vissza a főoldalra

 

 

 2015.02.20. 

Új kar indult a Ludovikán

Feladatunk az utánpótlás biztosítása

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen február elsején kezdte meg működését a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, amelynek létesítésérôl tavaly októberben hozott döntést az NKE Szenátusa és Fenntartói Testülete. Dr. Tálas Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara dékánja: karunk az alap- és mesterképzésben nemzetközi igazgatási, nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve nemzetközi közszolgálati mesterképzési szakon indít képzéseket, a szakmai továbbképzések mellett.

 Február 1-jén kezdte meg működését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Nemzetközi és Európa Tanulmányok Kara. Mi az egyetem új karának kiemelt feladata?

 – A Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredetileg három nagy jogelőd intézményből alakult meg: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemből, a Rendőrtiszti Főiskolából és a Corvinus Államigazgatási Karából, és a közszolgálati szféra számára képez, és tovább képez részben az igazgatásban résztvevőket, részben vezetőket. A közszolgálati rész fontos területe a külkapcsolati szféra. Tudjuk, hogy ma már minden nagyobb főhatóságnak, nemcsak a minisztériumoknak, hanem például az ÁNTSZ-nek is, olyan részlege is van, mely az adott intézmény külkapcsolataival foglalkozik. A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar a közszolgálat külkapcsolati részére képez munkatársakat, hivatalnokokat, vezetőket, potenciális diplomatákat. A nálunk végzettek képezik azt a réteget, amely a magyar állam külkapcsolataival foglalkozik. Nem klasszikus értelemben vett diplomataképzésről van szó, hiszen arra vonatkozóan egyelőre Magyarországon nincs külön intézmény, de a kar úgy szeretne működni, hogy erre alkalmassá váljon.

 Létrejött-e már az új kar oktatói gárdája?

 – Alapvetően igen; két dolgot kell erről az új karról tudni. Az egyik, hogy tavaly márciusban vetődött föl a kar létrehozásának ötlete. Ez azért lényeges, mert ez az első olyan önálló kar, melyet a már felsorolt intézményekből létrejött egyetem maga hozott létre. A másik: a kar előzménye a 2012-től működő Nemzetközi Intézet, amelyen azóta folynak a képzések. A Nemzetközi Intézet eredetileg két nagy, az európai tanulmányokkal és joggal, illetve a nemzetközi kapcsolatokkal és biztonsággal foglalkozó tanszékből állt. Ebből a kettőből hoztunk létre hat kisebb tanszéket az új karon. Emellett két kutatóközpontunk is létezik: a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont (SVKK) és a Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ.

 Ön az egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója. Ez a központ tehát együttműködik a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karával?

 – Természetesen. Amikor javasolták, hogy pályázzam meg a dékáni pozíciót, akkor a pályázatomat arra építettem: szeretném részben a kutatóközpontokat, illetve a tanszékeket úgy integrálni, hogy oktató-kutató, kutató-oktató jellegű munka jöjjön létre a karon. Ez azt jelenti, hogy az oktatói és a kutatói tevékenységet nem választjuk szét. Az oktatók főleg tanítanak, de munkájuk 20-30%-át a kutatás teszi ki. A kutatók pedig 20%-ban oktatási tevékenységet is végeznek. A mai egyetemek sajátossága, hogy az oktatónak is kutatnia kell, s a kutatónak oktatnia kell ahhoz, hogy a legmodernebb tudást beépítsük az oktatásba. Ez a metódus a legcélravezetőbb ahhoz, hogy a legjobb szakembereket képezzük. Ezt a munkamódszert néhány év óta a Stratégiai Védelmi Kutatóközpontban, illetve a Nemzetközi Intézet oktatói gárdája jelentős részének bevonásával alkalmazzuk. Ezt példával is alátámasztom: a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont megjelenteti Elemzések című kiadványát, amely nem csak az SVKK, hanem a különböző tanszékek munkatársainak tanulmányait is közli.

 A hallgatók mikor jelentkezhetnek a kar képzéseire?

 – Már elindult az oktatás a karon. A Nemzetközi Intézet két nagy területen folytatott oktatói tevékenységet. Így a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai, illetve a nemzetközi igazgatási szakon kezdetét vette az oktatás. Ez a struktúra lesz kibővítve 2015 szeptemberétől, amikor többek között, megindul az angol nyelvű nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterszak. A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar alap- és mesterképzésben nemzetközi igazgatási, nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve nemzetközi közszolgálati mesterképzési szakon indít képzéseket, a szakmai továbbképzések mellett. Az első szakon nem a biztonsággal, hanem az egyéb külkapcsolati területekre képezünk dolgozókat. A második szakon a Honvédelmi Minisztérium, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Belügyminisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal apparátusába képeznek olyan hivatalnokokat, akik általánosságban a biztonsággal és a védelempolitikával foglalkoznak. Már most lehet jelentkezni a szeptemberben induló szakokra. Az előzmények biztatóak, hiszen a január 30-ai nyílt napon több mint háromszázan érdeklődtek a képzések felől.

 Fölvették a kapcsolatot más EU-s országok ilyen típusú egyetemeivel?

 – Karunk az egyetem nemzetköziesedésének fő pillére lesz. Már most is széles nemzetközi kapcsolatotokkal rendelkezik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Dékánként munkatársaimmal együtt ki szeretném választani a kar profiljának megfelelő legfontosabb külföldi intézményeket, akikkel komplex partneri kapcsolatot tudunk kialakítani.

 

Medveczky Attila