vissza a főoldalra

 

 

 2015.12.11. 

Mi a családi gazdálkodásokat támogatjuk

Ne vásároljunk meghatározatlan eredetű importtermékeket

Viski József helyettes államtitkárt a 2014–2020-as vidékfejlesztési program elemeiről, a kis- és közepes gazdaságok támogatásáról, valamint a termelői piacok számának növeléséről kérdeztük.

 Mit tartalmaz az a fejlesztési program, amit az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásainak felhasználásával szeretnének megvalósítani?

 – Augusztus 10-én fogadták el Brüsszelben Magyarország vidékfejlesztési programját, ami 2020-ig meghatározza hazánk vidékfejlesztési politikáját. A közös agrárpolitika (KAP) 2-es pilléréről van szó. Az 1-es pillér tartalmazza a közvetlen támogatásokat, melyek a Földművelésügyi Minisztérium kezelésében maradtak. Tavaly júniusban pedig a Miniszterelnökséghez kerültek át a vidékfejlesztési források. A rendelkezésünkre álló 1300 milliárd forintos keret felhasználásakor fontos célunk, hogy a források túlnyomó többségét az elmúlt 7-8 éves gyakorlattal ellentétben a mikro-, kis- és családi vállalkozások kapják meg – akár a beruházási, akár a normatív típusú támogatások esetén. Szeretnénk minél több munkahelyet teremteni, ezáltal növelve a vidék népességmegtartó erejét. Lényeges továbbá, hogy ezeket a forrásokat sokkal ügyfélbarátabb módon kívánjuk eljuttatni a piaci szereplőkhöz. Korábban nagyon szigorú bürokratikus gyakorlat szerint osztották szét a vidékfejlesztési támogatásokat. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján nyújtották be a gazdák támogatási kérelmeiket. Változásokat eszközöltünk az eljárásrendben: új, polgárjogi alapra helyeztük a támogatás nyújtását, ezáltal a forrásokat egyszerűbb formában juttatjuk el az ügyfelekhez.

 Miként érhető el a programon belül a kis- és közepes agrárgazdaságok támogatása?

– A források 80 százalékát úgy szabályoztuk, hogy azokra csak a mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak. A maradék 20 százalékra a mikrovállalkozásoktól a nagygazdaságokig bárki pályázhat. Az egyes pályázati felhívásokon belül többletponttal díjazzuk a minél kisebb üzemméretet. Itt fontos hangsúlyozni, hogy az elmúlt időszakban jogcímrendeletek voltak, amelyeken keresztül az egyes támogatási formákat szabályoztuk, míg a Vidékfejlesztési Programban pályázati felhívások tartalmazzák a támogatás nyújtásának részletes feltételeit.  

Gőgös Zoltán, az MSZP agrárpolitikusa szerint „az Európai Bizottság elsősorban nem a hatékonyság, a versenyképesség növelését szolgáló agrár-vidékfejlesztési programokat tartja a legfontosabbnak. A Miniszterelnökség viszont nem is titkolja, hogy főleg ilyen programokra, illetve munkahelyteremtő beruházásokra adna támogatásokat. Ezzel csak az a gond, hogy minél hatékonyabb és versenyképesebb a mezőgazdaság, annál kevesebb munkáskézre van szüksége.” Mi erről a véleménye?

 – Az elmúlt 7-9 év vidékfejlesztési programja elsősorban a nagygazdaságoknak kedvezett. Egyeseknek az a véleménye, hogy csak a nagygazdaságok képesek hatékonyan a magyar agrárium versenyképességét növelni. Mi ezzel szemben azt az álláspontot képviseljük, hogy a sok kicsi családi gazdaság képes munkahelyeket teremteni. Tehát egy 1000 hektáros szántóföldi gazdaságnak nincs jelentős munkaerőigénye, adott esetben tényleg csak néhány embert foglalkoztat. Míg egy munkaerő-igényesebb családi gazdaságban – ahol például állattenyésztéssel, zöldség- és gyümölcstermesztéssel foglalkoznak – sokkal több élő munkaerő szükséges. Ezen ágazatok fejlesztésével tudunk jelentős számú munkahelyet teremteni. A nagygazdaságok éppen elég pénzhez jutottak az elmúlt időszakban. Elérkezett az idő arra, hogy végre a mikro- és kisvállalkozói rétegen, a családi gazdaságokon segítsünk. Azért kell most megteremteni versenyképességüket az ágazaton belül, mert szigorodik az uniós közös agrárpolitika és nyitott kérdés, hogy 2020 után mekkora támogatást kapnak az agrárium szereplői. A hazai piacon is elsődleges célunk, hogy a magyar termelők magyar élelmiszerpiacra jutását elősegítsük, és ne a meghatározatlan eredetű importtermékeket juttassuk el a lakossághoz az áruházláncokon keresztül.

 Térjünk rá a tematikus alprogramokra. A Rövid Ellátási Lánc (REL) alprogrammal növelhető a termelői piacok száma?

 – Ennek az alprogramnak nem a piacok létrehozása a célja, hanem a piacra jutás elősegítése. Tehát megerősítjük a termelők, illetve a piacszervezők közti kapcsolatokat. Így a helyi termelők és a helyi fogyasztók közötti távolság is csökkenthető. Ennek a formája lehet egy épített piac vagy egy mozgó bolt, egy háznál való értékesítés vagy internetes portál, amelyen keresztül a fogyasztó megvásárolhatja az árut. Tehát a Rövid Ellátási Lánc elsősorban az együttműködésen alapuló értékesítési formában nyújt segítséget a piaci szereplőknek. A REL-együttműködések így fejlesztik a termelők szakmai, üzleti és együttműködési felkészültségét, innovatív gondolkodását is. Más pályázatokon keresztül tudjuk segíteni a településeket, piacszervezőket, hogy az egyes településeken piacot tudjanak létesíteni. Az alapvető infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazó pályázatban – ennek keretében 2016-ban pályázhatnak az önkormányzatok –, illetve a Leader-program keretében tudnak a települések piacokat létrehozni. Ezek az uniós forrású támogatások. Az elmúlt években a tanyafejlesztési programon belül is lehetőségük nyílt a településeknek arra, hogy piacokat létesítsenek. A nem vidéki térségek pedig más operatív programból tudnak piacra jutást elősegítő fejlesztésekre pályázni.

 A REL-együttműködések és a termelői piacok mennyiben kapcsolódnak az élelmiszer-biztonsághoz?

 – Természetesen kapcsolódnak hozzá. Minden termelő meg kell, hogy feleljen a magyarországi hatályos jogszabályrendszernek. Az elmúlt években a kormányzat mindent megtett a helyi termékek és a piacon történő értékesítés erősítéséért. Ennek köszönhetően jelentősen nőtt a helyi piacok száma, s ezeken egyre több az árus és vásárló. Nagyon fontos az élelmiszer-biztonsági szabályok betartása, betartatása. A piacokon a vásárló és az eladó közt személyes kapcsolat alakul ki, ami megalapozza a bizalmat – amennyiben az élelmiszer nem volt megfelelő, azt elmondhatják a termelőnek. A közelmúltban a kormányzat a kereskedelemről szóló törvény, a kistermelői rendelet, illetve más olyan jogszabályok módosításával is próbált a gyakorlathoz igazodó szabályrendszert megalkotni, mely a termelők és a fogyasztók érdekeit egyaránt szolgálja.

 A fiatal gazdákat is támogatják?

 – A Fiatal Gazda alprogram 40 évesnél fiatalabb, szakirányú végzettséggel rendelkező gazdálkodókat segíti, akik először indítanak önálló vállalkozást. Sőt ez az alprogram képzést és mentorálást, valamint induló tőketámogatást és kedvezményes beruházási lehetőségeket kapcsol össze a vízgazdálkodás, az állattenyésztés és a kertészet területén. A képzésen való részvétel és a kapcsolatfelvétel a szaktanácsadóval az elmúlt években más programoknál is előírás volt, és az marad a jövőben is. Minden tagállamnak lehetősége volt tematikus alprogramok beépítésére. Mi a REL-t és a Fiatal Gazda alprogramot választottuk. Az utóbbit azért is, mert gazdatársadalmunk elöregedett, s ezen a kedvezőtlen folyamaton szeretnénk változtatni. Ezért is adunk a fiatal gazdáknak plusz pontokat az egyes pályázati felhívásoknál.

 

Medveczky Attila