bizonyos álláspontokat. Gondolok a munkaterhekkel, a bérekkel, a munkavállalók helyzetével kapcsolatos dolgokra. Ám nagyon nehéz úgy együttműködni – még ha hasonlóak is a gondolataink –, ha a másik fél azt hangoztatja, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar illegitim szervezet, fasiszta, náci elemekkel tarkítva.

 Vállalja a nyilvános vitát Mendrey Lászlóval?

 – Természetesen. Azt még nem tudom, hogy milyen körülmények között gondolta a szakszervezeti vezető a vita felfolytatását, és pontosan miről akar vitatkozni, hiszen mindketten többször kifejtettük véleményünket, és vitáztunk is a rádióban, de nem futamodok meg előle.

 Azt is hangoztatják az ellendrukkerek: a Nemzeti Pedagógus Kar nem szerepel az alaptörvényben, így nem is alkothat jogszabályt.

 – Az etikai kódex nem jogszabály, hanem úgynevezett egyéb szabályozónak minősül az oktatás keretei között a különböző intézményeknél. Ráadásul mi nem általános magatartási normákat határozunk meg, hanem egy speciális munkavállalói területre, a pedagógus pályára vonatkozó etikai előírásokat.

 

Medveczky Attila