vissza a főoldalra

 

 

 2015.12.11. 

Új Magyar Ház – magyar zászló nélkül…

A sokszínű magyar emigráció újabb érdekes esete

Nincs olyan nemzet, népcsoport, amelynek ne volnának szórványban élő részei, olyan közösségei, amelyek az óhazától akár sok ezer kilométerre élik hétköznapjaikat. Bár a magyarság nem vetekedhet mondjuk az örményekkel, amely közismerten a leginkább szétszóratott nemzetisége a világnak, azért a magyar diaszpóra is igencsak számottevő, és bár elsőre hajlamosak volnánk rávágni, mégsem igaz, hogy ennek csak Trianon az oka. A magyar szórványközösségek létéért ugyanis az országcsonkítás mellett legalább annyira felelős a XIX–XX. század fordulójának sajátos viszonyrendszere, amelyben magyarok százezrei „tántorogtak ki” az anyaországból, majd aztán a második világháború, még később pedig 1956 vérbe fojtása, és az azt követő kádári „puha diktatúra” is sokat hozzátett a több milliós magyar diaszpóra kialakulásához.

Jelen írásunknak nem lehet tárgya a külhoni magyar közösségek kialakulásának és jelenlegi összetételének vizsgálata, hiszen ez roppant alapos és szerteágazó kutatásokat tenne szükségessé. Meg kell ugyanakkor említeni, hogy a magyar szórványközösségek a sokszínűségben alighanem túltesznek minden más nemzetiségen, beleértve azt is, hogy a magyar kolóniák tagjai között szép számmal találni olyanokat is, akik magyarságukat fennen hangoztatják ugyan, ám mégis mintha tudatosan a magyarság, valamint az éppen regnáló anyaországi, jobboldali kormányzat lejáratására, és az adott magyar közösség bomlasztására törekednének. Ennek okán időről időre sajnos különös jelenségek ütik fel a fejüket a külhoni magyar kolóniákban. A közelmúltban is történt egy érdekes és talán jellemzőnek is nevezhető eset, amely mellett nem lehet elmenni szó nélkül.

Torontóban – ahol Kanada legnagyobb magyar közössége él – felavatták az új Magyar Házat. Ennek létrejöttéhez a helyi magyar közösség egyes tagjainak komoly áldozatvállalása mellett az Orbán-kormány közel 130 millió forintos támogatása is kellett. Az önmagában rendkívül örömteli eseményt különös dolog árnyékolta be: az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójára időzített megnyitó-ünnepségen nem volt jelen a magyar nemzeti lobogó, amely pedig a korábbi épületben az év 365 napján díszítette a hátteret. Ráadásul nemcsak az épületen belülről hiányzott, de kívül sem volt látható sehol sem. Hiányoztak egyebek is, például a korábbi épülethez hozzá tartozó gyönyörű Szent Korona, valamint az a hatalmas, nemzeti jelképeket tartalmazó faldísz is, amely szintén szimbóluma volt a torontói Magyar Háznak. Nem voltak jelen az avatáson az első torontói Magyar Házat létrehozó, még elő ’56-os emigránsok sem, pedig ugyebár október 23-a tiszteletére zajlott a megnyitó. Az eseményen készült fényképeken jól látszik, hogy kizárólag két nagy méretű, tokaji bort ábrázoló molinó emlékeztetett arra, hogy ennek az egész eseménynek azért van valami köze a magyarsághoz…

Első blikkre esetleg felvetődhet, hogy nincs nagy dologról szó, hiszen a Magyar Házat végül is felavatták, az meg, hogy hiányzott a zászló, nem nagy ügy. Ez azonban nincs így, ennek éppen az ellenkezője az igaz. Az összmagyarság identitásának talán legfőbb kifejezője éppen a piros-fehér-zöld lobogó, hiszen az teljesen egyedi, ez által pedig azonosít bennünket az egész világon. Ahol ez a trikolór lobog, ott mindenütt a magyar nemzetet jelképezi, amit magáénak érezhet minden magyar, akkor is, ha nem itthon él, sőt még akkor is, ha – többgenerációs leszármazottról lévén szó – esetleg nem is beszél már magyarul. Ebből következően egy újonnan felavatott Magyar Házban nemzeti lobogónknak elsőként kellett volna a neki méltó, fő helyre kikerülnie. Sajnos ez nem történt meg, ami súlyos mulasztás volt a szervezők részéről, és csak remélni lehet, hogy pusztán mulasztásról van szó, nem pedig tudatos elhagyásról.

Ugyancsak nemrégiben a Föld másik féltekéjéről, Ausztráliából kaptam panaszos hangú telefont. Egy 1956-ban, a forradalom leverése után kivándorolt, mély nemzeti elkötelezettségű ismerősöm, aki hosszú éveken át szerkesztette közmegelégedésre az egyik ausztrál nagyváros magyar rádióadását, arra panaszkodott, hogy utódja gyalázatos munkát végez. A korábbi, nemzettudatot erősítő, lélekemelő műsorok helyett bárgyú, értéktelen, olykor már az idiotizmus határát súroló műsorokat sugároz a rádió. Több konkrét példát is említett ennek alátámasztására, amelyek közül az idei Magyar Kultúra Napján történteket tartotta a legfelháborítóbbnak. Zseniális költőink műveinek felolvasása, vagy világhírű zeneszerzőink alkotásainak műsorra tűzése helyett ugyanis a magyar káromkodások széles tárházát igyekezett felvillantani a rádió szerkesztője, mindezt ékes röhögések közepette. Ha ezek csupán elszigetelt esetek volnának – ámbár félő, hogy nem azok –, akkor is nagyon elgondolkodtatóak.

A 2010-es választások óta 180 fokos, pozitív fordulat ment végbe a kormányzat magyar kisebbséget érintő politikájában, különös tekintettel szórványközösségeinkre. Egyes területeken közel 100 éves, sok más téren pedig több mint fél évszázados késéssel történt meg mindez, de végre megtörtént. Ennek leglátványosabb eleme a könnyített állampolgárság felajánlása és megadása volt, amelynek révén 2018-ig akár az egymilliót is elérheti az új állampolgáraink száma. Ám ezenkívül is számos kisebb-nagyobb támogatásban részesültek a külhoni magyar közösségek. A Balassi Intézet felkarolása, a Kőrösi Csoma Sándor-program elindítása és felfejlesztése, a határon túli magyar műemlékek, templomok, emlékhelyek állagmegóvására, valamint felújítására fordítandó komoly pénzösszegek elkülönítése, az elcsatolt területekre irányuló iskolai kirándulások tudatos támogatása, vagy épp a legfrissebb kezdeményezés, miszerint ötvenmilliárdos gazdaságfejlesztési programot indít a kormány a Vajdaságban, a helyi magyar közösség szülőföldön való boldogulása érdekében, mind-mind mutatják az Orbán-kormány elkötelezettségét a külhoni magyar kisebbségek irányába, ami egyaránt dicsérendő és példaként is állítható.

A torontói – és az ausztráliai – eset azonban arra világít rá, hogy bizonyos értelemben ennél is többre van szükség. Másként fogalmazva: meg kell találni annak a módját, hogy az anyaországi juttatások kizárólag olyanok kezébe kerülhessenek, akik méltóak is arra, hogy azt felhasználják. Alkalmatlan vezetőket nem szabad támogatni. Ez egyaránt áll intézményi szinten, és a különböző magyar egyesületek, közösségek tekintetében is. Ha ugyanis alig pár nappal a torontói Magyar Ház avatása után, az öröm és büszkeség hangjai helyett olyan körlevelek járhatják be a nemzeti érzelmű magyarok táborát, amelyben a magyar zászló „elfelejtését” kérik számon – joggal – a levél írói, az könnyedén alááshatja a kormányzat amúgy tényleg példaértékű, és pozitív eredmények egész sorával büszkélkedő nemzetpolitikai tevékenységét.

 

Kovács Attila