vissza a főoldalra

 

 

 2015.12.18. 

A pufajkások terrorja

A Veritas estje a Budapesti Gazdasági Főiskola aulájában

Dr. Zinner Tibor, A fegyveres szervezetek újjáalakítása az 1956-os forradalom után című rendezvény moderátora kiemelte, hogy létezik egy olyan bírósági gyakorlat, főleg a felsőbb fórumokon, hogy azt írják le: köztudomású, köztudott. Ilyen két köztudott esemény a Nyugati téri és a salgótarjáni sortűz. Mindkét bírósági ítélet valótlan állításokat tartalmaz. Többek közt azt is, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Központi Bizottsága állította föl a pufajkás karhatalmat. Ez nem igaz, hiszen a központi bizottság még meg sem alakult november 7-én, hanem csak 11-én. Ideiglenes intézőbizottság már működött 7-én, de a Jugoszláv Követségen belül. A pufajkás rendszert kizárólag a kormány hozta létre, és az sem igaz, hogy november 7-én és 8-án születtek erről a karhatalmi intézményről rendeletek. Hogy a bíróság miért írta azt bele az ítélet szövegébe, arról meg kéne kérdezni Strausz Jánost és Szebeni Lászlót.

Horváth Miklós arra a kérdésre adta meg a választ, hogy kik voltak a pufajkások. Főleg civilekből, munkásokból, bányászokból, tartalékos tisztekből szervezett erő. Mivel egyenruhájuk nem volt, ezért a háborús készletből pufajkát adtak nekik. A szabadságharc leverését követően aktivizálódott a hatalmi csoportosulás, és akik a pufajkás rendszert létrehozták, azzal a felhatalmazással érkeztek, hogy az oroszoknak kedvező módon visszaállítsák az egypártrendszer diktatúráját. Kádár számára az akkori hadsereg nem volt megbízható, hiszen több tagja a forradalom mellett harcolt. Ezért a szervezett munkásságra támaszkodott. És azokra a dolgozókra, akiket a győztes forradalom egzisztenciájukban komolyan érintett. Úgy gondolta, hogy számukra visszamenni a bányába eléggé megalázó pár év pártszolgálat után. Ezekből kerültek ki az első olyan aktivisták, akik először Budapesten a formálódó karhatalom kötelékébe kerültek. A megbízható honvédtisztek pedig, ha nagyon fáztak, magukra húzták a pufajkát. Közben a rendőrség kötelékén belül is szerveződik a karhatalom – ez a folyamat december közepétől egyre inkább felgyorsul. De a honvéd karhatalomból ezeket a pufajkásokat átcsoportosítják a belügyi szervekhez. A pufajkások a forradalom számos résztvevőjét felelősségre vonták. Áldozataikat sokszor olyan brutálisan megverték, hogy a bántalmazásba többen bele is haltak. Azok, akik féltek a hatalom bosszújától vagy egyszerűen csak nem akartak többé diktatúrában élni, tömegesen távoztak Nyugatra Ausztrián és Jugoszlávián keresztül. Néhány hét alatt körülbelül 200 ezer ember hagyta el az országot. Hamarosan megkezdődtek a letartóztatások és a perek, amelyek elsősorban a megtorlást és az elrettentést szolgálták. Ezek az eljárások ugyanolyan törvénytelenek voltak, mint a Rákosi-diktatúra perei.

Kiss Dávid hozzátette: Kádárék elég korán rájöttek arra, hogy olyan emberekre van szükségük, akikben megbízhatnak. Tehát a megbízhatóság a szakmaiság fogalmát lenullázta. A Kádár-kormány már november 7-én meghozta a határozatot a fegyveres alakulatok szervezéséről. Mindemellett korábbi mintákra munkásalakulatokat is felállítottak üzemi, vagy rendező gárda néven. Ők mind hűek voltak a kormányhoz. Belőlük lettek a munkásőrök. A Veritas tudományos munkatársa ezután visszatért a forradalom előtti időszakra, annak megtorló gépezetére. 1948 és 1953 között a magyar katonaság fejlesztése eléggé erőltetett ütemben zajlott. 1953-ra a polgári állománnyal együtt a Magyar Néphadsereg létszáma közel 250 ezer főt tett ki. 1953-ban Nagy Imre kerül kormányra, és a kabinet szembesül a gazdasági problémákkal. Ebben a helyzetben leépítik a hadsereget és visszafejlesztik a hadiipart. Tehát a Magyar Néphadsereget a forradalom előtt szétzilálták. Tudjuk, hogy Nagy Imre 1956. október 28-i rádióbeszédében bejelentette az ÁVH megszűnését. Ennek előzménye, hogy 1953-ban az ÁVH-t már betagolták a Belügyminisztériumba, ami azt jelenti, hogy magát a minisztériumot „államvédelmizálták”. Amire jó példa, hogy az a Piros László lesz a belügyminiszter-helyettes, aki Péter Gábor eltávolítását követően irányította az államvédelmi hatóságot.

A pufajkások leghírhedtebb rémtettei a fegyvertelen tüntetőkre leadott sortüzek voltak. Az MSZMP egyik vezető politikusa nyíltan ki is jelentette: „Eddig tárgyaltunk, de mától kezdve lövünk!” A cél az emberek megfélemlítése volt. December közepén több vidéki városban, így Tatabányán és Miskolcon is figyelmeztetés nélkül lőttek a tüntetők közé. A legtöbb halálos áldozattal a salgótarjáni sortűz járt. Talán ennél is kegyetlenebb volt az egri sortűz. Itt az egész akciót még a tüntetés előtt, hidegvérrel tervelték ki. Már ekkor eldöntötték, hogy tüzet nyitnak a tiltakozó tömegre.

 

Medveczky Attila