vissza a főoldalra

 

 

 2015.02.13. 

A szlovák kormányzó párt látens választási kampányt folytat

A magyar kultúra támogatására kevesebb összeg jut, mint tavaly

Idén, a „szuperválasztási” évet követően – amikor gyors egymásutánban négy választáson a fegyelmezett felvidéki választók akár hatszor is a választási urnákhoz járulhattak – ugyan nem lesz választás, ám lassan rá kell hangolódni a 2016-os szlovákiai parlamenti megmérettetésre. Ez lesz a Magyar Közösség Pártjának (MKP) a legfőbb kihívása a következő időszakban, s ez a magyar politikai képviselet számára akár vízválasztó is lehet. Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártjának gazdaságpolitikai alelnöke: a vegyespárt, a Most-Híd kirekesztő módon, csak az MKP-val nem hajlandó a választások előtt együttműködési tárgyalásokat folytatni.

 A 2016-os országgyűlési kampányra miként készül föl a Magyar Közösség Pártja? A kormányzó párt bizonyára könnyebb helyzetben van, hiszen különböző kedvezmények bevezetésével bővíthetik szimpatizánsaik táborát.

 – A Smer, a kormánypárt már elkezdte burkolt választási kampányát, azzal, hogy 2014. november 17-étől ingyenesen vehetik igénybe a vonatjáratokat a nyugdíjasok és a diákok, s nem csak az alapiskolákba járók, hanem a nappali felsőfokú képzésen tanulók is. Mindez egyértelműen a vasút felé irányította azokat, akik eddig autóbusszal utaztak. Ennek a következménye, hogy az autóbusz közlekedési vállalatok helyközi és a távolsági járatait egyre kevesebben veszik igénybe. Ez tehát az első kampányeleme a kormánypártnak, és továbbiakat jelzett előre; amennyiben az államháztartás helyzete lehetővé teszi, további szociális intézkedéseket vezetnek be. Rátérve az MKP helyzetére; a felvidéki magyarság meghatározó része azt szeretné, ha végre erős parlamenti képviselettel rendelkeznének. Ennek viszont az az alapfeltétele, hogy az MKP és a Most-Híd között valamilyen formájú együttműködés alakuljon ki a következő parlamenti választás előtt. Erre már nem kerülhet sor, mert a Most-Híd országos tanácsa 2014 végén eldöntötte, hogy a Magyar Közösség Pártjával semmilyen együttműködésre nem hajlandó a parlamenti választások előtt. Esetleg csak azt követően. Mindezt mi azért tarjuk kirekesztőnek, mert hasonló döntést nem hoztak más pártok irányába. Ez a felvidéki magyarság számára jelzésértékű, mert így tudják, hogy melyik párt akadályozza az együttműködést.

 Mekkora összeg jut idén a költségvetésből kisebbségi kultúrák támogatására?

 – 2014-hez viszonyítva 2015-ben 2%-kal növekedett meg a kisebbségi kultúrákra szánt állami támogatás kerete, a magyar kultúra támogatására azonban valamivel kevesebb, mint tavaly. Reméljük, hogy ez nem lesz tartós folyamat, mert eddig az adott közösség, kisebbség számarányának megfelelően osztották el a támogatási összegeket.

 Mivel magyarázható ez a döntés?

 – A kisebbségi tanácson belül az elmúlt egy-másfél évben komoly változások történtek. Szerb nemzetiségű hölgy lett a tanács elnöke. S ez a tanács, azon felül, hogy elosztja a kisebbségi támogatásokat, javaslatot tesz a kormánynak a következő évi költségvetést illetően.  

A kisebbségi tanács elnökét miként választják meg? Hiszen nem tudok arról, hogy nagy számban élnének szerbek Szlovákiában.

 – A magyar közösségen kívül az összes többi kisebbség számaránya alacsony. Ezért sokáig a szokásjog alapján a kisebbségi tanácsnak magyar nemzetiségű volt az elnöke. Ezt a szokásjogot semmibe vették, amikor másfél évvel ezelőtt szerb nemzetiségű hölgyet neveztek ki a tanács elnökévé, holott Szlovákiában csupán néhány ezer szerb él. Ezzel sem békülhetünk meg, számunkra ez az irány nem felel meg és nem lehet tartós. Amennyiben a vonatkozó törvényt nem sikerül megváltoztatni, szeptembertől elindul a szaktárca listáján szereplő kisiskolák, ezen belül a nemzetiségi kisiskolák fokozatos leépítése, majd bezárása.

 Arról van információja, hogy a parlamentben a Most-Híd miként viszonyult ahhoz, hogy a magyar kultúra támogatására kevesebb jut, mint tavaly?

 – Amíg a Most-Híd 2010 és 2012 között a kormány tagja volt, addig komoly ráhatásuk volt a kisebbségi tanácsra és a magyar kultúra támogatására. Akkor a tendencia megfelelő volt, a szétosztásban azonban voltak problémák, mert egyre kevesebb Csemadok-szervezet kapott támogatást. Most ellenzéki parlamenti pártként nincs nagy befolyásuk, hiszen ha lenne, akkor még ők sem támogatták volna a fent említett módszert, a kisebbségi tanácsot érintő változásokat.

 A szlovákiai magyarok megmaradásának és gyarapodásának intézményi feltételei címmel vitaanyagot dolgoztak ki. Mit tartalmaz ez a dokumentum?

 – A vitaanyag egyik része elemzésekből áll, a másik pedig a mi jogainkat, s az azokat erősítő nemzetközi dokumentumokat tartalmazza. A zárórendelkezés pedig a jövőre fogalmaz meg javaslatokat. Tartalmát tekintve pedig közösségi és gazdasági részre bonthatjuk a dokumentumot. Nyelvi, társadalmi, közösségi jogaink fenntartása mellett a másik fő pillér a magyarok által lakott régió gazdasági megerősítése. Utaltunk a Baross Gábor Tervre, amit tavaly májusban fogadtunk el. A tervezet stratégiája kimondja; ahol számbeli többségben élünk, a területi önkormányzatot, önigazgatást tartjuk fontosnak. Ahol pedig kisebbségben, szórványban élünk kulturális és oktatási önkormányzat illetne meg bennünket. Az MKP Országos Elnökségén fogadtuk el ezt a dokumentumot, majd társadalmi vitára bocsátottuk. Azóta több nyelvi, kisebbségi ügyekben jártas szakértő fejtette már ki véleményét a dokumentumról. S azt várjuk, hogy a lakosság is szóljon hozzá ehhez a vitaanyaghoz. Miután lezárul a társadalmi vita, szakmai konferencián szeretnénk szakértők által bemutatni a dokumentum egyes elemeit, és a javasolt változtatásokat.

 Melyek Szlovákia prioritásai a 2014–2020-as EU-s fejlesztési ciklusban?

 – Szlovákia erőforrásai elég markánsan, körülbelül 15%-kal növekedtek meg az elmúlt hétéves uniós időszakhoz képest. Akkor az európai uniós támogatás 11,4 milliárd eurót tett ki a nemzeti fejlesztési terven belül. A következő időszakban ez 13,5 milliárd euró lesz. A 2007 és 2013 közti időszakban a nemzeti fejlesztési terv 11 operatív programot tartalmazott, s az új időszakban, amit javasolt a szlovák kormány, de amit még Brüsszel nem hagyott jóvá, 6 operatív programot neveznek meg. Komoly erőátcsoportosítások fedezhetők fel az egyes prioritások között. Azt látjuk, hogy a szlovák nemzeti fejlesztési terv nem mozdult el olyan erőteljesen a gazdaságfejlesztés felé, mint például Magyarországon. Nálunk 50% körüli lesz a gazdaságfejlesztés aránya, míg Magyarországon több mint 60%-os. A közigazgatási célokon belül is lesznek komoly változások. Több területen csökken majd az infrastruktúra fejlesztésének támogatása. Így az oktatási, a kulturális, a szociális infrastruktúránál. Viszont dupla annyi forrás jut a környezetvédelemre. Csökken a turizmus, s azon belül a vidéki turizmus támogatása is. Ennek oka, hogy az előző fejlesztési ciklusban erre a területre sokkal többet költöttek EU-s forrásból, mint amennyit az ésszerűség diktált. Azt szeretnénk, ha a kohéziós alapból, a gazdaságfejlesztés, a területfejlesztés valamint a közlekedési infrastruktúrafejlesztés forrásainak jelentős részét a hátrányos helyzetű, leszakadó déli területek fejlesztéseire költenék.  

A Deloitte könyvvizsgáló és pénzügyi tanácsadó ügynökség cseh közgazdásza, David Marek elemzése szerint a szlovák életszínvonal 2020-ra megelőzi a csehországit. Van ennek valóságalapja?

 – Ha valóban ennyire közelítene a szlovák életszínvonal a cseh felé, akkor biztos nem egyirányú volna a munkaerő-migráció. Hiszen ma a szlovákok, és a délen élő magyarok nagy számban Csehországba mennek dolgozni. Ráadásul az átlagbérek is alacsonyabbak nálunk, mint Csehországban. Igaz, a munkanélküliségi mutató csökkent Szlovákiában – immár nem haladja meg a 13%-ot, – de Csehországban, ahol az iparra alapozzák a nemzeti össztermék termelését, ott ez a ráta jóval alacsonyabb.

 

Medveczky Attila