vissza a főoldalra

 

 

 2015.03.13. 

Isten adta természeti kincsünk

Hasznosítjuk a termálvizet a geotermikus fűtéshálózat kiépítésével

Porga Ferenc polgármester: a közvilágítást is korszerűsítjük Tamásiban, javítjük az ivóvíz minőségét, folytatjuk a kerékpárút kiépítését és a tanyákat is újabb fényforrásokkal látjuk el.

 Mi indokolja, hogy a városban korszerűsítsék a közvilágítást?

 – Tamásiban elavulttá vált a közvilágítás rendszere, s technikailag gyorsuló világunkban egy 14-15 éves rendszer már nem tekinthető modernnek. Régi típusú fényforrásaink nagy része kompakt fénycsöves volt, higanyos, és még voltak nagynyomású nátriumlámpatesteink is. Ezért pályáztunk a Környezet és Energia Operatív Programon belül – sikerrel, ami lehetővé teszi, hogy a település összes lámpatestét modernebb, energiatakarékosabb, nagyobb teljesítménnyel és hatásfokkal rendelkező, ledes fényforrásokra cseréljük ki.

 A tamási önkormányzat évente mennyit fizetett eddig a közvilágításért?

 – A költségvetési kiadásunkban 16 millió forint szerepel évente a közvilágításra. Ennek az összegnek egy részét képezi az áram díja, a másikat az Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. felé fizetett rendszerhasználati díj. Az áram díjának a legóvatosabb számítások szerint is akár 40%-át megtakaríthatjuk ezzel a beruházással, karbantartási költségekkel pedig egy ideig nem kell számolnunk. A hálózat 93,07 kilowattórás energiafelhasználása 42,45 kilowattórára csökken, ezzel arányosan kevesebb lesz a közvilágítás költsége is.  

Mi lesz a lecserélt fényforrások sorsa?

 – A fényforrások veszélyes hulladéknak számítanak, ezért úgy kezeljük őket. A lecserélt fényforrásokból néhányat viszont felhasználunk azokban az utcákban, amelyekben a lakosság jelzése alapján kevés a fény. Tamási városának elég nagy a külterülete, és kisebb-nagyobb puszták veszik körül. Működik mindenhol közvilágítás, de sok helyen hiányos, s ezért a meglévő vezetékhálózatra, oszlopokra szeretnénk feltelepíteni az év második felében a még használható, jó állapotú lámpatesteket.

 Említettük a költségvetési megtakarítást. Ide tartozik a geotermikus fűtéshálózat kiépítése is?

 – Természetesen. Isten adta természeti kincsünk a termálvíz. A város régi terve, hogy a termálvizet, mint megújuló energiaforrást valamilyen módon hasznosítsa. Ennek megvalósítása KEOP-os pályázati támogatással zajlik. Zárt rendszert terveztek; hőszigetelt távvezetékeken keresztül juttatjuk el a termálvizet részben az önkormányzati fenntartású épületekhez, de a projektbe bevonjuk az állami fenntartásban lévő középületeket is. A geotermikus fűtéshálózat kiépítése Tamásiban a kitermelő kút fúrásával kezdődött. S nemrég elkezdődött a visszasajtoló kút fúrása, és a vezetékhálózat lefektetése is. Azzal, hogy a gázfűtést geotermikus energiával váltjuk ki költségeket takarítunk meg, és kevesebb szén-dioxid jut a légkörbe.

 Az előző EU-s ciklusban milyen jelentős fejlesztéseket tudtak megvalósítani? Gondolok az ivóvíz minőségét javító programra is.

 – Az elmúlt nyolc évben a város számos nagy beruházást valósított meg. Kiemelendő ezek közül a termálfürdő építése, és az iskolaberuházás; a XXI. század követelményeinek megfelelő iskolaközpontot hoztunk létre. Ez azért lényeges, mert a környékbeli kisebb településekről is ide járnak be a kisdiákok. A kerékpárút kiépítése pedig több szakaszban zajlott, s még a mai napig sincs lezárva ez a fejlesztés. Rátérve az ivóvízminőség-javító programra: Tamási központtal társulás alakult, több mint 30 település részvételével, hogy KEOP-os uniós forrásra pályázzon. Az előkészítés-szervezés szakaszban mindegyik projektünk nyertes volt, a második, a kivitelezésre vonatkozó szakasznál azonban 11 projektünket elutasították forráshiányra hivatkozva. Ígéretet kaptunk arra, hogy a mostani uniós ciklusban azok a települések, melyek nem nyertek a második szakaszban, kapnak forrást az ivóvíz minőségét javító programra. Nyílt titok, hogy ivóvizünk a jogszabályban meghatározott érték felett – már csak kis százalékban – nitrátot és nitritet tartalmaz. Ezért lényeges, hogy egészséges ivóvízzel lássuk el a lakosságot. Ez a projekt nemcsak a víz minőségének javítását oldja meg, hanem azokra külterületekre is eljuttatja az egészséges ivóvizet, ahol még nincs vezetékes vízellátás.

 Ha már a külterületeket említette; a külterületi biztosok javaslatait is figyelembe veszik a fejlesztési tervek megfogalmazásakor?

 –Most készítjük el a ciklusprogramunkat, amely egyben fejlesztési terv is. Hetente konzultálok a külterületi biztosokkal, és a havi rendszerességgel tartott értekezleteken az aktuális külterületi problémákra keressük a megoldást. Szeretnénk javítani az itt élők sorsán, hiszen a külterületi utak nem szilárd burkolatúak, s ezért, ha nagy mennyiségű csapadék esik le, járhatatlanok. Reméljük, hogy tudunk pályázni uniós forrásokra az utak karbantartására és építésére. Löszös-dombos vidéken élünk, és ezért a csapadékelvezetés megoldása nálunk kiemelten fontos. Amennyiben erre is lesznek EU-s források, ki szeretnénk építeni a csapadékvíz-elvezető rendszert.

 

Medveczky Attila