vissza a főoldalra

 

 

 2015.02.20. 

Előkészítés alatt az Országvédelmi Akcióterv

Felháborító, hogy a szocialisták a bevándorlás kérdéséből viccet csinálnak

A menekülteknek, akiket üldöznek, és fizikai mivoltukban vannak veszélyeztetve, menedéket kell adnunk. Ám az adatok önmagukért beszélnek. Míg 2012-ben csak néhány száz illegális bevándorló érkezett Magyarországra, addig idén januárban egy hónap alatt már csaknem tízezer. A számok ismeretében kijelenthetjük, hogy az ily módon hazánkba érkezők száma az év végére elérheti a 100 000 főt. A kérdést tehát komolyan kell vennünk.

 Mi teszi indokolttá az Országvédelmi Akcióterv megalkotását? – kérdezem Tuzson Bence országgyűlési képviselőt, a Fidesz-frakció szóvivőjét.

– A párizsi események is felhívták azokra a politikai kihívásokra a figyelmet, amelyekre választ kell tudni adni. Ezzel összefüggésben vetődik fel többek között a bevándorlás kérdése, hiszen olyan problémáról beszélünk, amelyet Magyarországnak meg kell oldania, de európai összefogás mellett. Az adatok önmagukért beszélnek. Míg 2012-ben néhány száz illegális bevándorló érkezett Magyarországra és kért menedékjogot hazánkban, ez a szám 2013-ra 19 000 fölé emelkedett, 2014-ben pedig már elérte a 42 777 főt. Idén januárban pedig, tehát csak az év első hónapjában már csaknem tízezer, egészen pontosan 9636 illegális bevándorló érkezett Magyarországra. A dinamikus növekedés jól látható, és a számok ismeretében kijelenthetjük, hogy az ily módon hazánkba érkezők száma el fogja érni a 100 000 főt. Az akcióterv fontos eleme lesz továbbá Magyarország (mint EU tagállam) szuverenitásának hangsúlyozása és megőrzése is.

 A nagy cégek adózása és a bankok elszámoltatása is benne foglaltatik a dokumentumban?

 – Természetesen gazdasági kérdéseket is tartalmaz az akcióterv. Jól láthatjuk, az ország előtt álló gazdasági természetű és egyben külpolitikai vonatkozású kihívásokat. Ma Magyarországon számos olyan jelentős nagyvállalat, illetve nagyobb vállalkozás működik, amely nem fizet hazánkban adót annak ellenére, hogy a magyar emberek pénzéből hatalmas nyereségre, illetve forgalomra tesznek szert, de a valós nyereség az adózás előtti eredmény eltűnik. Természetesen, mint minden vállalkozás, ezek a vállalkozások is hajtanak hasznot, csak ezt a hasznot nem Magyarországon adózzák le. Törekedni kell tehát arra, hogy az európai uniós szabályok megtartása mellett ezek a vállalatok Magyarországon adózzanak és a magyar adófizetők pénzéből megtermelt jövedelmeket Magyarországon fizessék be a központi költségvetésbe.

 Hogyan látják, mennyire van az ország kitéve a terrorcselekményeknek? Van-e valami összefüggés a migráció és a terrorcselekmények között?

 – Magyarország a terrorcselekmények szempontjából egyelőre nem célország és nem célország a bevándorlással kapcsolatban sem. Kezdeményezésünkre létrejött egy ötpárti egyeztetés, amelynek keretében – bár eredetileg úgy látszott, hogy az MSZP ellenállása miatt ez az egyeztetés meghiúsul –, sikerült, ha nem is tartalmi, de technikai megállapodást kötni abban, hogy hogyan alakítsunk ki a terrorizmus kérdésében nemzeti konszenzust. 3 fő lépésben állapodtunk meg. Első lépésként a parlament illetékes bizottságai; a Nemzetbiztonsági Bizottság és a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság meghallgatta a kormány illetékes képviselőit, illetve azon szerv vezetőit, akik Magyarországon a terrorizmusellenes küzdelemért felelnek. A következő lépésben egy egyeztető fórum jön létre. Ennek az egyeztető fórumnak a tagságát a parlamenti pártok egy-egy képviselője alkotja, illetve az általuk megnevezett szakértők. Természetesen olyan személyek, akik a megfelelő nemzetbiztonsági átvilágítással rendelkeznek. Nekik kell majd meghatározni, azokat a konkrét lépéseket, amelyeket már egy ezzel kapcsolatos akciótervbe beépíthetünk, és amelyek alapján fel tudjuk venni a hatékony küzdelmet a terrorizmussal szemben. Mi magunk fontosnak tartjuk ezzel kapcsolatban az említett bevándorlási kérdéseket is. Magyarországot olyannak szeretnénk megtartani amilyen, és nem szeretnénk, ha Magyarország a bevándorlás miatt megváltozna. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy azok, akik, Magyarországra illegális bevándorlóként megérkeznek és menedékjogot kérnek, a mai európai uniós szabályozás miatt eltűnnek a hatóság látóköréből. Ez azt jelenti, hogy nem vagy csak korlátozott mértékben lehet menekültügyi őrizetet elrendelni, és ezek a személyek az eljárás kezdeményezését követően néhány nap alatt eltűnnek itthon a hatóságok látóköréből. Miközben megjelenhetnek bárhol az európai Unión belül, hiszen mindannyian – Magyarország is – a schengeni övezet a tagjai vagyunk. Tehát, ha valaki belép Magyarországra, eltűnik a hatóság látóköréből, megjelenhet Németországban, Franciaországban vagy bárhol az unión belül. Ez nemzetbiztonsági kockázatot jelent, nemcsak Magyarország számára, hanem az egész Európai Unió számára is, illetve a schengeni övezet tagállamaira mindenképpen. Mindennek elkerülésére Magyarországnak mindent meg kell tennie, de a nemzeti konszenzus mellett egy közös, egységes európai konszenzusra is szükség lesz a hatékony fellépéshez, a kérdés rendezéséhez.

 Hazánk jelenleg tranzitország, vagy itt képzelik el az életüket a menekültek?

 – Magyarország a gazdasági megélhetési bevándorlók szempontjából tranzitország. Nagyon fontos, hogy elhatároljuk egymástól a politikai menedékjogot kérőket és gazdasági, megélhetési bevándorlókat. Azok, akiket hazájukban üldöznek, természetes, hogy menedéket találhatnak Magyarországon és Európában, ezt garantálja számukra az emberiesség és garantálja számukra a magyar jog, a magyar Alaptörvény is. Ez alapvető kérdés. Magyarország ma még nem célország, hanem tranzitország, de szeretnénk, hogyha nem is válnánk soha célországgá. Az európai uniós szabályozás nincs felkészülve ilyen mennyiségű megélhetési bevándorlóra, mint amennyi az utóbbi időszakban Európába érkezik, és különösen nincsenek felkészülve arra, hogy a tranzitországok érdekeit képviseljék. Mi ezért kezdeményeztünk vitanapot a parlamentben, melynek keretében világossá válnak az érvek, álláspontok, s mindezek alapján kialakul egy közös, magyar álláspont ebben a kérdésben.

 A megélhetési bevándorlókat támogatni akarja-e a kormány?

 – Aki gazdasági, megélhetési bevándorlóként érkezik Európába, illetve az országba, abban hitben érkezik meg, hogy Magyarországon, illetve Európában munkát, vagy a segélyezési rendszert kihasználva jobb megélhetést talál, mint hazájában. Ez semmiképpen sem megoldás, ez nem érdeke a magyar embereknek és nem érdeke az európai polgároknak sem. Ez valóban okozhat kulturális konfliktust is. A kulturális konfliktus elsősorban abból adódik, hogy ezek az emberek nagyon gyakran elvesztik saját kultúrájukat, a saját kulturális közösségükkel való eredeti kapcsolatot, viszont nem tudnak alkalmazkodni a befogadó ország kultúrájához és gyakran csalódva abban, hogy itt Európában munkát találnak, sajátos szubkultúrát alakítanak ki és ezek a szubkultúrák amennyiben deviáns kultúrává válnak, a bűnözés melegágyai lehetnek.

 EU-s szinten mennyire készültek fel a tagállamok a bevándorlási hullámra? Szükséges-e, hogy az unió ez ügyben új jogszabályt alkosson?

 – Eddig is sok javaslat fogalmazódott meg, ilyen például a biztonságos 3. ország kategóriája, amely segítené, bizonyos esetekben felgyorsítani a menekültügyi eljárásokat. Vagy az a kérdés, hogy ne minden eljárást Magyarországon folytassanak le, hanem a célországokban, hiszen ne felejtsük el, hogy Magyarország a lakosság számát tekintve az Európai Uniónak mindössze 2%-át teszi ki, viszont a menekültügyeknek 16%-a Magyarországon csapódik le, úgy hogy ennek a finanszírozása az európai uniós szabályok alapján jórészt Magyarországra hárul. Az elmúlt évben a magyar költségvetésből 2,6 milliárd forintot kellett e problémakörre elkölteni. Ennek alig 10%-át állta az Európai Unió. Egy egységes magyar álláspont kialakítását követően szükségessé válik az uniós szabályok módosítása is.

 Lendvai Ildikó szocialista képviselő így reagált az az országvédelmi akciótervre: „erőszakkal visszahurcolják Vajnát, aki pedig minket, azaz a szabad világot választotta. A házelnök és a kormányfő egyúttal azonos hullámhosszon vannak: Kövér úgy véli, már nemcsak a kormányt akarják megbuktatni, hanem az egész politikai elitet is eltüntetnék. Értem. Vinnék Vonát is, ha országvédelem nélkül maradnánk.” Mi erről a véleménye?

 – Elszomorító és felháborító, hogy vannak, akik a terrorizmus veszélyéből, a bevándorlás kérdéséből viccet csinálnak, és sarkítva, eltorzítva fogalmazzák meg azokat az álláspontokat, amelyeket mi képviselünk. A kérdést komolyan kell venni, nemzeti konszenzust szükséges kialakítani, melyet egész Európában képviselnünk kell. Nekünk komolyan foglalkozni kell a témával és hatékony megoldást találni. Ez mindannyiunk érdeke, ez Európa érdeke.

 

Medveczky Attila