vissza a főoldalra

 

 

 2015.09.04. 

Vagyon elleni bűncselekmény gyanúja

A jelentést feljelentés követheti

Az eddig eltelt időszak munkájának java része az állapotfelméréssel telt, mivel a folyamatban lévő – és esetenként a mai napig a semmiből felbukkanó – peres ügyek nagyon nagy anyagi terhet rónak a városra. Több mint kétmilliárd forintnyi az az „örökség”, amit rendeznünk kell, ami egy tízmilliárd forint körüli költségvetésű település esetében elképesztően nagy tétel – mondta lapunknak Romanek Etelka, s hozzátette: a Századvég tanulmánya több olyan észrevételt is tartalmaz, amelyek alkalmasak lehetnek különböző gazdasági, vagyon elleni bűncselekmények gyanújának megállapítására.

 Esztergom képviselő-testülete július 30-án arról döntött, hogy a KLIK-től visszaveszik a város iskoláinak működtetését. Olyan kedvező anyagi helyzetben van Esztergom, hogy ezt megtehetik?

 – Mint ismert, az iskolák működtetését még 2012-ben az állam vette át, majd csak ezt követően kerültek a KLIK-hez. Akkor az állami segítségnyújtás egy mentőöv volt, hiszen a város képtelen lett volna fenntartani és működtetni ezeket az intézményeket. Azóta sikerült a helyzetet konszolidálni, és a szülői, pedagógusi igényeket figyelembe véve Esztergomnak ezt meg kellett tennie. Annál is inkább, mivel egy klasszikus iskolavárosról beszélünk, ahová számtalan, a környék más településeiről ingázó gyermek jár. Tény, hogy az iskolák működtetésének átvétele jelentős többletköltséget ró a városra (az évi 174 millió forint hozzájárulással szemben az idei év adataival előzetesen kalkulálva a működtetés annak nagyjából dupláját, 350 millió forintot jelent). Érdemes tisztázni: a működtetés azt jelenti, hogy a város felelős a saját tulajdonában lévő intézményépületek karbantartásáért, felújításáért, illetve az ehhez szükséges technikai személyzet – portások, takarítók, gondnokok – bérének biztosításáért. A szakmai munka, a tanárok bérezése, az oktatás részét képező feladatok továbbra is a KLIK-nél maradnak, amellyel az eddigieknek megfelelően továbbra is szorosan együttműködünk, jó példa erre az egyik általános iskola felújítására kiírt pályázat, amelyet még a KLIK indított el, de a beruházás csak szeptembert követően valósul meg, immár az önkormányzat irányítása alatt.

 A zeneiskola is a listán szerepel. Két évvel ezelőtt Esztergomban láttam, hogy a szigeten lévő zeneiskolához vezető út elég siralmas állapotban van. S ne adj Isten, egy árvíz kárt tehet az épületben. Gondoskodnak megfelelő útépítésről, s az intézmény védelméről?

 – A Zsolt Nándor Zeneiskola valóban egyike a városi működtetésbe szeptember 1-jétől átkerülő intézményeknek, amelynek székhelye a Kis-Duna és Duna között lévő Prímás-szigeten található. A két évvel ezelőtti árvíz során az épületet, csakúgy, mint minden más, a szigeten lévő intézményt, elöntötte az ár. A város árvízvédelme több évtizedes, megoldatlan probléma, amelynek még e ciklusban történő végleges rendezéséért mindent meg fogunk tenni. Az épület környéke, az említett út, valamint a Lőrinc utca felőli lejáró voltak az elsők, melyeket a tavalyi választásokat követően rendbe tett az önkormányzat, hiszen a szülők és tanárok részéről is – teljes mértékben jogos – panaszok érkeztek a hosszú ideje elhanyagolt környékre.

 Ha már a közlekedésnél tartunk, személyesen tapasztaltam, hogy a Kis-Duna sétányon igen rossz minőségű útszakaszon is fizetni kell a parkolásért.

 – A parkolás kérdése folyamatosan napirenden van Esztergomban. Tisztában vagyunk vele, hogy e területen is a lehető legszélesebb körben elfogadható megoldásra van szükség. Létrehoztunk egy eseti bizottságot, amelynek feladata kidolgozni a lehetséges javaslatokat, továbbá ingyenessé tettük az úgynevezett „Bástya-parkolót”, amely – tekintettel egyrészt arra, hogy egy peres eljárásban érintett, vitatott besorolású terület, másrészt pedig hogy a csapadékvíz elvezetés híján a murvás felület rendszeresen járhatatlanná vált – nem volt olyan állapotú, hogy parkolási díjat szedjenek az ott megállóktól. A közutak és járdák elhanyagolt állapota városszerte komoly problémát jelent, júniusban indult el ezek javítása, kátyúzása. A városban nagy területeken találhatóak murvás útszakaszok is, amelyek megkeserítik a jellemzően korábbi üdülőterületekre kiköltözött, egyre nagyobb számban ott lakók életét. Két hete készült el egy hatszáz méteres próbaszakasz, amelyen a murvát egy bitumenes technológia váltotta. Ha beválik, akkor tervezzük, hogy további útszakaszok kapnak ilyen burkolatot.

 Megoldódott végre Esztergomban a helyi közlekedés?

 – Az esztergomi helyi autóbusz-közlekedés 2011 nyarán gyakorlatilag megszűnt, előtte összesen hat vonalon közlekedtek autóbuszok Esztergomban. Valamennyi járat visszaállítása jelentős költséget, évi 170 millió forint körüli összeget jelentene a város számára, ráadásul az elmúlt években a helyközi járatok átszervezésével, illetve az egyik áruház által üzemeltetett ingyenes körjárattal merőben új helyzet állt elő. A KNYKK, a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. segítségével, a korábbi helyi járatokat részben pótló helyközi járatokat és az ingyenes áruházi körjáratot is figyelembe véve két, újonnan kijelölt útvonalon tavasztól ismét van helyi járat. Ennek bővítését tervezzük, figyelembe véve a felmerülő lakossági igényeket, közlekedési szokásokat. Utóbbiaknak köszönhetően nyár elején már életbe lépett egy, a hétvégi járatsűrűséget érintő változtatás is, s szeptembertől ismét bővülnek a járatok.

 Mi áll a Századvég elemzésében, és mikor határoz a testület a benne foglaltakkal kapcsolatban?

 – A Századvég Politikai Iskola Alapítvány a teljes mértékben önkormányzati tulajdonú Strigonium Zrt. és annak leányvállalatai sok éves gazdálkodásáról készített egy átfogó jelentést annak érdekében, hogy az önkormányzat végre tiszta képet kapjon saját cégeinek állapotáról. A cégek egy része nem működik, megszűnt, felszámolás alatt áll. A célunk az, hogy teljes mértékben rendbe rakjuk a cégcsoportot, és csak a nyereséges, valamint a város mindennapi működtetését szolgáló tevékenységi körök maradjanak meg egy átlátható vállalatban. A tanulmány a leányvállalatok jövőbeni ésszerű, gazdaságos működtetésére, átszervezésére tett javaslatok mellett több olyan észrevételt is tartalmaz, amelyek alkalmasak lehetnek különböző gazdasági, vagyon elleni bűncselekmények gyanújának megállapítására, és miattuk ismeretlen tettes elleni feljelentés megtétele lehet indokolt. A jelentés azonban elsősorban gazdasági, jövőben megvalósítandó stratégiai kérdésekre koncentrált, ezért a feljelentés megalapozottságának eldöntésére további dokumentumok – könyvelési adatok, szerződések, szakértői vélemények – beszerzésére van még szükség. Ezek birtokában készül majd el a végleges döntéstervezet, amelyről a képviselő-testület három hónapon belül határozhat.

 Milyen terveik vannak az esztergomi vállalkozók támogatására?

 – Esztergom Város Önkormányzata számos kötelezően, illetve önként vállalt feladatot lát el. Önkormányzatunk az egyes munkáltatok elvégzésére esztergomi és környékbeli szakembereknek, vállalkozásoknak kíván lehetőséget adni arra, hogy ajánlattevőként részt tudjanak venni a megfelelő eljárásokban. Utóbbiak körét szeretnénk a lehető legjobban kibővíteni, létrehozni egy olyan helyi, szakmai adatbázist, amelynek – remélhetőleg egyre növekvő számú – szereplői rendszeres meghívást kapnának a szakterületükhöz tartozó feladatok elvégzésére kiírt, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési és meghívásos közbeszerzési eljárásokra. Ha tehát a közbeszerzési eljárás rendje megengedi, a helyi és környékbeli vállalkozók meghívásával kívánunk lehetőséget biztosítani számukra a helyi beruházásokban történő részvételre.

 Az előző ciklusokban igen sok adósságot halmozott föl a város vezetése. Mikor lesznek képesek a lezáratlan projektekből származó adósságokat rendezni?

 –Nagyon remélem, minél korábban megtörténik ez, és az Esztergommal kapcsolatos írások, hírek esetében témaként sem vetődnek fel. Az eddig eltelt időszak munkájának java része az állapotfelméréssel telt, mivel a folyamatban lévő – esetenként a mai napig is a semmiből felbukkanó – peres ügyek nagyon nagy anyagi terhet rónak a városra. Több mint kétmilliárd forintnyi az az „örökség”, amit rendeznünk kell, ami egy tízmilliárd forint körüli költségvetésű település esetében elképesztően nagy tétel. Most, hogy végre tisztában vagyunk az összeg nagyságrendjével, minden körülményt figyelembe véve, a szükséges lépéseket megtéve elmondhatjuk, hogy a város működőképességét jelenleg nem fenyegetik a tartozások. Feltéve és remélve, hogy újabb perek, követelések már nem bukkannak elő…

 

Medveczky Attila