vissza a főoldalra

 

 

 2016.04.01. 

Aki a KLIK azonnali megszüntetését követeli, szándékos károkozó

Hiller a kádári, brezsnyevi éra stílusában beszél, konkrétumok nélkül

A közel másfél hónapja működő köznevelési kerekasztal munkájáról Pósán László az országgyűlés kulturális bizottságának alelnöke kifejtette, hogy elkezdődött az állami intézményfenntartó (KLIK) helyzetének rendezése pénzügyileg, és szervezetileg is, és hogy minden eddiginél több pedagógus jelentkezhet az életpálya magasabb fokozatához, ezáltal magasabb bérbesoroláshoz szükséges minősítéshez.

 Eddig milyen lényeges változtatásokról döntöttek a köznevelési kerekasztal tárgyalásai alapján?

 – Több változás is folyamatban van, de már most le kell szögezni, hogy a kerekasztal még nem fejezte be a munkáját. Négy szakaszra bontották a teendőket a megalakuláskor; a sürgős, azonnal megoldandó ügyekre, a 2016 szeptemberéig megoldandó feladatokra, majd a közép- és hosszú távú kérdésekre. Eddig egyrészt döntés született a minősítési keretszámokra vonatkozóan. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 35 ezer pedagógus számára biztosítja a lehetőséget arra, hogy a 2017. évi pedagógusminősítésre jelentkezzen. Ezt fontos hangsúlyozni, mert a pedagógusminősítésre azért kell előre jelentkezni és azért állapítanak meg keretszámot, mert a minősítés rögtön bérvonzattal jár, amit be kell tervezni a következő évi költségvetésbe. S éppen tavasszal tárgyalja majd az Országgyűlés a 2017. évi költségvetést. Ez a 35 ezres szám majdnem a duplája a korábban tervezettnek. Tehát még több tanárnak biztosítja a kormány azt a lehetőséget, hogy az előremenetel révén magasabb bérezésben részesüljön. A kormány figyelembe vette a köznevelési kerekasztal által megfogalmazott szempontokat abban, hogy kik és hogyan jelentkezhetnek a pedagógusminősítésre. A jelentkezéskor előnyt élveznek azok a pedagógusok, akik komoly szakmai gyakorlattal, vagy pedagógus szakvizsgával rendelkeznek. Továbbá előnyt élveznek azok a tapasztalt intézményvezetők, helyettesek is, akik legalább 20 év szakmai gyakorlattal, vagy legalább 10 év vezetői gyakorlattal és szakvizsgával rendelkeznek. Ők mesterpedagógus fokozatra jelentkezhetnek. Kutatótanári fokozatra azok jelentkezhetnek, akik legalább 14 éves szakmai gyakorlattal, tudományos fokozattal rendelkeznek, és rendszeresen publikálnak. Balog Zoltán miniszter úr már a parlamenti vitanapon bejelentett néhány olyan intézkedést, ami jogszabályi változtatást igényel – s tavasszal az országgyűlés ez ügyben dönt. Az intézkedések közül kiemelkedő, hogy a 2013. szeptember elsején státusban lévőket – amennyiben 2016. szeptember elsején hét évnél kevesebb idejük van a nyugdíjig –, automatikusan, minősítési eljárástól mentesülve, a pedagógus kettő fokozatba sorolják be 2017. január elsejétől. Mindez körülbelül 18 000 pedagógust érint, akiknek így csaknem bruttó 30 000 forinttal növekszik a keresete. Miniszter úr azt is bejelentette, hogy akik ideiglenesen lettek a pedagógus kettő fokozatba besorolva, azoknál szintén törlik a minősítési kötelezettséget, és véglegesítik státusukat. Elkezdődött az állami intézményfenntartó, a KLIK átalakítása. 2016. március 1-jétől új elnöke van a szervezetnek. A vezetőnek miniszteri biztosként feladata az intézményrendszer szakmai átalakításának levezénylése. A gazdasági problémák megoldására, új fenntartói struktúra kialakítására Jenei Zoltán egyetemi kancellár, miniszteri biztos lett kinevezve. Emellett döntés született arról is, hogy 2016. június 1-jétől új szervezeti és működési formára kell átállni. Feladata, hogy már rövid távon biztosítsák az intézményfenntartó stabil és tehermentes működését. Azért június 1. a határidő, mert az új működési formát tanév közben nem lehet véghezvinni, hiszen az káoszhoz vezetne. Ennél gyorsabb ütemet nem is lehet elképzelni. Aki ebben a szituációban azt követeli, hogy azonnali határidővel meg kell szüntetni a KLIK-et, az nem tudja, mit beszél, vagy ha tudja, akkor szándékosan károkat akar okozni mindenkinek, különösen a tanulóknak és a szüleiknek. Többletforrásokat, összesen 38 milliárd forintot, biztosít az állam az intézményfenntartó számára, ami magában foglalja a 17 milliárd forintos adósságkonszolidációra szánt keretet is. A KLIK adósságállománya azért alakult ki, mert a központ az önkormányzatoktól vett át számos intézményt, és nagyon eltérő minőségben, precizitással kapott adatokat a különböző önkormányzatoktól. A pontatlan adatok birtokában pedig pénzügyi tervezést nem tudott a KLIK végrehajtani. Sajnos több médium nem érti, vagy nem akarja megérteni azt, hogy a törvény úgy rendelkezett: a 3000 főnél kisebb településeken a KLIK nem csak fenntartója, hanem működtetője is az oktatási intézményeknek. Tehát ezeken a településeken a KLIK fizeti az iskolák villanyszámláját, gázszámláját, a víz- és csatornadíjat, minden rezsiköltséget. A 3000 lélekszámnál nagyobb településeken az iskola, mint ingatlanvagyon, megmaradt az önkormányzatok tulajdonában. Tehát az önkormányzatok vagyonmérlegében szerepelnek az iskolaépületek. Így az önkormányzatok az iskolák működtetői. A balliberális sajtóban ezt a két formát tudatosan vagy egyszerűen ostoba módon összekeverik. Hiszen a 3000 főnél magasabb lélekszámú településeknél például a villanyszámla-adósság mértéke miatt nem lehet a KLIK-et hibáztatni. Kiemelendő, hogy a polgári kormány az önkormányzatoktól átvállalt több mint 1300 milliárdos adósságtömeget. Akkor a KLIK-nek ez a 38 milliárdos megsegítése nem fogja „romokba dönteni” a magyar pénzügyi gazdálkodást. Az elkövetkező időszakokban is biztosítja a kormány az állami intézményfenntartás működéséhez szükséges forrásokat, mert a közoktatás nagy fokú prioritást élvező terület.

 Nemrég Debrecenben Hiller István és Pallás György helyi MSZP-s politikus, volt iskolaigazgató sajtótájékoztatót tartott. „A magyar közoktatásnak rendszerjellegű változásra van szüksége” – mondta Hiller István. „A pedagógusok, szakmai szervezetek javaslataival és követeléseivel a Magyar Szocialista Párt egyetért. Szeretnénk, ha a magyar közoktatás ismét emelkedő pályára állna. Ehhez meg kell szüntetni a KLIK-et, fel kell számolni Magyarországon a közoktatásban soha nem tapasztalt központosítást” – jelentette ki az Országgyűlés alelnöke. A politikus úgy vélekedett, hogy modern, az alapkészségekre összpontosító új Nemzeti Alaptantervre van szükség. „Az MSZP az elmúlt 5 évben és az elkövetkező években is a nemzeti köznevelésről szóló törvény megváltoztatását és egy új, korszerű közoktatási törvény megalkotását akarja.” Mi erről a véleménye?

 – Az, hogy ez a kádári, és a brezsnyevi időszak „nesze semmi, fogd meg jól” – típusú beszéde, ami konkrétumokat nem tartalmaz. Mit is kell a rendszerszintű átalakítás alatt érteni? A KLIK azonnali megszüntetését? Ami, ahogy már utaltam rá, káoszhoz vezetne. A korszerű közoktatásról Hiller István úgy fogalmazott, hogy az oktatás beltartalmát nem kell szabályozni, csak a kimeneteli pontokat. Tehát mindenki azt tanít, amit akar, és majd az érettségin derül ki, hogy milyen tudásanyag birtokában vannak a diákok. Ez a gyakorlat működött is; Magyar Bálint vezette be. S Magyar Bálint lelkes követője volt Hiller István. Ennek az lett a következménye, hogy nehezen tudott iskolát váltani a gyermek, ha szülei más településre költöztek, mert minden oktatási intézményben máshogy és mást tanítottak. Ha a liberálisok számára ez jelenti a korszerűséget, akkor a magyar közoktatást nem szabad ilyen veszélynek kitenni. A hazai közoktatásnak addig volt komoly versenyelőnye, rangja és súlya, amíg a megtanítandó anyagmennyiség összhangban állt a követelményekkel. Amióta a ’80-as évek közepétől állandóan kísérleteztek a közoktatásban a baloldaliak és a liberálisok, egyre több zavar lépett föl. Ami a NAT tartalmát illeti, Hiller nyitott kapukat dönget, ugyanis a 2011-es köznevelési törvény azt tartalmazza, hogy ötévente felül kell vizsgálni a Nemzeti Alaptantervet. Ez éppen most esedékes. Ez azért lényeges, mert világunk annyira gyors tempóban fejlődik a tudomány terén, hogy muszáj az élethez igazítani a tantárgyi tudásokat. Az ellenzék csupán annyit tud mondani, az állami fenntartás minden rossz okozója, s kormány gátolja, hogy az önkormányzatok iskolákat működtessenek. Holott a Megyei Jogú Városok Szövetsége világosan közölte, hogy nem akarja az iskolákat fenntartani. Attól, hogy a baloldal megálmodott valamit, ne gondolja azt, hogy az önkormányzatok az MSZP vágyai szerint akarnak cselekedni.

 

Medveczky Attila