vissza a főoldalra

 

 

 2015.02.27. 

Bűnmegelőzés Berettyóújfaluban

Az iskoláskorú gyermekek biztonságérzetét tovább kell növelni

Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere: az elmaradottabb térségekben nehezebben kapnak hitelt a beruházók egy-egy vállalkozás beindításához, mert a hazai kereskedelmi bankok kevés kockázatot vállalnak.

 Berettyóújfalu Kelet-Magyarország halmozottan hátrányos kistérségében fekszik. Érezhető-e az összefüggés a munkanélküliségi és a bűnözési mutatók között?

 – Természetesen a két mutató között van összefüggés; ráadásul térségünkbe – amelynek Berettyóújfalu a központja – még 28 település tartozik, kettő város, s a többi falu. Az utóbbiakban jelentősek a szociális problémák, és lakói főleg idősek. S megjelennek azok a bűnözési formák, melyeket egyedülálló, idős személyek ellen követnek el. Ezáltal a lakosok elveszítik bizalmukat a rendőrségben. Ezek a települések a magyar–román határ mellett húzódnak, ami által nemcsak a migrációs folyamat következményeivel kell számolni, hanem a forgalom is rendkívüli módon megnövekedett. A munkanélküliség, amint említettem befolyásolja a közbiztonság helyzetét, de az idők folyamán javult a statisztikai mutató ezen a területen. 2010-ig folyamatosan emelkedett a különböző bűnesetek száma, s tavaly elértük, hogy ez az adat a felére csökkent. Bár a munkahelyek száma nem nőtt, mert sajnos térségünket elkerülik a nagy befektetők, viszont a közfoglalkoztatás, amit nagyon sokan bírálnak, lesajnálnak, a településen élők számára kedvező lehetőség, és ezt sokan ki is használják. Tudjuk, hogy a közfoglalkoztatottak bére alacsony, de a segélyeknél mégis magasabb. Érzékelhető, hogy akik a munkát választják, nem vetemednek bűncselekmények elkövetésére.

 A térséghez tartozó Biharkeresztes határváros. A román állam területéről is érkeznek tolvajok a településekre?

 – Nem tudok kérdésére hiteles választ adni. A rendőrség vezet erre vonatkozóan kimutatást. Mivel Románia az EU tagja, ezért jóval könnyebb onnan a bejutás Magyarországra. Tehát azok is átlépik a határt, akik nem tisztességes szándékkal érkeznek hozzánk. Debrecenben és a környező településeken nap mint nap megtapasztaljuk, hogy a Romániából érkező autósok többségének közlekedési kultúrája finoman szólva nem európai, s ez sok balesetet eredményez. Mindez joggal irritálja a megyében élőket. Viszont az érem másik oldala: a megélénkült forgalom megnöveli a turizmusból származó bevételeket.

 A Nyitott szem, nyitott szív program a TÁMOP pályázati rendszer támogatásával jött létre. Mi volt a program célja, s eddig milyen sikereket értek el?

 – A programban részt vevők nem várnak azonnal felmutatható eredményeket közös munkájuktól, a fiataloknak azonban olyan ismereteket adtak át, melyek hosszabb távon ahhoz vezetnek, hogy kevesebb fiatalkorú fog bűncselekményt elkövetni, illetve annak áldozatává esni. Városunk bűnmegelőzésében három fő szereplő veszi ki a részét. A bűnmegelőzésben lényeges a rendőrség hatékony szerepvállalása, de azt is tudjuk, hogy az nem elegendő. Ezért a második csoport a polgárőrség, a harmadik pedig az önkormányzat. Ez a három csoport egymást segítve tud csak valós eredményt elérni. A rendőrség mint állami szerv főleg a bűnesetekkel foglalkozik, ezért a megelőzésben a legnagyobb feladat a polgárőrségre és az önkormányzatra hárul. Példás az együttműködés a rendőrség és a polgárőrség, illetve a polgárőrség és az önkormányzat között. A helyi polgárőrség munkáját számtalan kitüntetéssel ismerték el. Tudjuk, ha az önkormányzat megfelelő forrást biztosít ennek a civil szervezetnek, akkor nagyon sok feladatot képes a polgárőrség ellátni. A polgárőrség – közösen a rendőrséggel – közlekedésbiztonsági, közlekedésrendészeti, bűnügyi vagy baleset-megelőzési akciókban vesz részt. A berettyóújfalui polgárőrség létszáma 50 fő, és valamennyi iskolánk előtt minden reggel két polgárőr segít a gyerekeknek abban, hogy biztonságosan érjenek be a tanintézménybe. Emellett folyamatosan oktatásokat tartanak az iskolákban, ifi-polgárőrséget szerveznek. Az összes önkormányzati rendezvényt a polgárőrök biztosítják, s járőröznek is a településen. Az önkormányzat anyagi támogatást nyújt számukra, így gépkocsit tudtak vásárolni, s már idén jó minőségű kamerát szerelnek az autóba – és természetesen ingyenesen irodát biztosítunk a polgárőröknek. Az önkormányzat ezenkívül folyamatosan növeli a térfigyelő kamerarendszerrel ellátott területek számát. Decemberben írtunk alá a Belügyminisztériummal egy olyan támogatási szerződést, amely szerint újabb 11 millió forintért kamerákat szerelünk föl a város frekventált, uniós pályázatból felújított részére az épített és környezeti örökség védelme érdekében.

 Számít arra, hogy a jövőben több rendőr lesz a településen, illetve a kistérségben?

 – Berettyóújfalu a kapitányság székhelye, tehát városunkban nincs rendőrhiány. Az lenne az optimális, ha a térség összes településén dolgozó körzeti megbízottak nem csak munkaidőben lennének elérhetők, hanem helyben is élnének. A helyieknek szükségük van az állandó rendőri jelenlétre. Ez tehát nem létszám, hanem szervezés kérdése; például, az egyes kistelepülési önkormányzatoknak lakást kéne biztosítaniuk a körzeti megbízottak számára.

 A lakosság körében szerveződött-e olyan csoport, amelyben a tagok „nyitott szemmel” odafigyelnek arra, hogy ne történjenek besurranások?

 – Nagyon jó példával jár elöl ezen a téren néhány kis település. A szomszédos Bakonszegen jól működik a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM). Ez azt mutatja, hogy egy település lakói maguk kívánnak javítani sorsukon, s nem mástól várják a segítséget. Ráadásul a SZEM anyagi forrást sem igényel; olyan bűnmegelőzési program, amelynek célkitűzése a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, illetve korlátozása. A program elsajátítása során meg kell ismerkedni lakótársainkkal, fel kell mérni a jószomszédi együttműködési lehetőségeket. A bűncselekményekkel szemben éberséget szükséges kifejleszteni és egymás érdekében összehangoltan kell tevékenykedni. De nem csak bűnmegelőzésről van szó, hanem arról is, hogy a lakosok odafigyeljenek arra is, hogy a szomszédjukban élő magányosok ne legyenek súlyosan betegek.

 A kevés munkahely, a bűnesetek száma miatt többen elvándoroltak Berettyóújfaluról?

 – 1990-es évek elején 16 900-an laktak városunkban. 20 év alatt 1500 fővel csökkent Berettyóújfalu lakossága. Ennek egyik oka, hogy sajnos több a halálozások száma, mint a születéseké. Azok a berettyóújfalui fiatalok, akik lediplomáztak, viszont nem találják meg nálunk számításukat, s ők elköltöznek. A népességfogyás mégsem drámai mértékű, mert a környező falvakból és Erdélyből is többen nálunk telepednek le.

 Ha több beruházó érkezne a térségbe, s ők munkahelyeket teremtenének, akkor csökkenne a lopások száma?

 – Ebben biztos vagyok, mert szinte mindenki munkából szeretné eltartani családját. Nem vagyok naiv: ha gyárak, üzemek munkahelyeket teremtenek, az nem jelenti azt, hogy egyetlenegy bűncselekmény sem történik a városban. Viszont ha csak még 2-300 főnek munkát tudnának biztosítani a betelepülő cégek, már érzékelhető lenne a javulás.

 Tavaly arról cikkeztek a sajtóban, hogy újra üzemel a berettyóújfalui tejporgyár. Az üzem mintegy 200 embernek adott volna munkát. Mi az oka, hogy a gyár mégsem kezdte el működését?

 – A tulajdonosoknak a gyár újraindításához, a gépek megfelelő cseréjéhez, a felvásárlás invesztálásához körülbelül félmilliárd forintnyi forgóeszköz-hitelre volt szükségük. Hitelt viszont nem kaptak, ami azért is sajnálatos, mert városunkban sokan megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek ahhoz, hogy a leendő gyárban dolgozzanak. 2012-ben pedig nagyon örültünk annak, hogy korszerű termék (LED-es lámpatest) gyártásával teremt új munkahelyeket a Mezei-Vill Kft. azzal, hogy Berettyóújfaluban építi meg korszerű lámpagyárát. Az üzemcsarnok két éve megépült, és szintén az a gondja az ügyvezetőnek, hogy a gyártás megindításához nem kap hitelt. Azt tapasztaljuk, hogy a hazai kereskedelmi bankok kevés kockázatot vállalnak. Tehát az elmaradottabb térségekben nehezebben kapnak banki hitelt a beruházók egy-egy vállalkozás beindításához. Nem csak negatívumokról kell beszélnem: az Epack 2011-ben kezdte el nálunk tevékenységét 50 fővel, s mára ötször annyi embernek ad munkát. S újabb üzemcsarnok megépítésével még 100 embernek biztosít megélhetést.

 Az uniós fejlesztési ciklusban érkezik pénz Berettyóújfaluba? Hiszen a kormány fő célja a gazdaságfejlesztés.

 – A város elkészítette a megye Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjához a megvalósítandó beruházások listáját. Ez a dokumentum az önkormányzat, vagy annak tulajdonában álló gazdasági társaságok általi fejlesztési terveket tartalmazza. Most készítjük el stratégiai programunkat az elkövetkezendő évekre. Nemrég vállalkozói fórumot tartottunk és az ott felvetődött optimális ötleteket is tartalmazza majd a program, mert szeretnénk, ha egymást erősítve, közösen indulnánk el a pályázatokon.

 

Medveczky Attila