vissza a főoldalra

 

 

 2015.06.12. 

Négy nagyvárosban működik a közösségi rendészet

Ezáltal javul a közbiztonság és a lakosság biztonságérzete

Mennyire sikeres a közösségi rendészet modellje? Hogyan képes együttműködni a közösség a rendőrséggel? Miként tudják a helyi kapitányságok hatékonyabban felhasználni erőforrásaikat? – kérdeztük Dr. Berta Krisztinától.

 Mit jelent a közösségi rendészet fogalma?

 – A közösségi rendészet az együttműködés alapú bűnmegelőzés filozófiája. Ez a modell több országban működik, így Svájcban, az Egyesült Királyságban és az Amerikai Egyesült Államokban is, s nyilvánvalóan mindenhol kicsit másként, a specialitásoknak megfelelően. 2012 és 2016 között, a Svájci–magyar Együttműködési Programnak köszönhetően, 476 millió forintos svájci hozzájárulással, a hazai támogatással együtt összesen közel 560 millió forintból valósul meg a közösségi rendészet hazai modelljének kísérleti bevezetése. Így a magyar rendőrség a svájci projektet vette át, s erőteljesen annak az országnak a gyakorlata mutatkozik meg benne. A közösségi rendészet lényege, hogy a problémákra a helyszínen, proaktívan, közösen dolgozzanak ki megoldásokat. Tehát a Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint az érintett megyei rendőr-főkapitányságok által közösen megvalósított projekt célja, hogy a rendőrség a helyi közösségekkel közösen mérje fel a közbiztonsági problémákat és az azokra vonatkozó megoldások kidolgozásába és végrehajtásába is egyre nagyobb mértékben vonja be a lakosságot. Ezáltal megnő a bizalom a rendőrség iránt, javul a közbiztonság helyzete és növekszik az emberek biztonságérzete. Ez utóbbi azért lényeges, mert a statisztika szerint a javuló közbiztonságot a lakosság szubjektív biztonságérzete nem mindig követi, érzékeli.

 Ennek oka az is lehet, hogy a kereskedelmi és bulvármédia előszeretettel ad hírt a bűncselekményekről?

 – Nyilván a média is befolyásolja a biztonságérzetet, de főleg az egyén élethelyzete. Amikor úgy érzi az ember, hogy relatíve egyedül van, s olyan problémával szembesül, amit nem képes megoldani, az csak erősíti a félelemérzetét. Ezért teljesen érthető, hogy sokan a valósnál sokkal rosszabbnak érzik a helyzetet. Viszont, ha az egyén azt érzi, hogy a rendőrök meghallgatják őt, foglalkoznak a problémájával, sőt felkérik rá, hogy együttesen orvosolják a problémát, akkor javul a biztonságérzete.

 A közösségi rendőrök miként tudják megszólítani a lakosságot?  

– Amit mi most végzünk, az egy úgynevezett pilot-projekt (kísérleti projekt). Ami azt jelenti, hogy a közösségi rendészet hazai modelljének kísérleti bevezetése valósult meg Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden és Zalaegerszegen. A közösségi rendőrök a szakmai előkészítés idején a közösségi rendészetet tanulmányozták. Megismerték a modellt a külföldi tanulmányutakon, illetve különböző külföldi szakirodalmak által. A közösségi rendészet nem különül el rendőrségétől, hanem egy újfajta filozófia, szemléletváltás, amely során a rendőrség jobban bevonja a lakosságot az őket érintő problémák megoldásába, annak érdekében, hogy a helyi kapitányságok hatékonyabban, a közösség igényeinek megfelelőbben használhassák fel erőforrásaikat. Jelenleg 30 közösségi rendőr tart közvetlen kapcsolatot a lakossággal, s oldja meg a felvetődő problémákat. A május 19-ei konferencián a négy megyei rendőr főkapitány arról számolt be, hogy érezhető a lakosság körében a bizalom növekedése, a rendőrség munkájának elismerése, s az együttműködési készség. A közösségi rendőrök nagyon sok tervet megfogalmaztak. Így pl. a fiatalok számára szabadidős helyszín kialakítását javasolták. Máshol a kerékpárlopások megelőzésére találtak ki megoldást. Túl azon, hogy a közösségi rendőrök konkrét eseteket oldanak meg, a helyi problémák orvoslására fókuszálnak. Svájci partnerünk is arról számolt be, hogy a közösségi rendőrök városokként, vidékenként a helyi igényekhez, követelményekhez alkalmazkodnak. Egy nagyon hatásos bűnmegelőzési tevékenységről beszélhetünk. Magyarországon a bűnmegelőzés sok évtizedes múltra tekint vissza. Nagyon eredményesen működik a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a volt országos rendőrfőkapitány, dr. Hatala József tábornok úr vezetésével. Egy másik volt rendőrfőkapitány-helyettes, Dr. Túrós András irányítása alatt az Országos Polgárőr Szövetség is hathatósan segít a bűnmegelőzésben. Sem a civil társadalommal való együttműködés, sem a bűnmegelőzés nem új idea, de úgy gondoljuk, hogy a közösségi rendészeti filozófia áttanulmányozása és azt követően az itthon alkalmazható elemek felhasználása pozitív eredménnyel járnak mind a lakosság, mind a rendőrség körében. A most záruló tesztidőszakot követően a következő lépés az új rendszer értékelése, majd a tapasztalatok alapján a javaslatok elkészítése az utolsó szakasz megvalósításához, vagyis a modell további húsz nagyvárosban történő bevezetéséhez. Ezt a modellt mindenki a helyi viszonyokra adaptálja, mert nem mindig alkalmazhatók ugyanazok a megvalósítási ötletek Budapesten, mint valamelyik vidéki városban.

 2016 után megszűnik a közösségi rendészet?  

– A svájci támogatással megvalósuló „Közösségi Rendészeti Projekt – Az együttműködés alapú bűnmegelőzésért” 2016-ban véget ér. De a modellt jellemző filozófia tovább él, ami a polgárokkal való közvetlenebb kapcsolattartás kialakítását eredményezheti minél több településen.

 

Medveczky Attila