vissza a főoldalra

 

 

 2015.11.13. 

A Vörös Hadsereg hitszegő módon támadta meg az alvó fővárost

Dénes János a Kőbányai Gyógyszergyár munkástanácsának elnökeként 1956-ban vezető szerepet játszott az ellenállásban és a sztrájkok megszervezésében. A forradalom leverése után 15 évre ítélték. 1963-ban szabadult, és bár végzettsége vegyésztechnikus, egészen 1990-ig munkásként dolgozott. 1987. szeptember 27-én résztvevője a Lakiteleken, Lezsák Sándornál tartott tanácskozásnak. A Magyar Demokrata Fórum alapító tagjai közé tartozik, tagja a kőbányai szervezet vezetőségének és az Országos Választmánynak. 1990-ben az MDF színeiben országgyűlési képviselővé választották egyéni körzetben. Első törvényalkotói tevékenységeként, javaslatára elkészült az 1990/XXVIII. törvény, amely kimondja: „1956. október 23-a forradalom és szabadságharc” és ezt a napot a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepévé nyilvánítja. Az ötvenhatosok érdekeit, a forradalom eszméit keményen képviselte a parlamentben. 1990 novembere és 1993 között függetlenként politizált, majd az első négyéves ciklus utolsó évét már a MIÉP-frakcióban töltötte. 1994-től nyugdíjas éveit éli, de a közélettől nem vonult vissza. 1991-ben 56-os emlékéremmel tüntették ki.

 A mai napig sokkal inkább ködösítik, ami október 25-én a Kossuth téren történt, mint hogy feltárnák az igazságot. Kik is lőttek a Parlamentnél?

 – Nem létezik, hogy ne tudnák, hogy kik lőttek a fegyvertelen tömegre, csak nem merik, vagy nem akarják bevallani. Kövessük napról napra az eseményeket. Október 24-én 8 óra 45 perckor bemondták a rádióban, hogy Nagy Imre statáriumot hirdetett. Ezen teljesen felháborodtam, s a Kilián laktanyánál téptem le, és labdaccsá gyúrtam a statáriumra vonatkozó hirdetményét, s az ujjongó tömeg közé dobtam. Rá egy nappal Nagy Imre a Minisztertanács elnöke. Őfelsége a magyar nép fütyült Nagy Imre felhívására; a forradalmi hangulat és a tömeg egyre nőtt. 1956. október 25-én, csütörtökön, a déli órákban a Kossuth téren elszabadult a pokol. A nép nem önmagától ment oda. Odacsalták az embereket. Végzetes hibának bizonyult, hogy az Astoria Szálló előtt a fiatal diákok az orosz páncélosok tisztjeivel, legénységével kvaterkáztak, s megpróbálták meggyőzni a szovjet harckocsizókat, hogy a magyar munkások fogtak fegyvert a magyar nép védelmében. A fiatalok felmásztak a szovjet tankokra, s azokon vonultak be a Kossuth térre, a már órák óta tünettő forradalmi hangulatú tömeg közé. S hogy kik lőttek? Október 25-én reggel többen jelentkeztek a Partizán Szövetségben fegyverért, és Földes László, az október 24-én alakult kilenc tagú katonai bizottság egyik tagja átvitte őket a Beloiannisz – most Zoltán – u. 16. számba, ahol géppisztolyt kaptak. Csoportok alakultak, hogy a környező házak padlástereit átvizsgálják. Majd felmentek a tetőkre. De nemcsak az FM tetejéről, hanem a Parlamentből is lőttek. Hivatásos gyilkosok, eszüket vesztett kommunista veteránok előre elkészített rejtett tüzelőállásaikból, hosszú percekig tartó össztüzet zúdítottak a fegyvertelen tömegre. A kommunisták a Parlament előtti vérengzéssel akarták elfojtani a forradalmat. A több száz halott és a több száz sebesült országos felháborodást váltott ki. A forradalom ekkor terjedt ki az egész országra. Október 28-án délben Nagy Imre, Mikojan és Szuszlov tanácsára vagy parancsára, bejelentette, hogy győzött a forradalom. Tehát addig volt érvényben a statárium. Október 29-én a Pravda hírül adja, hogy a szovjet kormány üdvözli a győztes magyar forradalmat, Nagy Imrének és kormányának, valamint a magyar népnek sikert kíván. Október 30-án pedig a Köztársaság téren előkészítik november 4-ét.

 A magyarországi kommunisták?

 – Dehogyis! A szovjet titkosszolgálat teremtette meg galád eszközökkel október 30-án a casus bellit a november 4-ei katonai orvtámadáshoz. 1956. október 30-án a rendőrruhába átvedlett ÁVH kezében volt törvénytelenül a fegyver. Ezt Mező Imrének, Nagy Imrének is tudnia kellett. A Mosonyi úti rendőrlaktanyából küldtek rendőri erősítést a pártházba. Valószínűleg köztük számosan nem is rendőrök voltak. A pártház felduzzasztott őrsége és személyzete aljasul viselkedett. Járőrözött, több embert letartóztatott, foglyul ejtett, s ezek a tettek a környék lakosságában dühöt váltott ki. A fegyverek jogszerűen a forradalmi csoportok és a Nemzetőrség kezében voltak. Olaj volt a tűzre, és ezzel is provokálták a népet, mikor gazdag élelmiszer-szállítmány érkezett a pártház személyzetének. S ekkor kezdődött az, amit a pártház ostromának hívnak. Kezdetben a „védők” voltak előnyösebb helyzetben, mert több fegyverük volt. Majd több forradalmi csoport érkezett, s lőtték az épületet. A nemzetőrség kordont volt a pártház köré, hogy a felesleges véráldozatokat mérsékelje. Ekkor harckocsik érkeztek a térre. Eleinte a levegőbe lőttek, hogy a tömeget a környék elhagyására kényszerítsék. De a forradalmárok nem tágítottak. Majd a harckocsik a tér túloldalán egy magasságba kerültek a pártházzal, és tüzet nyitottak az épületre. Mező Imrét, akit a Kádár-rendszerben hősként kellett tisztelni, hátulról, a pártházból lőtték le.

 Keveset írnak arról, mi történt október 31. és november 4. között.

 – Mindenszentek ünnepén, s halottak napján megemlékeztünk a mártírokról. Gyönyörű ez az őszi Budapest a gyertyák és a mécsesek fényében. Nem csak a temetőkben, hanem mindenhol emlékeznek a halottakra. Az őszi halottakra! 2015. október 29-én Babay Istvánra, a Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnökéről emlékeztünk meg. Ő, mielőtt ezt a tisztséget betöltötte volna, a Beszkártnál dolgozott, s november 2-án és 3-án mindent elkövetett annak érdekében, hogy 5-én beindulhasson a munka. S elkezdték szervezni a fővárosi közlekedés beindítását; rendbe tették a felső vezetékeket. A romokat pedig eltakarították. Babay István a forradalom leverése után a megszálló szovjetekre támaszkodó Kádár-kormánnyal folytatott tárgyalásokat a forradalom vívmányainak megőrzése érdekében, a küldöttség egyik meghatározó egyénisége volt. Vállalta a fenyegetettséget és a megaláztatásokat, majd évekig börtönben raboskodott. Szégyen, hogy Babay István Akácfa utcai emléktábláját csak ritkán koszorúzzák meg. November 4-én vittem is oda egy babérkoszorút. November 3-án pedig Tökölön fejet hajtottam a kopjafa előtt, attól függetlenül, hogy Maléter Pál ellentmondásos személyiség volt. Mert miként Nagy Imre, Maléter is a Nemzeti Panteonban nyugszik, méltó helyen, gróf Batthyány Lajos mellett – még akkor is, ha ez a kijelentésem sokakat meghökkent. Nagy Imre a halálával nemzeti mártírrá vált.

 Hogyan élte meg Dénes János november 4-ét?  

– November 3-án, hosszú napok után, végre otthon, saját ágyamban aludtam, és készültem a munkára. November 4-én, vasárnap hajnalán ért a döbbenet! Hitszegő módon támadta meg a Szovjetunió Vörös Hadserege az alvó fővárost, s az általa üdvözölt forradalmi Magyarországot, mégpedig fegyverszüneti tárgyalás közepette. Ezt nem csak most állítom. Senki se higgye azt, hogy most merek beszélni, de a bajban nem mertem, például mikor Tutsek vérbíró elé citáltak a tárgyalásra. Tutsek első kérdése hozzám: Mi lett volna, ha a Szovjetunió dicső Vörös Hadserege 1956. november 4-én nem nyújtja bajtársi-testvéri segítségét az ellenforradalommal küzdő magyar népnek? Válaszom: A Szovjet Hadsereg gyáván, hitszegően támadta meg hajnali 4 órakor Budapestet. Ha ez elmaradt volna, november 5-én, hétfőn rend, fegyelem és munka lett volna a fővárosban és az egész országban. Tutsek erre kikelt magából, s ordított: Ismerjük a Dénes urak rendjét. Halállista, ellenforradalmi terror! Erre azt feleltem: Kétségbe vonom a halállisták létezését. Ha ilyen lett volna, akkor november 4. előtt is működtek volna a kivégzőosztagok fegyverei… Mondanom sem kell, hogy magatartásom nem felelt meg Tutsek bírói vonalvezetésének.  

Ezer szállal kapcsolódik Kőbányához. Mikor esett el ez a városrész?

 – A forradalom idején, Kőbánya számomra csalódást okozóan „későn ébredt”. De mikor felébredt, dicsőségesen vett részt a harcokban, és védelme eredményes is volt, hiszen egészen november 11-éig kitartottunk. Kőbányát az tette frekventált helyé, hogy a szovjet nagykövetség kábele itt ment el Kőbánya-Alsónál. S ezt a kábelt gyakran elvágták. A felkelőket, a forradalom védelmére kelt honvédelmi alakulatokat a lakosság élelemmel, benzinpalackkal támogatta… Őfelsége a magyar nép 1956 dicsőséges napjaiban jelesre vizsgázott. Mi, magyarok voltunk térségünk demokráciára legérettebb népe… A forradalmat a katonai túlerő vérbe fojtotta, a fegyveres ellenállás megszűnt. Kádárék pedig egy gátlástalan, pufajkás, hazaáruló karhatalmat hoztak létre.

 

Medveczky Attila