vissza a főoldalra

 

 

 2015.11.13. 

Katonai Repülő Intézet alakult

Célunk a katonai hivatástudat és az elkötelezettség elmélyítése

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának Katonai Repülő Intézete október közepén jött létre. Az intézet keretein belül felsőfokú tisztképzés, szakmai továbbképzés, illetve az ezeket megalapozó hadtudományi- és katonai műszaki kutatás folyik –tudtuk meg Dr. Palik Mátyás megbízott intézetigazgatótól.

 Milyen múltra tekint vissza a szolnoki katonai repülőtisztképzés?

 – 1949-ben alakult meg a Kilián György Repülőhajózó Tiszti Iskola, ahol a repülőhajózó-tiszteket képezték. Ez az intézmény volt a jogelődje az 1967-ben főiskolai rangot szerzett Kilián György Repülő Műszaki Főiskolának. 1991-ben a Honvédség felsőoktatási intézményeinek reformja kapcsán Szolnoki Repülőtiszti Főiskola lett az intézmény neve. Egy további integráció folytán a főiskolánk a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Szolnoki Repülőtiszti Főiskolai karaként, majd 2001-ig annak Repülőtiszti Intézeteként működött. 2011-ig a Nemzetvédelmi Egyetem Repülőműszaki-, majd Repülő és Légvédelmi Intézeteként hívták a szolnoki képzőhelyet. Tanszékké 2011-ben, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulásával váltunk. 2015. október 10-én – egy célszerű intézményfejlesztési koncepciót követően – Szenátusi döntés, majd a Fenntartói Testület jóváhagyása után váltunk ismét intézetté, amelyen belül a korábbi szakcsoportjaink ismét tanszékekként működhetnek.

 Mi a jelenlegi változás lényege?

 – Kiváltunk a Katonai Üzemeltető Intézetből, és önálló intézetként, három tanszékkel, egy oktatást támogató csoporttal és egy csaknem százezer kötetes nyilvános könyvtárral dolgozunk. Feladataink egyelőre változatlanok. Ami miatt intézetté válhattunk, azt a vezetői döntés, s a később várható szervezeti, oktatási változások indokolják, s valószínűleg az is, amit ez a tanszék az elmúlt négy-öt évben tevékenységével bizonyított.

 Jár valami előnnyel ez a kiválás?

 – Úgy gondolom, hogy egy felsőoktatási intézmény működését meghatározzák a kondíciói. Ráadásul az új intézet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyedüli olyan felsőoktatási létesítménye, amely vidéken, a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázisán található. Intézetünket sokan a környéken még Kiliánként emlegetik, és sokan főiskolaként gondolnak rá, hiszen ezer szállal kapcsolódunk Szolnokhoz. Oktatunk a város különböző intézményeiben, s jelen vagyunk a megyeszékhely tudományos, kulturális és sportéletében. A szolnokiság mindig is meghatározó volt számunkra, ezért sem mindegy a megítélésünk, elnevezésünk. Az intézeti forma pedig jó alapot kínálhat a későbbiekben megjelenő speciális repülőszakember-képzés kialakításának feltételeihez. A kiválással maga az egyetem is megerősödött, mert már nem három, hanem négy komoly intézete van: a Katonai Vezetőképző, a Katonai Üzemeltető, a Katonai Logisztikai és immár a Katonai Repülő Intézet.

 Mit biztosít az intézet három újjáalakuló tanszéke?

 – A Fedélzeti Rendszerek, a Repülésirányító és Repülő-hajózó, valamint a Repülő Sárkány-hajtómű Tanszékek biztosítják a megrendelő, vagyis a Magyar Honvédség számára a repülőszakember utánpótlást. A tanszékek három olyan szakterületet jelölnek, melyek lefedik a légierő repülőcsapatainak szaktisztképzését. A Fedélzeti Rendszerek Tanszéken olyan képzési formákban oktatnak, melyekkel elérhető, hogy az itt végzettek az előírt szakmai gyakorlat megszerzése után, önállóan képesek legyenek a korszerű repülőeszközök fedélzeti rendszerei üzemben tartásának megszervezésére, irányítására. Végzettségük folytán a tőlünk kikerülő tisztek a repülőgépek fedélzeti rendszereivel foglalkoznak, ezen belül például az elektromos és oxigénberendezésekkel, a különböző típusú repülőgépek fegyver- és lokátorrendszereivel, rádióberendezéseivel. Ez inkább a villamos szakterület a repülőműszaki képzésen belül. Egy másik jól elhatárolható oktatási terület a repülőgépek (helikopterek) gépészeti rendszereinek üzemben tartásával, annak megszervezésével, irányításával kapcsolatos gépész jellegű képzés, melyet a Repülő Sárkány-hajtómű Tanszék oktat. A Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék bár két speciális szakterületet foglal magában, a tantárgyi átfedések, hasonlóságok miatt működik egyben. Ezen a tanszéken a katonai repülésirányítók, azaz a légiforgalmi és légvédelmi irányítók, valamint a repülőgép-vezetők képzése, továbbképzése folyik. A Szolnokon tanuló honvéd tisztjelöltek a katonai üzemeltetés alapszakon és annak mesterszakán folytatnak képzést katonai repülőműszaki és repülésirányító specializációkon. A tisztjelöltek számára alapszakon a képzés nyolc szemeszteren át tart, amelyből az utolsó négyet a szolnoki intézményben töltik. A katonai repüléshez kötődő szakmai felkészítéseket, továbbképzéseket azért is emelem ki, mert a légi közlekedés rendszere megköveteli, hogy a benne dolgozók szakszolgálati engedéllyel rendelkezzenek, amelyek kétévente speciális felkészítéshez, vizsgáztatáshoz kötöttek. Ezért nálunk, a katonai repülésben, a légi közlekedésben kijelenthető, hogy nemcsak szlogen, hanem valóság az élethosszig tartó tanulás és annak a kiemelkedő szerepe.

 Évente mennyi tisztjelöltet iskoláznak be a képzésekre?

 – Ez korábban is igen változó volt, s az látható az előző évek felsőoktatási felvételi statisztikáiból, hogy a katonai képzésekre beiskolázottak létszáma a honvédség humán stratégiájának megfelelően csökkent. A beiskolázási létszámok általában 100-150 főre tehetők. A légierő megrendelői igényének megfelelően évente 10-15 honvédtisztjelöltet iskoláznak be az intézetünkben folyó képzésekre. Emellett az intézet biztosítja a repülőcsapatok speciális képzéseket igénylő szakembereinek felkészítését is, tehát évente négy-ötszáz tiszt és tiszthelyettes felkészítése is Szolnokon történik. Mindez hatalmas leterhelést jelent az intézet oktatói számára.

 Elegendő oktatóval rendelkeznek?

 – A jelenlegi létszámmal biztosítottak a folyó képzések. Amennyiben a légierőnek újabb megrendelései, képzési igényei lennének, akkor az oktatóállomány létszámát bővíteni kell. A felkészítést végző oktatói állományunk közel 80 százaléka tudományos fokozattal, magas publikációs mutatókkal rendelkezik. A szolnoki oktatók az elmúlt években számos új képzési program kidolgozói voltak. Kiemelkedik közülük az ERASMUS+ nemzetközi mobilitás program „Aviation” modulja, a Katonai Műszaki Doktori Iskola új, Repüléstudományi Kutatási Területének programja, valamint civil képzési igényeket is kiszolgáló, hatósági akkreditációval rendelkező, pilóta nélküli légijármű-rendszerkezelő (drónpilóta) tanfolyam. Ez utóbbinak a kidolgozása során figyelembe vettük a nemzetközi és a hazai légi közlekedési szervezetek ajánlásait és az intézet e területen végzett korábbi, sikeres kutatási eredményeit. Oktatóink és kutatóink szakmai, és emberi értékeket közvetítenek a hallgatóink felé, törekszenek a katonai hivatástudat és az elkötelezettség elmélyítésére, a honvédség hagyományainak ápolására.

 Európai szinten hol áll a magyar katonai repülés oktatása?

 – Nem végeztem még ilyen összehasonlítást. Viszonylag jól ismerem a cseh, a lengyel, a szlovák és a román légierő képzéseit, s a szervezeti formát és a létszámarányokat vizsgálva mi igen jó helyen állunk.

 

Medveczky Attila