vissza a főoldalra

 

 

 2016.04.01. 

Határozott GMO-mentes politikát folytatunk

Az USA alapvető érdeke, hogy termékeik előtt teljes egészében megnyíljanak az európai agrárpiacok, ami a GMO-s élelmiszerek és növények beáramlását jelenti

Milyen feltételekkel lehet hazánkban alkalmazni a biotechnológiai vívmányokat? Veszélyeztetheti Magyarország génmódosítás-mentességét az EU és az USA közti szabadkereskedelmi egyezmény? Milyen a GMO társadalmi elfogadottsága? – kérdeztük Tóth Katalintól, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkárától.

 Tóth Katalin helyettes államtitkár 2016. február 16-án felszólalt az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) által szervezett biotechnológiai szimpóziumon Rómában, a szervezet központjában. Kitért arra, hogy Magyarország milyen feltételekkel támogatja a biotechnológiai kutatásokat?

 – Annak az ismeretében vállaltam a szimpóziumon való részvételt, hogy tisztában voltunk azzal, hogy több, szintén meghívott állam, ország képviselője mögött álló lobbi a GMO mellett teszi le a voksát. A felszólalásomban ismertettem, hogy Magyarország határozott és szigorú GMO-mentes politikát folytat. 2012-ben az Alaptörvényben kiemelt stratégiai célként rögzítettük hazánk mezőgazdaságának GMO-mentességét. Fontosnak tartjuk azt az uniós jogszabály-módosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok szuverén módon döntsenek arról, akarnak-e GMO-kat termeszteni a saját területükön. Országunk az uniós tagállamok közül elsőként ültette át jogrendjébe az új irányelvet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az Európai Unió területén engedélyezni kívánt, illetve már korábban engedélyezett génmódosított fajták nem termeszthetők Magyarországon, mivel az engedélyek területi hatálya nem terjed ki hazánkra. Így a jövőben sem lesz lehetőség géntechnológiával módosított növények termesztésére. A felszólalást követően nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk arról, hogy konzekvensen kiálltunk álláspontunk mellett, és hogy felhívtuk a figyelmet arra, milyen kockázattal jár a génmódosított fajták termesztése. Visszatérve az eredeti kérdésére: csakis abban az esetben támogatjuk a biotechnológiai kutatásokat és azok eredményeinek mezőgazdasági felhasználását, amennyiben azok bizonyítottan nem jelentenek kockázatot a környezetre és az emberi egészségre. Tehát hazánk az elővigyázatosság elvét tartja szem előtt a biotechnológiai vívmányok mezőgazdasági alkalmazása kapcsán. Fontos azonban megjegyezni, hogy a GMO-kat létrehozó módszerek csak egy szeletét jelentik a biotechnológiai eljárásoknak. A biotechnológiát nem szabad teljes mértékben elutasítani; nálunk is fontos kutatások folynak például a genetikai térképek, a növények sejtműködésének átláthatóságára vonatkozólag, melyek által a növények védhetők lesznek a különféle vírusokkal, fertőzésekkel szemben.

 Veszélyezteti-e Magyarország génmódosítás-mentességét a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség?

 – Az EU–USA szabadkereskedelmi egyezmény (TTIP) kapcsán azt látjuk, hogy eléggé lelassult az a folyamat, amely ezen megállapodás gyors megkötését előrevetítené. Annyi bizonyos, hogy a GMO-k társadalmi elfogadottsága egyre csökken, ahogy egyre több információt kapunk ezek emberekre, környezetre gyakorolt hatásairól. Emellett az is problémát jelent, hogy nem állnak rendelkezésre hosszú távú kísérletek a GMO-k vonatkozásában, hogy feltérképezhessük: milyen emberi egészségre gyakorolt hatásokkal kell számolnunk. Csupán rövid, általában 90 napos kísérletek eredményeit figyelembe véve engedélyezi az Európai Unió a köztermesztést. Nem tudjuk, hogy generációkon átívelően hogyan sokszorozódnak meg a káros hatások. Az sem egyértelmű – amit a GMO-s növények kapcsán folyamatosan hangoztatnak –, hogy lényegesen megnövekedett terméshozamokkal számolhatunk. Visszatérve a TTIP-re; az Európai Bizottság tárgyal az uniós tagállamok nevében, de a mandátum a tagállamoktól érkezik, melyben Magyarország GMO-mentes státusának fenntartását és ezzel kapcsolatos állásfoglalását folyamatosan hangoztatja. Tehát úgy érezzük, egyelőre nincs veszélyben Magyarország GMO-mentessége. Véleményünk szerint novemberig, az USA-ban történő választásokig a tárgyalások folyamata nem gyorsul fel annyira, hogy annak hatása már idén érintsen bennünket. Az USA alapvető érdeke, hogy termékeik előtt teljes egészében megnyíljanak az európai agrárpiacok, ami a GMO-s élelmiszerek és növények beáramlását jelentené. Ezt meg akarjuk gátolni, és erre vonatkozóan semmiféle eljárásbeli könnyítést nem támogatunk. Az alkotmányunkban is megjelenő alapvető jogunk az egészséges élelmiszerekhez való hozzájutás, s ennek biztosításában sem változik az álláspontunk. Az USA politikája jóval megengedőbb. A magyar élelmiszerlánc minden fázisa – a termőföldtől az asztalig – ellenőrzött. Amelyik termék ezen az ellenőrzési folyamaton átment, biztonságos a fogyasztó számára. Amennyiben létrejön a megállapodás az Európai Bizottság és az USA között, azt a tagállamoknak még a későbbiekben ratifikálniuk szükséges. Ezért sem veszélyezteti a GMO-mentességünket a TTIP. GMO-mentes törekvéseink vonatkozásában számos új kezdeményezésünk van. A GMO-mentes címkézés jogszabályi hátterének kidolgozása folyamatban van. A termelő maga dönti el, hogy él-e az önkéntes címkézés lehetőségével. A minisztériumban már szinte teljes egészében elkészült a genetikailag módosított szervezetektől mentes élelmiszerek címkézésének jogszabályi kerete; a hatálybalépéssel az év első felében számolunk. Az új szabályozást egyelőre a tejre, a húsra, a halra, a méhészeti termékekre, a növényi élelmiszerekre, a tojásra, illetve a belőlük készült összetett élelmiszerekre dolgoztuk ki. Az önkéntes jelöléssel a termelők a jövőben jelezhetik a fogyasztóknak, hogy termékeik GMO-mentes gazdálkodásból származnak, így magasabb hozzáadott értéket képviselő termékként értékesíthetők. A címke használatához a gazdálkodóknak a rendeletben meghatározott követelményeket kell teljesíteniük. Szintén elkötelezettségünket erősíti, hogy Magyarország már 2015 januárjában kezdeményezte a génmanipulált szervezetek mezőgazdasági alkalmazását elutasító uniós tagországok összefogását azzal a céllal, hogy az egész Európai Unió GMO-mentes övezet legyen. Ezt a kezdeményezést eddig 11 tagállam, valamint 6 EU-n kívüli ország – Szerbia, Macedónia, Montenegró, Oroszország, Georgia és Kirgizisztán – támogatta. Ez is megerősít bennünket abban, hogy a fenntartható termelés záloga a GMO-mentesség, még akkor is, ha a transzatlanti termelők nem ezt az álláspontot képviselik.

 Jogos azoknak a félelmük, akik azt hangoztatják, hogy 10-20 százalékkal is megdrágítja az élelmiszerek árát az a tény, hogy Magyarország tisztán GMO-mentes gyártásra állt át?  

– A felvetett kérdés pozitív oldalát kell néznünk, hiszen állandóan szembesülünk a nyomott alapanyag- vagy élelmiszerárakkal – EU-s szinten jelenleg a tej-, hús-, zöldség- és gyümölcstermékek vonatkozásában – az orosz embargó, illetve a piacok beszűkülése miatt. Amennyiben a termelők magas hozzáadott értékkel, GMO-mentesen állítják elő a minőségi élelmiszert, akkor az legyen is drágább. Esetünkben olyan többletforrások szükségesek az élelmiszerek előállításához, melyeknek meg kell jelenniük az árképzésben is, hiszen jobb minőségű élelmiszerekről beszélünk. Úgy vélem, ha a társadalmak többsége a GMO-mentesség mellett áll ki, akkor abba az irányba is elfogadóbb, hogy az ilyen termékekhez magasabb áron lehet hozzájutni.

 Rómában találkozott Ertharin Cousin asszonnyal, a Világ Élelmezési Program (WEP) ügyvezető igazgatójával. Miről folytak a tárgyalások?

 – Ez a szervezet főleg háborús vagy válságövezetekbe, illetve egyéb okból éhínséggel sújtott területekre juttat élelmiszersegélyt. Magyarország önkéntesen és aktívan vesz részt a Világélelmezési Program munkájában, a 2015–2017-es években tagjai vagyunk a szervezet Végrehajtó Bizottságának, 2016-ban pedig a legszűkebb irányító testületnek, a Bureau-nak is. Az igazgató asszonnyal folytatott tárgyaláson megerősítették, hogy a szervezet számára lényeges a tervezhetőség, tehát azt kérték, hogy pontos hozzájárulásunkat minél előbb jelenítsük meg erre az évre vonatkozóan. Jelenleg az agártárcán belül folynak a tárgyalások arról, hogy idén és a jövőre nézve mekkora összegben tudunk hozzájárulni a szervezet céljainak megvalósításához.

 

Medveczky Attila