vissza a főoldalra

 

 

 2016.04.01. 

A közlekedés biztonsága és fejlesztése

Harcba szállunk a fel nem használt uniós forrásokért

Hazánk újabb huszonhat közlekedésfejlesztési beruházással pályázik az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásaira. A második pályázati fordulóra egyebek mellett a Budapest–Rákos–Hatvan vasúti vonalszakasz és a Déli összekötő Duna-híd korszerűsítéséhez, az M15 és M70 autóutak négysávúsításához kapcsolódó támogatási igényt jelentett be a fejlesztési tárca. A közlekedésbiztonságot javító akciótervek végrehajtása mellett a minisztérium idén vezetéstechnikai tréningprogramot is indított.

Tasó László államtitkár érdeklődésünkre elmondta, annak érdekében, hogy a közlekedés pozitív élménnyé váljon, fontos a tapasztati tudás megszerzése, a vezetőnek ismernie kell nemcsak a járműve, hanem önmaga korlátait is.

 Miért döntött a fejlesztési tárca egy vezetéstechnikai tréningprogram elindításáról?

 – Számos más bejáratott lehetőség mellett folyamatosan újabbakat is keresünk a közlekedési szemlélet és kultúra megváltozása érdekében, ezzel is azt szolgálva, hogy a közlekedés – legyen az közúti, légi, vasúti vagy éppen vízi – valóban pozitív élménnyé váljon Magyarországon. A mostani egy új lehetőség arra, hogy fejleszthetőek legyenek azok készségei, akik eljönnek, és kipróbálják a tudásukat egy tanpályán. Azt látjuk a felmérésekből, hogy nagyon sok esetben hiányzik az a gyakorlottság, mellyel elkerülhetőek, kivédhetőek lehetnének a veszélyhelyzetek vagy éppen balesetek. Tízből kilenc közlekedési balesetet a sofőrök hibás magatartása – leggyakrabban a sebesség körülményekhez képest helytelen megválasztása –, és ki kell mondani, a vezetési képességek hiányosságai okoznak.

A vezetéstechnikai képzések során a járművezetőket a vészhelyzetek felismerésére, elhárítására készítik fel profi szakemberek. A tanpályás program nemcsak a tréningben részvevő több mint 800 embernek segít, hanem a pályázati felhívás által elérhetjük, hogy a közlekedők felismerjék az állandó önképzés fontosságát. A legfőbb probléma, hogy a sofőrök a pánikhelyzetben rossz döntéseket hoznak, sok esetben hiányzik az a képesség, az a rutin, amely segítene elkerülni a veszélyt, káreseményt, vagy éppen a tragédiát.

 Mennyien vehetnek részt ezen a tréningen, és a jelentkezőknek pályázniuk kell-e?

 – Egyelőre 800-an vehettek részt a programban, plusz 20 százalékos tartaléklista felállításával bővülve. A keret a meghirdetés után másfél órával megtelt, a tréningekre öt járműkategóriában – motorkerékpár, személygépkocsi, teherautó vagy nehézpótkocsi, autóbusz és ADR (veszélyes áruk szállítása) – lehetett jelentkezni. Számukra ez a lehetőség ingyenesen biztosított, ami azt jelenti, hogy saját járművükkel jöhetnek, vagy éppen a tanpályán vehetnek igénybe eszközöket, melyeket a vállalkozó partnerek biztosítanak.

 A 800 járművezető képességeinek fejlesztése megoldhatja a problémák jelentős részét?

 – Dehogyis, ezt senki nem gondolhatja komolyan! A lényeg, hogy ráirányítsuk a figyelmet a mindennapi közlekedésben a tapasztalatlanságból adódó gondokra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a járművezetők, ha módjukban áll, gyakoroljanak, fejlesszék képességeiket, mert a rutin életet menthet. A jogosítvány és az elméleti tudás megszerzése önmagában nem mindig elegendő ahhoz, hogy bárki biztonságban tudjon közlekedni, és ne is veszélyeztessen másokat. A tapasztalati tudás megszerzése nagyon fontos, éppen ezért Michelisz Norbert autóversenyzőnk is szívesen csatlakozott a programhoz, kiállásával megerősítette, hogy sok gyakorlás szükséges a kellő tapasztalat megszerzéséhez, ahhoz, hogy a veszély esetén esélyünk legyen jó döntést hozni. Ő is egyetért azzal, hogy nem lehetünk nyugodtak soha, mert bármilyen sok kilométert vezettünk le eddig életünkben, akkor is kerülhetünk váratlan és nehéz helyzetbe, ahol egy begyakorolt mozdulatsor segíthet. Számos olyan programot indítunk még, vagy folytatunk idén annak érdekében, hogy a közlekedési szemléletet megváltoztassuk. A tapasztati tudás tanpályán történő megszerzésével a vezető megismerheti nemcsak a járműve, hanem önmaga korlátait is. Gyakorlásra még a legjobb mesternek is szüksége van. Azt valljuk, hogy inasévek nélkül nem lesz senkiből sem mester.

 A közlekedésbiztonságról térjünk rá a közlekedésfejlesztésre. Milyen közlekedésfejlesztési beruházásokkal pályáznak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) forrásaira?

 – Magyarország közlekedési körülményeinek korszerűsítése érdekében a fejlesztési tárca arra törekedett, hogy a lehető legtöbb forrást próbálja lehívni az új forráskeretből is. Sokkal több igényt jelentettünk be, mint amire támogatás biztosítható, mert azzal számolunk, lesznek olyan pályázatok, melyek bár megfelelnek az uniós követelményeknek, a döntéshozók a megszokottnál szigorúbban ítélkezhetnek felőle. Ha a finanszírozási eszköznek a közúti fejlesztésre használható 10 százaléknyi részét vizsgáljuk meg, akkor mindjárt ki kell emelni az országhatárok felé tartó autópályaszakaszok meghosszabbítását, és bővítését. Ezek az útszakaszok jelenleg még kétszer egysávosak, de kétszer kétsávossá akarjuk fejleszteni. Ilyen beruházás az M15-ös, az M1-es folytatása Rajka és az országhatár közötti, illetve az M70-es Letenye és Tornyiszentmiklós közötti szakaszának bővítése. A vasúti fejlesztésekre rátérve többek között a Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal felújítása folytatódhat a második ütemmel – reményeink szerint azért is megkapjuk rá az igényelt több mint 82 milliárd forintot, mert ez a vonal a transzeurópai közlekedési törzshálózat része. Szintén nagy volumenű vasúti beruházás a Budapest–Rákos–Hatvan vonal korszerűsítése, melynek a támogatási igénye meghaladja a 100 milliárdot. A Déli összekötő Duna-híd korszerűsítését a harmadik hídszerkezet megépítésével már régen el kellett volna végezni, de most jó eséllyel pályázunk a megvalósítására. Sikeres pályázati szereplése esetén CEF-hozzájárulással valósulhat meg 10 db TAURUS és 25 db TRAXX mozdony felszerelése ETCS2 vonatbefolyásoló rendszerrel, létrejöhet a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolata, a GSM-R távközlési hálózat 2-es ütemének kiépítése vagy a sűrített földgázzal üzemelő (CNG) infrastruktúra kiépítésének elindítása, a magyar innováción alapuló önkiszolgáló töltőegységek telepítésével. Magyarország a kivitelezési feladatokon túl előkészítési, tervezési munkákkal is pályázik, amelyek többek között a Hegyeshalom–Rajka vasútvonal későbbi korszerűsítését alapozhatják meg, Szombathely és Zalaegerszeg vasúti kapcsolatát készíthetik elő, segíthetik a Gubacsi híd átépítését. A 2016 őszén megjelenő harmadik pályázati felhívásban, már a más tagországok által fel nem használt forrásokért is harcba lehet szállni állami projektekkel vagy akár magántulajdonú vállalatok közcélú fejlesztési javaslataival.

 

Medveczky Attila