vissza a főoldalra

 

 

 2015.11.06. 

Korszerű körülmények és orvoshiány

Háromszor annyi patológusra lenne szükség, mint ahányan a szakmában dolgoznak

Dr. Lippai Norbert mb. orvosigazgató, osztályvezető főorvos: 2230 négyzetméteres egészségügyi intézmény épült fel pályázati forrásból, melynek nagyobb részében a patológiai osztály kapott új helyet. Legelemibb kötelességünk, hogy a betegeknek a legjobb ellátást nyújtsuk, s ehhez elengedhetetlen a folyamatos tanulás.

 Régóta vártak arra, hogy új épületet kapjon a patológiai osztály?

 – Nyolc éve dolgozom a Hetényi Géza Kórházban, s már az akkori főigazgatóval, Dr. Sélleiné Márki Máriával úgy határoztunk, hogy olyan modern patológiát kell létrehozni, mely megfelel a kor követelményeinek. Dr. Krasznai Géza tanár úr vezette előttem az osztályt, aki nagyon erős szakmai színvonalat ért el, ezt viszont műszaki felszereltségben a kor meghaladta. A szellemiség megmaradt, de minden más elavult körülötte. Ezért ezt a problémát orvosolni kellett. Az évek során a vezetés változott, de szerencsére az új vezetők – Dr. Bene Ildikó és Dr. Péter Lívia – mindvégig támogatták azt az elképzelésünket, amit végül Dr. Tölgyes Anna mb. főigazgatónővel sikerült megvalósítani.

 Milyen fejlesztéseket sikerült megvalósítani az osztályon?

 – Nem csak a hely, hanem a teljes műszerezettség is megújult. Jelenleg már képesek vagyunk megfelelni a XXI. század diagnosztikai kihívásainak. Nagy lépést tettünk a digitális patológia irányába is, hiszen beszereztük az egyik legmodernebb metszetszkennert, amivel digitális konzultációk – így a telepatológia is megvalósíthatóvá válik. Emellett bizonyos fajta molekuláris vizsgálatok elvégzésére is alkalmassá tettük az osztályt. Igaz, csak korlátozott szinten, mert ennek a teljes vertikumát nem tudjuk fölvállalni, nem is kell, hiszen az már az egyetemi szintű ellátáshoz tartozik. Olyan modern műszereket szereztünk be, melyek a munkafolyamataink nagy részét automatizálják, ezzel jobb minőséget, magasabb technikai-szakmai színvonalat érhetünk el. De betegbiztonság terén is nagyot fejlődtünk, hiszen egy olyan mintakövető rendszert állítunk munkába, mely vonalkód alapján azonosítja a mintákat mindegy egyes munkafázisban, s így kizárható a tévedés lehetősége.

 Az informatikai rendszer megújításával elérhető-e, hogy kikérjék a betegek leleteit, laboratóriumi eredményeit más egészségügyi intézményektől, háziorvosoktól?

– Ehhez egy országos rendszer szükséges, aminek létrehozása nem csak az egészségügyi kormányzaton, és az orvosokon múlik, mert betegjogi, személyiségjogi kérdéseket is fölvet. Jelenleg a kezelő orvos engedély nélkül nem tekinthet bele semmi olyan leletbe vagy vizsgálati eredménybe, amit a beteg nem bocsát rendelkezésére. Orvosként tudom, hogy az ön által felvetett kérdés megoldása nagy segítséget jelentene a terápiás döntések meghozatalában, és információim szerint magasabb szinten folyik ennek a rendszernek a fejlesztése. Mi készen állunk a csatlakozásra.

 Az infrastrukturális fejlesztés véget ért, de vajon elegendő orvos, szakápoló dolgozik a kórházban?

 – A szakápolói gárda stabil. Viszont hiányzik a megfelelő számú orvos, például a sürgősségi ellátás, az urológia, a szemészt, a tüdőgyógyászat területén. Igaz sok rezidens érkezik a kórházba, viszont a posztgraduális képzés sajátságai miatt ez valójában a napi humánerőforrás problémáinkat csak minimálisan csökkenti.

 A legtöbben nem tudják, hogy a patológusok mivel is foglalkoznak valójában. Sokaknak a boncolást végző orvosok jutnak eszükbe, és megborzonganak. Mit is csinál pontosan a patológus?

 – Munkánknak csupán 10-15%-át teszik ki az autopsziás vizsgálatok, tehát a boncolások, melyek azért lényegesek, mert a különböző esetek földolgozása az orvosok, a klinikum számára jelentős tapasztalati tudást szolgáltat. Emellett lehetőséget ad egy mélyebb retrospektív elemzésre is, ami később, más esetekben akár életmentő konzekvenciákat eredményezhet. Valójában tevékenységünk 85%-ában már kórszövettani, illetve citológiai diagnosztikával foglalkozunk. Erre egy példa: a sebész megoperál egy daganatos beteget, eltávolítja a daganatot, mi megvizsgáljuk, eldöntjük, hogy rosszindulatú-e, vagy primer esetleg áttéti tumorról van-e szó. De a műtétek előtti, illetve közbeni diagnosztikai vizsgálatok, mint például az aspirációs citológiai vizsgálatok, különböző biopsziák, próbakimetszések során is mi szolgáltatjuk a majdani sebész kezét vezető diagnózist. Ezek során akár néhány sejtből is meg tudjuk állapítani, hogy rosszindulatú daganatról van-e szó, s ezzel befolyásoljuk a további terápiás teendőket.  

Országos szinten hiányszakma-e a patológus?

 – Sajnos igen; hazánkban háromszor annyi patológusra lenne szükség, mint amennyien vagyunk, és a korfa sem túl biztató a jövőre nézve. Sokan közülünk mindjárt elérik a nyugdíjkorhatárt, vagy már régen nyugdíjasok. Létfontosságú az utánpótlás, de az elmúlt években nem volt „felkapott” szakma a patológus.

 Mennyire fontos az egészségügyben az élethosszig való tanulás? A Hetényi Géza Kórház orvosai részt vesznek külföldi szimpóziumokon, konferenciákon?

 – Hivatásunknak csak úgy tudunk megfelelni, ha állandóan reagálunk a legújabb kihívásokra, ezért veszünk részt konferenciákon, orvos-szimpóziumokon. Változnak a betegségek, terápiák és a diagnosztikus eljárások. Legelemibb kötelességünk, hogy a betegeknek a legjobb ellátást nyújtsuk, s ehhez elengedhetetlen a folyamatos tanulás.

 

Medveczky Attila