vissza a főoldalra

 

 

 2015.09.11. 

Operakomédia a Tiszti pavilonban

Haydn: A patikus – Révkomárom

Joseph Haydn 1768-ban írta vígoperáját Carlo Goldoni szövegére, az eszterházi (fertődi) kastély operaházának megnyitására. A szereplők és a cselekmény a commedia dell’arte jól ismert figuráit és helyzeteit idézik: megismerhetjük az öregedő, gazdag agglegényt, gyámleányát, a fiatal, csinos Grillettát, szerelmesét, a fiatal, szegény patikussegédet, és egy könnyelmű, gazdag fiatalembert, Volpinót (ami úgynevezett nadrágszerep, tehát nő játszik fiatal fiút). Az álruhás bonyodalmak közepette áljegyzők és áltörökök is előkerültek. A szórakoztató szövegkönyvhöz Haydn élénk, változatos zenét írt, egyszerű, de lényeges vonásokkal megrajzolt karakterekkel, virtuóz áriákkal, nagyszerűen megkomponált együttesekkel. Igazi fergeteges kamaraoperáról van szó: mindössze négy szereplővel, melyeket augusztus 30-án korunk remek énekesei szólaltattak meg valóban élvezetesen és szórakoztatóan: Sashalmi Ágnes, Deáky Dalma, Molnár Erik és Pintér László.

Haydn és Eszterháza (ma Fertőd) összekapcsolódik. 1766-ban befejeződtek a fertődi Esterházy-kastély építési munkálatai. 1768-ban elkészült a színház, egy évvel később pedig a Muzsikaház is (itt voltak elszállásolva a zenészek). Miklós herceg ettől kezdve szinte minden nyarat itt töltött, sőt a nyári időszakot egyre jobban igyekezett kitolni, hogy minél tovább időzhessen a versailles-i palota mintájára épített új rezidenciáján. Mivel a zenészek családja Kismartonban élt, ezért olykor nagyon nehezükre esett kivárni, amíg ismét visszatérhetnek a városba. 1772-ben például a herceg tíz hónaposra duzzasztotta fel nyári tartózkodást. Haydnt ez késztette a Búcsú szimfónia megírására. Az új rezidencián természetesen virágzó zenei életet kellett teremteni a herceg igényeinek a kielégítésére. 1766-ban hivatalosan is Haydn lett az udvar első karmestere, és persze jelentős szerepet kellett betöltenie a fertődi művészeti élet kialakításában. A mester nagy lendülettel látott munkához. Gondja volt rá, hogy a lehető legjobb énekeseket szerződtessék, akik olasz mestereknél tanultak. Rengeteg sokat ígérő tehetséget gyűjtött maga köré, akik a kezei alatt magas színvonalú előadóművészekké fejlődtek. Mivel a herceg még a császári udvarnál is jobban megfizette muzsikusait, így Haydnnak nem esett nehezére a legjobb zenészek alkalmazása. Eszterházán folyamatosan foglalkoztatták a zenészeket és az énekeseket. Hetente kétszer-háromszor operaelőadást és két hangversenyt rendeztek. Ezenkívül volt rendszeres kamarazenélés is a herceg magánlakosztályában, amiben magas rangú főurak is részt vettek. Rendszeresen előfordult, hogy egy magasabb rangú vendég fogadása alkalmából teljesen felfordult az udvar élete. Mária Terézia 1773-ban Eszterházán tett látogatása például különösen jeles eseménynek számított, amelyről még egy külön nyomtatott könyv is kimerítő leírást adott. Haydn a hasonlóan magas rangú vendégek fogadása alkalmából komponálta operáit. A királynő látogatása alkalmából például az Aki hűtlen, pórul jár című dalművét adták elő, valamint a Philemon és Baucis című marionettoperát.

Joseph Haydn: A patikus (Lo Speziale) című vígoperáját 1768-ban Eszterházán mutatták be először, három felvonásban. Az operát 1895-ben Robert Hirschfeld egyfelvonásossá dolgozta át. Most ezt a változatot vette elő Medveczky Szabolcs karmester, és kissé „leporolta”, ahogy mondani szokás. A szöveget korunk nyelvezetére ültette át, de nem valami öncélú magamutogatástól hajtva, hanem, hogy a cselekmény sokkal szórakoztatóbb legyen. Az opera rövid tartalma: Az idősödő Sempronio egyre kevesebbet törődik mesterségével, inkább naphosszat újságot és úti beszámolókat olvasgat. Ezenkívül már régen tervezi, hogy elveszi feleségül gazdag gyámleányát. Grillettának azonban a fiatal patikussegéd, Mengone tetszik, aki elsősorban az ő kedvéért állt be a patikushoz mindenesnek. Volpino szeme is megakadt a csinos gyámleányon, így minden alkalmat megragad, hogy felkeresse a patikát. Sempronio egy alkalommal éppen Volpino receptjét készítgeti, amikor rajtakapja a fiatalokat csókolózás közben. Dühbe gurul és elhatározza, hogy minél hamarabb oltár elé vezeti Grillettát. Ám ez nem megy könnyen, mert mikor anyakönyvvezetőt hív, akkor a két fiatalember öltözik be annak, a turpisság viszont kiderül. Mengone kihasználja, hogy a patikus mindent elhisz, amit az újságokban olvas, beöltözik pasának és megkéri a szultán számára a lány kezét. Ennek nem mondhat ellent Sempronio sem. S mikor kiderül, hogy újfent becsapták, belátja, hogy nem való neki ez a sok izgalom. Megadja magát és aláír egy kötelezvényt, amelyben lemond gyámleánya kezéről Mengone javára.

A félreértések, intim kapcsolatok, tréfák bűvkörében élő rokokó vígopera karmestere Medveczky Szabolcs volt a Komáromi Kamarazenekar élén. Mivel az elmúlt évek alatti számtalan fellépés olyan egésszé kovácsolta e különleges csapatot, hogy tagjai csukott szemmel is képesek egymás legkisebb rezdüléseire azonnal reagálni, így valóban egy igazi örömzene részesei lehetünk. Molnár Erik könnyed komédiázással, az operajátszás hőskorát idéző parádés énekléssel debütált Révkomáromban. Sashalmi Ágnes áriáit élénk, fürge színpadi játék kísérte. Szopránja élénken, tisztán és magabiztosan szólt. A magasabb hangfekvésű koloratúrákat is szépen énekelte ki, és jól árnyalta hangszínét. Kifogástalanul vizsgázott e tekintetben a Volpinót megszemélyesítő Deáky Dalma, de nem ám csak e tekintetben, hanem előadásban, éneklésben is, amelyben nemhogy kifogástalan: nagyszerű! Pintér László zenei megformálása muzikális és ihletett volt. Szerepformálásában érezhettünk némi öniróniát is; kitűnő hanganyagot, remek technikát sejtetett azonnal, amelyet a darab folyamán be is bizonyított. A feloldódásban sokat segített a fiatal karmester, aki magával ragadó lendülettel, lelkesedéssel és közvetlenséggel irányította és hangolta össze a zenekar játékát, emellett még egy-egy bátorító pillantásra is futotta energiájából a szólisták felé. A jutalom pedig ováció volt a közönség részéről.

 

M.A.