vissza a főoldalra

 

 

 2015.09.04. 

A munkaképességet alapvetően meghatározza a testi és lelki egészség

Segítjük a versenyképes kis- és középvállalkozások letelepedését

A Nógrád megyei lakosok munkaképességének javításáért indítottak programot a térségben; ennek részeként decemberig 12 500 embert vonnak be szűrővizsgálatokba, illetve egészségfejlesztési programokba. Sándor Ildikó ügyvezető igazgatót arról faggattuk, hogy a lakosság korösszetétele és a munkanélküliség, elszegényedés összefüggésben áll-e a polgárok egészségi és lelki állapotának romlásával, s miként lehet elérni, hogy a fiatalok ne költözzenek el Nógrád megyéből.

 A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. főleg területfejlesztéssel és az üzleti élet szabályozásával foglalkozik. Miként kapcsolódik mindehhez az egészségügy?

 – A társadalom fejlesztése szoros kapcsolatban áll a területfejlesztéssel. Fejleszthetünk „csak” iparterületeket, ipari parkokat, vagy közszolgáltatásokat, ha nem figyelünk oda azokra, akik a gazdaságot, vagy a közszolgáltatásokat működtetik, akkor nem beszélhetünk kellően komplex fejlesztésről. Amikor a 2014–2020-as uniós fejlesztési ciklussal kapcsolatban elkészült a megye területfejlesztési koncepciója, illetve a területfejlesztési program, föltártuk azt, hogy sajnos a megye társadalma olyan állapotban van, amely már sok esetben a gazdaság fejlődésének korlátját jelentheti. Nálunk nagyon rosszak az egészségügyi mutatók. A magas munkanélküliségből adódóan a lakosok lelki problémái okozzák sok esetben a fizikai betegségeket. A program ezért egyaránt koncentrál a fizikai és a lelki állapot felmérésére. Az egészségügyi szűrésekbe a kórházakat vontuk be, míg a konzorciumban a civil partnerek feladata, hogy felhívják a figyelmet az egészséges életmódra, a család szerepére, illetve mentorálják a hátrányos helyzetben élőket, és megerősítsék alkalmazkodó képességüket. Emellett közösségfejlesztést is végeznek a civil szervezetek ebben a projektben.

 Ezeken a szűrőprogramokon kötelező a részvétel?

 – Nem kötelező. Része a projektnek az az átfogó, megyei szintű egészségkommunikációs kampány, amelynek keretében megpróbáljuk a lakosokat rávenni arra, hogy vegyenek részt a szűréseken, s megállapodásokat kötünk a munkaadókkal is. Tehát egy-egy nagyobb vállalathoz a kórházak helybe viszik a szervezett szűréseket, vagy a munkavállalók szűrését megszervezik a vállalatoknál.

 Mire szolgál az integrált egészségügyi adatbázis létrehozása?

 – Főleg a munkaképes lakosság egészségügyi állapotát szeretnénk felmérni, s ez alapján elkészíteni a 2014–2020-as fejlesztési időszakban egy új társadalomfejlesztési programot. Ez a projekt nagyon rövid lefutású, mivel a 2007–2013-as időszak maradék forrásaira írták ki azt a pályázatot, mely által egy héttagú konzorcium közel 537 millió forint támogatást nyert. Tehát még komolyabb javulásokat a lakosok egészségi állapotában nem tudunk elérni. Ez az adatbázis segít minket az állapotfelmérés véghezvitelében, s abban, hogy megvizsgáljuk, melyek azok a módszerek, amelyeket 2020-ig hatékonyan tudnánk alkalmazni a munkaképes lakosság egészségügyi fejlesztése érdekében.

 A kampánnyal elérhető, hogy több munkaképes lakos éljen a megyében?

 – Egyelőre a prevenciót próbáljuk meg népszerűsíteni. Részben azt, hogy menjenek el szűrésekre, másrészt nagyon sok rendezvényen részt veszünk a partnereinkkel együtt, ahol felhívjuk a figyelmet az egészséges életmódra, a mozgás fontosságára.

 Említette, hogy magas a munkanélküliség a megyében. Emiatt több fiatal elköltözött Nógrádból?

 – Nálunk sajnos fokozottan jellemző, hogy a fiatalok – főleg a képzett fiatalok – elhagyják a megyét. Ennek a hatása a munkaerőpiacon is érezhető. Annak ellenére, hogy magas a munkanélküliségi ráta, ha most bejönne egy több ezer főt foglalkoztatni kívánó befektető ebbe a társégbe, nem biztos, hogy rövid idő alatt sikerülne munkaerőt toboroznia, éppen a társadalom elégtelen mentális és fizikai állapota miatt. Akik régóta munkanélküliek, és már nem is bíznak abban, hogy munkát találjanak, mentálisan kerültek olyan állapotba, hogy nagyon nehezen lehet csak aktív munkavállalóvá segíteni őket.

 Mégis, miként lehet elérni, hogy Nógrád megye ledolgozza versenyhátrányát?

 – Ki kell használnunk azt a földrajzi adottságunkat, hogy nagyon közel fekszik a megye Budapesthez és a Közép-magyarországi régióhoz, ahová alig jutnak uniós fejlesztési pénzek, ugyanakkor Nógrád megye kétharmada szabad vállalkozási zóna. A pályázati rendszerből már most kivehető, hogy előnyben létesítik ezeket a szabad vállalkozási területeket a már eddigi kedvezményeken túl. Így egyre többen érdeklődnek Nógrád megye iránt. Alapvető célunk, hogy versenyképes kis- és középvállalkozások telepedjenek le a megyében, olyanok, melyek a telephelyüket is itt fejlesztik. Ugyanis a domborzati viszonyok sem teszik lehetővé, hogy gigaberuházások érkezzenek. A kkv-szektor igényeinek megfelelő munkaerőt kell ezért kiképezni. Elég sokan ingáznak Nógrádból a Közép-magyarországi régió településeibe dolgozni, amiből az következik, hogy megvan az a potenciális réteg, amely szívesen vállalna a megyében munkát megfelelő munkahelyteremtés esetén.

 Mindehhez rendelkezésre áll a megfelelő infrastruktúra?

 – Éppen ezen dolgozunk. A megye a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon belül jelentős forrásokat tud gazdaságfejlesztésre fordítani. Megyei keretünk 41 milliárd forint, melynek legnagyobb hányadát gazdaságfejlesztésre szánjuk. Sok település megfogalmazta iparterület-fejlesztési igényét, tudván, hogy a vállalkozások keresik a megye főleg déli és nyugati térségeit. Ehhez igazodva fejlesztünk olyan iparterületeket, melyek képesek fogadni a kis- és középvállalkozásokat.

 

Medveczky Attila