vissza a főoldalra

 

 

 2015.12.11. 

Csurka István:

A problémát számukra Orbán Viktor „új többsége” okozza

Ez az a pillanat, amikor ők behívják a szovjet csapatokat, ez az a pillanat, amikor üzennek New Yorkba, hogy Pesten zsidókat akasztanak, és ez az, amikor – mint 1989–90-ben – felrajzolják az antiszemitizmus veszélyét, és segítségül hívják Soros Györgyöt, a Világbankot meg a Nemzetközi Valutaalapot. Az egész műsor unásig ismert. Kódolt nemzetellenesség.

 Mikor kitelt az idő, Gyurcsány Ferenc, Rózsadomb Géniusza az antiszemitizmus vádjával, veszélyével állt elő, tanúsítva, igazolva, bizonyítva, hogy rendszere összeomlás előtt áll. Ugyanígy járt el mindkét elődje, a Rákosi–Gerő-rendszer 1956-ban, majd Kádár–Aczél–Grósz Károly végromlásba jutott rendszere 1988–89-ben. Ellenforradalmi, most szélsőségesnek mondott erőkkel szövetkezik, a „csőcselékkel” barátkozik az, aki az ő hatalmukat veszélyezteti, hangzott fel minden esetben, amikor a banda végveszélybe került. Csak a nemzetet illető rágalom benyújtásának helye, fóruma változott. Gyurcsány most a londoni The Timesnak adott többek szerint gyanús szövegű interjút – itthon készült magyarul a szöveg és a kissé hevenyészett fordítás –, amelyben az antiszemitizmus feléledésének a képét festette fel, hétfőn pedig az Országgyűlésben, a cikke nyomán kirobbant vitában a szélsőségesekkel, a radikális jobboldallal való összeállás vádjával – mint minden magyar bűnök legnagyobbikával – illette a Fideszt.

A problémát számukra Orbán Viktor „új többsége” okozza. Ők is látják, hogy az elégedetlenségből, a sértettségből, a megalázottságból, kormányzásuk végtelen tehetségtelenségéből, önzésükből és rablásuk eredményeként létrejött velük szemben a másik oldal, amely már nem a közvélemény-kutatások és a pártot választók vagy nem választók mindig manipulálható százalékaiban, hanem egy velük szembeni végleges elutasításban áll fel. Ez a népfelkelés előfeltétele. Amikor az összeállás megtörténik, amikor az új többség kifejeződik – volt, és lehet most is ilyen pillanat –, akkor még nincs felkelés, de nekik már menniük kell, mert ha nem mennek, lesz. Ez az a pillanat, amikor ők behívják a szovjet csapatokat, ez az a pillanat, amikor üzennek New Yorkba, hogy Pesten zsidókat akasztanak, és ez az, amikor – mint 1989–90-ben – felrajzolják az antiszemitizmus veszélyét, és segítségül hívják Soros Györgyöt, a Világbankot meg a Nemzetközi Valutaalapot. Az egész műsor unásig ismert.

 Kifogytak az eszközökből. Félrevezetéseiken átlát a nép, a tények magukért beszélnek, a demokrácia védelmében és a jogállam fennmaradása érdekében való síkraszállásaik nevetségessé válnak, mert az ő hamis demokráciájuk és imperialista jogállamuk nem kell már senkinek. Most, március első hetében nem lett még nemzet a népből, de a történések abba az irányba mutatnak. Ez már a néven nevezés ideje, és a néven nevezést számonkérés követi. Ilyenkor ők már megbénulnak, és semmi új nem jut eszükbe. Ezért ír meg egy öninterjút Rózsadomb Géniusza, és ezért adja fel fizetett hirdetésként a Timesban – majd kiderül szépen, hogy mennyiért vagy milyen közbenjárásra ilyen hirtelen –, ezért kéri a londoni Rothschildok, Abramovicsok és az összes ide befektető, lakóparkot építtető segítségét, beavatkozását: antiszemita veszély van, mert Orbán összeáll a se nem jobb se nem bal, keresztény és magyar mondatot megfogalmazókkal. Valójában nem ez az ő baja. Ez csak a neve a gyereknek. A nép összeállása, egyetlen rendszerváltó akarattá egyesülése a baja az antiszemitizmust kiáltó rendszernek. Gyurcsány londoni üzenete kódolt üzenet, kódolt nemzetellenesség. A tavasszal lehetséges összefolyásokból, folyamok, folyók és patakok egyesüléséből – avagy nem ez a vízrajzi térkép, a Kárpát-medence folyói 1993 óta a Magyar Út Körök Mozgalom jelvénye? – egy új, nemzeti összefogás keletkezhet. Most a bankárkörök segítségéért folyamodó Gyurcsány úgy gondolja, hogy ha az egymáshoz közeledést meg lehet akadályozni, tett egy lépést az egész nemzeti összefogás megakadályozására. Politikájának lényege: legalább egy ponton meghátrálásra, szétállásra, belviszályra kényszeríteni az ellenfelet. Ha a Fidesz-re vagy legalább egyes köreire sikerül az antiszemitizmus és az antiszemitákkal való összefogás vádjával ráijeszteni, akkor a továbbiakban szét lehet majd darabolni az egész nemzeti összefogást. Következnek a kereszténydemokraták, a pártként már nem is szereplő, de tömegként létező kisgazdák, a nagycsaládosok, az egyedül élők, a már támadott katolikus klérus, a többi egyház, és azután megint sírhat, jajveszékelhet a hoppon maradt nép. A fő tétel mindig a NÉP. Minden az ő megmozdulását akarja megakadályozni. Mert a nép mindenhová tartozik és sehová sem tartozik, egyik része szívből vallásos, a másik része bár nem szavaz sehová, szereti a Fideszt, meg gyanakszik is rá, városlakó, de kisgazda szellemű, vagyis egy olyan élő szervezet, amilyen csak a természetben létezik. A pártokban és a mesterséges, pusztán politikai alakzatokban csak a nép megszerzett, megvásárolt szavazata van bent, mintegy betétként, amely legtöbbször nem kamatozik.

Vannak azonban pillanatai – drága pillanatai – a történelemnek, amikor a nép mint teljes élő szervezet megmutatkozik, színre lép. Ezért minden olyan bandának, rezsimnek, amely bitorolja a hatalmat, ezt a színre lépést kell megakadályoznia. Gyurcsány most arra tesz kísérletet, hogy a test egy részét leoperálja a szervezetről. Az antiszemitizmus szikéje úgy áll a kezében, akár egy tiszaeszlári sakteréban. A leoperálandó szervezet mi, magyar utasok vagyunk. De csak az első. Ezt pontosan tudják a liberálbolsevikok. Sem Gyurcsányt, sem különben a nemzetközi zsidóság legfölső vezetőit az antiszemitizmus kérdése, mint olyan, nem nagyon érdekli. Egy bizonyos mértékű antiszemitizmusra, hangra és kiabálásra, az antiszemita lelátóra nekik a népekbe való beolvadásra hajlamos zsidók különállása céljából eleve szükségük van. Ez a cionizmus megszületése és különösen Izrael Állam megalakulása óta tudatos a nemzetközi zsidóság vezetőiben. A magyarországi részleget pedig csak a dolgok néven nevezése és a tények néppel való megismertetése izgatja. A ki kicsoda és a kinek miért van, kinek miért nincs kérdése az egyetlen, ami őket lázba hozza. Ezeket a firtatásokat nevezik itt most ők antiszemitizmusnak. Gyurcsány felesége, Dobrev Klára, Apró Antal unokája kilép az utcára az Eötvös Loránd Tudományegyetem pénzjogi tanszékéről, beleütközik egy röplapon versét osztogató fűzfapoétába, és nem azt veszi észre, hogy valójában kivel találkozott, milyen elmeállapottal, milyen szellemi készültséggel, mert ahhoz magyar társadalmi helyismeret, népismeret, esetleg egyetemi tanári felkészültség volna szükséges, hanem azt, hogy a versekben(?) antiszemita kifejezések sorjáznak. Rímben. Nem mulat a dolgon, nem sajnálja a versfaragót, hanem félni kezd, mint zsidó, pontosabban mint zsidó egyetemi tanár a magyarság legnagyobb egyetemén, akit az Apró-villával és édesanyja bankelnökségével, kapcsolatrendszerével együtt, szerelemből vett feleségül egy volt KISZ-fiú, akinek Leisztinger és Szilvásy a barátja, és „jókor jó helyen” létének biztosítója. Félni kezd, de annyira nem, hogy újra be ne hozassa magát a lefüggönyözött ablakú kocsival a tanári karba, amelynek kötelékében vannak persze szép számmal mások is, volt marxisták, most előadók, mindenféle egyetemi tanári publikáció nélküliek, KISZ- és párttitkárok és persze a különös vágású liberálisok, akik hivatalból félnek az antiszemitizmus kibontakozásától, ha az érdekük úgy kívánja, hogy féljenek.

 Ha a miniszterelnök azt híreszteli Nyugaton, hogy Magyarországon antiszemitizmus van, az most önkritika, nem is lehet más. Kezükben, többek között a Dobrev Klárák kezében van az egyetemi oktatás nagy része, a közszolgálati TV, az RTL Klub tévé, a Tv2 és az ATV, a Klubrádió és a Magyar Rádió egy jelentős része, az írott sajtó kilencven százaléka, és a liberalizmus bankok általi nyomásával szordínót tudnak feltétetni a nem a kezükben lévő adásokra és szerkesztőségekre is. Jelenleg még úgyszólván kizárólagosan képesek tematizálni a közvéleményt. Intésükre bizottság áll fel, amely lehazudja a rendőrségi brutalitást, a civil véleményt pedig a szemétkosárba valónak ítélik, az alkotmánybíróságot durván megsértik, mert megakadályozza őket a törvénytelenségben. (Elvárt adó.) Nincs tehát antiszemitizmus, de ha volna, csak miattuk lehetne. És még ők fordulnak a Nyugathoz segítségért. Milyen sérelmet okozott a magyarságnak a szélsőségesnek kikiáltott magyar utas? Mikor és milyet? Mit vett el tőle? Hány iskolát, hány kórházat, hány rádiót, hány játszóteret? Hány anyának vágta a szemébe, ne szülj, mert nem finanszírozom? Hány határon túli magyarért nem tett meg mindent, amit megtehetett, hányszor nem emelt szót az igazságtalanságok miatt? És most mégis az az egyetlen kérdés, a Dobrev Klárák, a minden rendű és rangú Apró Antal-hívek és politikai leszármazottak körében, hogy össze mer-e folyni tisztességesen, nyíltan, egymás függetlenségét elismerve a nagyobb folyam a kisebb folyóval, akkor ez bizony hamis, célzatos, bolsevista felvetés, ha kell, sötét magyarellenesség, és az egyetlen lehetséges magyar kibontakozás megakadályozására szóló kétségbeesett kísérlet. Ahhoz, hogy legyen új többség, hogy valóban legyen, ne csak kinyilatkoztatásban létezzék, hanem minden megmaradást kívánó, magyar öntudatú ember, a teljes nép összefogásából álljon össze, ahhoz teljes körű, minden felet megbecsülő összetartásra van szükség. Most senkit sem szabad liberális fészkekben kiagyalt szempontok miatt kirekeszteni, leminősíteni. Most együtt mozdulásra van szükség, és ebből minket most nem lehet kihagyni. Mert ahhoz, hogy ez az új többség valóban létrejöjjön, még valamire feltétlenül szükség van. Áttörésre. Ahhoz, hogy a többség emelt fővel, öntudatosan, lelkében felfegyverkezve menjen a vezér után, át kell lépni a Rubicont. Ahogy Caesar is átlépte, amikor megindult a barbárok ellen. Nem félig lépte át. A Rubicont, amely nem nagy folyó ugyan, nem lehet félig átlépni. Most a magyar népnek mint élő szervezetnek arra az élményére, hogy valami történt, valamit legyőzött, levetkőzött, valamit megváltoztatott, valami kizárólag az ő érdekében és az ő megmaradása céljából történik, arra az üzenetre és egyben arra a látványra van szüksége, hogy nemzeti oldalának egymásba gabalyodott, sokszor kívülről irányított vezetői végre átlépték a Rubicont. Rajtunk ez nem múlik. Mi minden köszönésre visszaköszönünk, kéznyújtásra kézszorítással válaszolunk, sérelmeinket elvermeljük, ott vagyunk mindig, ahol keményen kell küzdeni.