vissza a főoldalra

 

 

 2015.07.26. 

Megölte a Securitate?

75 éves lenne a híres székely színművész, Visky Árpád

Máig tisztázatlan, hogy öngyilkos lett-e, vagy a hírhedt Securitate gyilkolta meg a közkedvelt székelyföldi színészt, Visky Árpádot. Csak az a biztos, hogy a román titkosszolgálat éveken át folyamatosan zaklatta, holttestét pedig 1986. január 12-én felakasztva találták meg a Sepsiszentgyörgy melletti erdőben.

Visky Árpád igazi, nyakas székely ember volt. Édesanyja visszaemlékezése szerint már egészen kicsi gyermekként is kitűnt nagy igazságérzetével, ráadásul hangot is adott vélt vagy valós sérelmeinek. Középiskolai tanulmányait követően a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolára nyert felvételt, ahol 1963-ban szerzett színművész-diplomát. Kiugró tehetsége okán főiskolás korától kezdve osztották rá a jelentősebb szerepeket, ennek révén a magyar és a világirodalom számos kiemelkedő művének főhősét eljátszotta. Sepsiszentgyörgyön kezdett, majd 1965-ben Marosvásárhelyre szerződött, a magyar színházhoz, ahol éppen tíz éven át játszott. Ezután ismét Sepsiszentgyörgyre tért vissza. Színházi szerepei mellett a legnagyobb magyar költők verseiből összeállított önálló estjeivel is járta a székelyföldi falvakat, ezzel is hozzájárulva a helyiek magyarságának megerősítéséhez.

Egy idő után a román kommunista titkosszolgálatnak (Securitate) is feltűnt Viksy Árpád kiemelkedő egyénisége, szuggesztív személyisége, amelyet veszélyesnek találtak a román államra nézve. 1983-ban államellenes izgatás vádjával letartóztatták, börtönbe zárták, mégpedig úgy, hogy hosszú ideig a közvetlen családtagjai sem tudtak hollétéről. Öt évet kapott Románia, a román nép és a szocialista rendszer rágalmazásának vádjával. Egy évvel letartóztatása után a fokozódó nemzetközi tiltakozások hatására amnesztiával szabadon engedték ugyan, ám örökre eltiltották a színpadtól, a színjátszástól. Mindemellett folyamatos megfigyelése egy pillanatra sem szűnt meg. Követték, rendőri ellenőrzéseknek vetették alá, éjszakai zaklatásokat foganatosítottak ellene, telefonját egyfolytában lehallgatták. 1986. január 12-én reggel egy barátja még találkozott vele, s bár zaklatott volt, egyáltalán nem tűnt olyannak, mint aki öngyilkosságot tervez. Ennek ellenére még aznap megtalálták holttestét az őrkői erdőben egy fára felakasztva. Halála körülményei máig nem tisztázottak, s bár a hivatalos szervek vizsgálata öngyilkosságot állapított meg, ismerői közül valamennyien állították, hogy Visky Árpádot meggyilkolták.

Emlékét máig őrzik a nagyjaikhoz hűséges székelyek. Szülőfalujában, Székelyvéckén nevét viseli a kultúrotthon, Sepsiszentgyörgyön pedig egy osztálytermet is elneveztek róla a Plugor Sándor Művészeti Középiskolában. Talán egyszer végre arra is fény derül, hogy kinek a keze által halt meg élete delén, művészi alkotóereje teljében, alig negyvenöt évesen.

 

Kovács Attila