vissza a főoldalra

 

 

 2015.05.15. 

Fókuszban a munkahelyteremtés

Sümegen a turizmusfejlesztés a húzóágazat

Sümeg képviselő-testülete április közepén rendkívüli ülésen tárgyalta meg és fogadta el a város 2015-től 2020-ig tartó gazdasági programját, amely rögzíti a fő gazdaságfejlesztési irányokat és a megteendő lépéseket. Végh László, Sümeg polgármestere úgy vélekedik, hogy nagy lehetőséget rejt magában a konferenciaturizmus, a vallási turizmus, valamint rendezvények, szabadtéri színházi előadások és koncertek tartása a püspöki palota udvarán.

 2010 és 2014 között Sümeg és térsége úgy szerepelt, mint hátrányos helyzetű kistérség, kevés ipari vállalkozással, jelentős munkanélküliséggel. Mi volt ennek az oka? Hiszen a kelet-magyarországi települések polgármesterei kissé irigykedve tekintenek a dunántúli kisvárosokra.

 – A kérdés megválaszolásához vissza kell térni a XX. század közepének történéseihez. Sümeg 1945 előtt Zala megyéhez tartozott, majd a megyehatárok újrarajzolásával városunkat Veszprém megyéhez csatolták. Sümeg igazi fénykora a XIX. századra datálható. Az ipari vállalkozások már az I. világháborút követően sajnos viszonylag kis számban voltak jelen városunkban. A sümegiek elsősorban a mezőgazdaságból éltek, bérmunkában dolgoztak a nagygazdák földjén. Emellett működött a cementgyár és a kőbánya is. 1945 után, s főleg mikor elindult a bányászat felfelé ívelése, a ’60-as évektől a rendszerváltásig az volt a jellemző, hogy a férfiak többsége eljárt dolgozni a megye bauxit- és szénbányáiba. Emellett a téeszben is sokan dolgoztak, a nők számára pedig a textilipari üzem és a kórház biztosított munkalehetőséget. 1990 után bezárt a bauxitbánya, a téesz és még számos üzem, ami azt eredményezte, hogy 1993-ban 20%-os volt Sümegen a munkanélküliek aránya. A ’90-es évek végén az akkori polgármester, Tóth Tamás és a városvezetés ipari terület kialakításáról döntött, hogy Sümegre csábítsák a vállalkozásokat. Az ipari területtel az volt a gond, hogy a betelepült vállalkozások nagyon kevés embert foglalkoztattak. 2006 és 2010 között, mikor a város alpolgármestere voltam, tíz és fél hektárral bővítettük az ipari területet, s ezt a részt 2010 után az új vezetés eladta egy nagyvállalkozásnak. S most, 2015-ben újfent az az állapot állt elő, hogy nincs az igényeknek megfelelő méretű ipari területünk. Ettől függetlenül 2014 novemberében elindítottuk a terület ipari parkká minősítését. Tettük ezt azért is, hogy ezáltal előnyt élvezzenek a vállalkozások a pályázatok elbírálásánál, s bekerüljünk egy olyan információs vérkeringésbe, mely által könnyebben megtalálnak bennünket a befektetők. Már júniusban megkezdi a városban egy 25-30 főt foglalkoztató összeszerelő üzem a tevékenységét, és minden valószínűség szerint egy habüveg gyártó cég egysége telepedik meg nálunk. Jövőre már elkezdik az építkezéseket, és hozzávetőlegesen 40 főnek adnának majd munkát. Éppen ezért tavaly megalkotott gazdasági programunk – melyet idén áprilisban fogadtunk el – fő prioritása a mezőgazdaság, az ipar, az ipari és kereskedelmi szolgáltatások, fejlesztése.

 A gazdasági program megszövegezése előtt egyeztettek a város vállalkozóival?

 – Természetesen. 2014-ben a Fidesz–KDNP jelöltjeként indultam a polgármester választáson, és még a kampány megkezdése előtt szövetséget kötöttem a város vállalkozói szférájának meghatározó szereplőivel, többek között Papp Imrével, a Sümegi Vár kapitányával és Kovács László úrral, egy könyvelő cég vezetőjével, aki jelenleg az alpolgármesteri funkciót tölti be. Már tavaly májusban megírtuk a programunkat, amelyben konkrétan megfogalmaztuk, hogy mit szeretnénk elérni a városban. Elsődleges a munkahelyteremtés és az ipar fejlesztése. Ez azért is lényeges, mert sajnos elég sok elhibázott lépés volt a múltban. 1966-ig Sümeg járási központ volt. A ’60-as években Sümeg számára felajánlották, hogy a bauxittermelés központja legyen, de az akkori vezetés nem használta ki ezt a lehetőséget. A rendszerváltás után pedig a „halogatás politikája” jellemezte a várost, féltek a kockázatvállalástól. Ezen a metóduson az önkormányzati gazdálkodás és az ésszerűség határain belül változtatni kell. 2006 és 2010 között ezért 500 millió forintos kötvénykibocsátással sok beruházást vittünk véghez, mert akkor úgy láttuk, hogy a turizmus az az ágazat, amelynek fejlesztésével gazdaságilag megerősödhetünk.

 Valóban, Sümeg turizmusáról híres nem csak idehaza, hanem egész Európában. Gondolok a várra, és a Mária-kegyhelyre is. Ezt az adottságot megfelelően kihasználják?

 – A turizmusfejlesztés lehet a húzóágazat. Sümeget több mint 6300-an lakják. A várost a mérete és adottságai is arra predesztinálják, hogy kihasználja a turizmusban rejlő lehetőségeket. Ezért lényeges a vár és a történelmi belváros rehabilitációja, mert Sümeg történelmi magja, a ferences templom és környéke, olyan nemzeti értéket képvisel, amely évek múlva akár a világörökség része is lehet. Ehhez elengedhetetlen, hogy szakszerűen feltárják, kiépítsék és falai közzé megfelelő funkciókat telepítsenek. A várban Papp Imréék felépítettek egy igazi vállalkozás-birodalmat, melyet professzionálisan működtetnek. Nekik köszönhető, hogy az országban egyre többen ismerik városunkat, a várat és a wellness-szállónkat. Így már most is jelentős adóbevételhez jut a város a turizmusnak köszönhetően. Amennyiben megtörténik a belváros rehabilitációja, és azt követően élettel telik meg, akkor Sümeg jelentős mértékben felfejlődik. A turisztikai szektor fejlesztése munkahelyeket teremt, és kihat a kereskedelem és a vendéglátás területére is. A helyi turizmus három fő pillére a vár, a püspöki palota és a főtér. A püspöki palota kezelője a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ. A kastélyprogram kiemelt nyolc projektje közé tartozik a sümegi püspöki palota. Sághi Attila, a Forster Központ elnökétől a kormány azt várja el, hogy miután 1,5 milliárd forintot költenek egy műemlék turisztikai fejlesztésére, azután az adott objektum önellátóvá váljék. A sümegi palota szerencsés helyzetben van, mert olyan városban áll, ahol a turizmust nem kell a nulláról felfejleszteni. A mi feladatunk, hogy a turistákat különböző attrakciókkal a püspöki palotába csábítsuk. A folyamat már elindult, március végén átadtuk az üzemeltetési tervet a Forster Központnak. Reméljük, hogy jövőre már el is indulhatnak a beruházások. Számításaink szerint a palota üzemeltetése minimum 50-60 millió forintba kerül évente, ezért a kiállítások szervezése mellett többcsillagos szállodát szeretnénk építeni. Nagy lehetőséget rejt magában a konferenciaturizmus, valamint a fesztiválok, szabadtéri színházi előadások és koncertek tartása a püspöki palota udvarán. Szinte mindenki tudja, hogy Sümeg közelében vannak olyan kiemelt turisztikai célpontok, mint a Balaton vagy Hévíz, ahol hatalmas a vendégforgalom, és az ottani turistáknak a városunkba csábítása nem megoldhatatlan feladat. Annál is inkább, mert Sümeg sokkal barátságosabb és kevésbé zsúfolt, mint a balatoni nagyvárosok vagy Hévíz. A már említett püspöki palota felújításához szervesen kapcsolódik a főtér rehabilitációja, ami 2 milliárd forintos beruházás, mert a hajdani kisnemesi kúriák felújítását is magában foglalja. Sümeg érdekessége, gyönyörű terei jelentik a turisztikai tengely központjait. Említette kérdésében az egyházi turizmust. Sümeg egyik terén áll a ferences rendház és a templom. Barsi Balázs ferences atya prédikációira, lelkigyakorlataira több száz hívő érkezik a megye különböző településeiről. Sümeg jelentékeny Mária-kegyhely is; minden ősszel megrendezik a ferences kegyhely főbúcsúját, ilyenkor sok zarándok érkezik a városba a határon túlról is. Tovább bővíti a lehetőségeket, hogy Sümeg a Kisfaludy-család ősi fészke, Kisfaludy Sándor, a költő, feleségével Szegedy Rózával 1805-ben költözött ide, és haláláig itt élt. A vár felújítását pedig folytatni szeretnénk. A már említett kötvénykibocsátásból több mint 140 millió forintot a vár felújítására vonatkozó pályázat önrészére fordítottuk. A folytatás azért is szükséges, mert a várat nem az eredeti állapotában újították föl, a műemlékesek a romokat konzerválták. Mi azt szeretnénk, hogy aki fellátogat a várba, úgy érezze, mintha időgéppel a XVII. századba került volna. A kormány a kastélyprogram mellett elindította a nemzeti várprogramot is, s ebbe a sümegi vár is bekerült. A városhoz tartozó Mogyorósdombon pedig a fő célunk az ősemberbánya területének turisztikai fejlesztése. Sikerült megállapodnunk a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel. Kétlépcsős megoldás keretében Sümeg kezelésébe kerül a mogyorósdombi természetvédelmi terület. Első lépésben az önkormányzat bérleti szerződést kötött a soproni felsőoktatási intézménnyel, így még az idegenforgalmi szezon kezdete előtt birtokon belülre került a Mogyorósdombon. Felvettem a kapcsolatot az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. területi igazgatójával. Tisztázódott, hogy a második lépésben Sümeg kérelmet nyújt be a vagyonkezelő szervezethez, és ennek kedvező elbírálása után turisztikai célra hasznosíthatja a területet. A tervek között erdei iskola megvalósítása, és szálláshelyek kialakítása szerepel. Tudjuk, hogy a lakosság egy része iskolázatlan, nem beszél idegen nyelvet, így a turizmusban nem tud elhelyezkedni. Az ő problémájukat is kezelni kell, ezért lényeges a gazdaság fejlesztése. Remélem, hogy néhány éven belül a jelenlegi 9,6%-os munkanélküliségi ráta 5% alá esik.

 Orbán Viktor miniszterelnök április 9-én közel kétórás tárgyalást folytatott önnel a város, illetve a vár jövőjéről. Miben állapodtak meg?

 – Miniszterelnök úrral közöltem a programunkat, fejlesztési terveinket. Közölte, hogy ő is azt támogatja, hogy a sümegi vár visszanyerje teljes, eredeti pompáját. A kormányfőnek felvetettem az új tanuszoda és a sportcsarnok megépítésének kérdését is. Erre a városnak azért is van szüksége, mert általános iskolánk sporttagozatos, ahol már most nagy gondot jelent a testnevelés órák megtartása. Orbán Viktor a tárgyaláson elmondta, hogy Sümeg fejlesztési koncepciójáról tárgyal a kormány, s én bízom benne, hogy elfogadják a 12 milliárd forintos „Sümeg-csomagot”, mert akkor a város az új beruházások révén ismét a régió igazi gyöngyszeme lehet.

 

Medveczky Attila