vissza a főoldalra

 

 

 2015.10.16. 

A német gazdasági szereplőket hidegen hagyja Merkel bírálata

A külföldi vállalatok hazánkat ma már nem „összeszerelő üzemnek” tekintik

Dr. Szabó László miniszterhelyettes: a migránskérdésben elhangzó politikai nyilatkozatok gazdasági kapcsolatokra gyakorolt hatása egyelőre nem érzékelhető. Németország Magyarország legfontosabb gazdasági partnere. A Magyarországon megtelepedett mintegy 6000 német érdekeltségű vállalat több mint 300 000 főt foglalkoztat.

 Miniszterhelyettes úr szeptember 16-án fogadta a német szövetségi parlament Michael Stübgen (CDU–CSU) képviselő által vezetett német–magyar baráti képviselőcsoportjának delegációját, s a megbeszélés fő témája a magyar–német gazdasági kapcsolatok áttekintése volt. Az, hogy Merkel bírálja Orbán Viktor kormányfőt a migránskérdésben, kihat-e a két ország közti gazdasági kapcsolatokra?

 – Magyarország számára Németország mind politikai, mind gazdasági vonatkozásban a legfontosabb partnerország. A kormányzati politikai kapcsolattartás folyamatos, kiegyensúlyozott és intenzív, emellett szoros és rendszeres a parlamentek közötti kapcsolat is. A migránskérdésben elhangzó politikai nyilatkozatok gazdasági kapcsolatokra gyakorolt hatása egyelőre nem érzékelhető, az ilyen hatásokat csak hosszabb idő elteltével érdemes elemezni. Jelzésértékű, hogy a német többpárti delegáció fogadásakor a KKM-ben a német fél kérésére a gazdasági kapcsolatokról tárgyaltunk, a migrációs kérdések itt nem kerültek szóba. A német gazdasági szereplők egyébiránt nem elsősorban annak alapján hozzák meg befektetési és kereskedelmi vonatkozású döntéseiket, hogy a kancellár asszony a szokásosnál éppen negatívabb vagy pozitívabb megítélést fogalmaz meg országunk kormányfőjének egy speciális – ráadásul nem elsősorban gazdasági vonatkozású – kérdésben kialakított álláspontjáról.

 Még mindig elmondható, mint 2012-ben, hogy Németország több árut importál Magyarországról, mint az EU-n kívüli országok összesen?

 – Igen, a KSH adatbázisának adatai szerint 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben és 2015 első hat hónapjában is meghaladta a Németországba irányuló magyar export értéke az EU 28 államán kívülre irányuló magyar export értékét.

 Hazánk főleg milyen termékeket exportál Németországba, s hozzánk milyen áruk érkeznek?

 – 2015 első hat hónapjában a Németországba irányuló áruexport legnagyobb hányadát a következő árufőcsoportok képviselik a KSH adatbázisa alapján: gépek és szállítóeszközök, feldolgozott termékek, közúti járművek, villamos gép, készülék és műszer, energiafejlesztő gép és berendezés. A Magyarországra irányuló német export legnagyobb értékben ugyanezekben az árufőcsoportokban mérhető.

 Mi jellemzi a német vállalatok szerepét a magyar gazdaságban?

 – Németország Magyarország legfontosabb gazdasági partnere. A Magyarországon megtelepedett mintegy 6000 német érdekeltségű vállalat több mint 300 000 főt foglalkoztat. Ezek a vállalatok hazánkat ma már nem egyszerű „összeszerelő üzemnek” tekintik, hanem fontos K+F+I tevékenységet telepítettek ide. Az összes Magyarországra érkező külföldi beruházás közel negyede – mintegy 20 milliárd euró értékben – Németországból származik. Vitathatatlan a két ország érdekközössége, a jelenlegi szoros gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok pozitív jövőképet vetítenek előre.

 Magyarország még mindig vonzó befektetési környezet?

 – A Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 2015. április 14-én nyilvánosságra hozott legújabb konjunktúrajelentése szerint a megkérdezett befektetők igen jónak ítélik meg Magyarország és a saját vállalatuk gazdasági helyzetét, mint az előző felmérésben. A feldolgozóiparban tevékenykedő minden második vállalat bővíteni kívánja tevékenységét. A megkérdezettek túlnyomó többsége (71%) ma ismét Magyarországra vinné beruházását. A munkajogi reform kedvező hatásai, a versenyképes bérköltségek, a dolgozók képzettsége, a termelékenység, a hatékony közigazgatási és adóreformok, az infrastruktúra magas színvonala, a hazai beszállítói háttér és a javuló fizetési fegyelem nagyobb hatással bír az üzleti környezet megítélésére és a beruházási hajlandóságra.

 A német mintára bevezetett duális képzés is hozzájárult a beruházók elégedettségéhez?

 – Igen, a jól bevált német rendszert egyre több – és nem csak német érdekeltségű – vállalat alkalmazza mind a felsőoktatás (pl. mérnökképzés), mind a szakmunkásképzés területén. A kormány által nyújtott képzési támogatásoknak köszönhetően a duális képzés a kis- és közepes vállalkozások körében is népszerű, a kormány ösztöndíjprogramja mintegy 7000 fő képzését finanszírozza.

 A magyar–német kereskedelmi kapcsolatok támogatásában milyen szerep jut a németországi magyar külképviseleteken működő külgazdasági szakdiplomatáknak?

 – A kormány új típusú külpolitikájának fókuszába a külgazdasági érdekek érvényesítése került. A külgazdasági célok elérését segíti a külgazdasági attasék hálózata is: Németországban – a 2015-ben újranyitott düsseldorfi és stuttgarti főkonzulátusokkal együtt – immáron négy állomáshelyen 7 külgazdasági attasé dolgozik azon, hogy a magyar export, illetve a hazai német működőtőke-állomány növekedjen.

 A német delegáció tagjai beszámolnak a találkozón elhangzottakról a Bundestagban, vagy a DUIHK (a német iparkamara) vezetősége előtt?

 – Erre vonatkozóan pontos információ nem áll rendelkezésünkre, de – parlamenti delegációról lévén szó – a találkozót követően a delegációtagok minden bizonnyal beszámoltak otthoni képviselőtársaiknak a megbeszélésen elhangzottakról. A budapesti Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara nem szerepelt a delegáció hivatalos programjában.

 Szeptember 18-án pedig a magyar–fehérorosz gazdasági kapcsolatokat értékelte a Magyar–Fehérorosz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság, melynek ön a társelnöke. A keleti nyitás politikájának egyik alappillére a FÁK-országokkal való együttműködés, ennek mennyire fontos eleme a Magyarország és Fehéroroszország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztése?

 – A keleti nyitás stratégiájának célja a magyar exportpiacok diverzifikálása, melynek fontos része a FÁK-országokkal való együttműködés, gazdasági és kereskedelmi kapcsolataink szorosabbra fűzése. A Belarusz Köztársaság fontos gazdasági partnerünk, a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 4,6 millió dollárra tehető a belorusz FDI állomány Magyarországon. 2015. szeptember 17–18-án a Magyar-Belorusz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság (KKB) hatodik ülésszakára került sor, amelyen áttekintettük a kétoldalú kapcsolatok alakulását, az együttműködés főbb területeit és azok bővítésének lehetőségeit. A Bizottság üléséhez kapcsolódóan a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében megrendezésre került a Magyar–Belorusz Üzleti Fórum – hat belorusz és több mint 40 magyar cég részvételével –, amely kiváló alkalmat teremtett a két ország üzleti körei személyes kapcsolatainak erősítésére.

 Mennyire lehet dinamikusnak nevezni a két ország közti áruforgalmat?

 – A Belarusz Köztársaság a FÁK államait tekintve a 3. legjelentősebb külgazdasági partnerünk volt 2014-ben. A gazdasági válság hatására csökkenő kétoldalú forgalmunk 2013-tól kezdődően növekedési pályára állt. 2014-ben folytatódtak a kedvező tendenciák, a forgalom 12%-kal haladta meg az előző évi szintet, értéke 280,4 millió dollár volt. Reményeink szerint az idei év első félévében tapasztalható visszaesés ellenére is megmarad a javuló tendencia, tekintve, hogy a belorusz piac jó lehetőségeket kínál a magyar vállalatok számára földrajzi elhelyezkedése, valamint az eurázsiai piacokba való beágyazottsága miatt.

 Mit adhatunk mi a beloruszoknak, s mit hozhatnak ők be hazánkba?

 – A Fehéroroszországba irányuló magyar export szempontjából perspektivikus ágazatok az építőipar, az élelmiszeripar, a gépgyártás és a gyógyszeripar. Több magyar építőipari cég vesz részt állami projektekben, illetve a magyar gyógyszerexportőrök (Richter Gedeon és az EGIS) számára is fontos célpiac Belarusz. Importunk nagy részét speciális szakipari gépek teszik ki, melyeket döntően a mezőgazdaságban használnak. A magyar vállalkozások belorusz piacon történő érvényesülését a Magyar Nemzeti Kereskedőház ez év júliusától saját képviselőjén keresztül is támogatja. A két ország közötti oktatási megállapodás lehetővé teszi magyar és belorusz hallgatók számára tanulmányaik folytatását egymás felsőoktatási intézményeiben.

 Az orosz–ukrán háborús helyzet és a szankciók mennyire befolyásolják a két ország gazdasági együttműködését?

– Az orosz–ukrán konfliktus és annak következményei az egész közép- és kelet-európai térségben negatív gazdasági hatásokkal jártak. Ez alól nem képeznek kivételt a magyar–belorusz gazdasági kapcsolatok sem. Külkereskedelmi áruforgalmunk ez év első felében az előző év azonos időszakához képest 26%-kal visszaesett, remélhetőleg csak átmeneti jelleggel. Az export 70,5 millió dollárt, az import 36,9 millió dollárt, az áruforgalom pedig 107,4 millió dollárt ért el. A negatív trendet némileg relativizálja, hogy kétoldalú forgalmunk az Európai Unióval realizált belorusz forgalomhoz képest kisebb mértékben csökkent. A KKB hatodik ülésszakának egyik célja éppen az volt, hogy megkeresse, megtalálja azokat a lehetőségeket, amelyekkel újra növekedési pályára állíthatók a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok.

 Miben állapodtak meg Alena Kupcsina fehérorosz külügyminiszter-helyettessel; mely területeken, ágazatokban lehetne tovább erősíteni a kapcsolatokat?

 – A bizottságon belül működő szakértői csoportok javaslatainak figyelembe vételével sikerült meghatározni az együttműködés részleteit. Ezek alapján a jövőben a kétoldalú kapcsolatokban kiemelt szerepet tölthet be a tudomány és technológia, emellett folytatni kívánjuk az eddig is intenzív együttműködést a mezőgazdaság és az egészségipar területén, valamint nyomon követjük a magyar cégek projektjeinek alakulását. Reményeink szerint a Budapest és Minszk közötti közvetlen légi összeköttetés pozitív hatással lesz a turizmusra. A két ország rendelkezik a szükséges tapasztalatokkal és tudással ahhoz, hogy a közeljövőben több kulcsfontosságú területen egymás partnerévé váljon. Gazdasági kapcsolatainkban segíteni szükséges a korszerű együttműködési formák kialakítását, a közös vállalatok létrehozását, valamint a projektszerű kooperációt.

 

Medveczky Attila