vissza a főoldalra

 

 

 2016.04.08. 

Hogyan tovább MKP?

El kell érnünk, hogy összefogással minél több magyar nemzetiségű képviselő legyen bent a pozsonyi parlamentben

Az alacsony részvételi arány a magyarok által lakott déli országrészben azzal is magyarázható, hogy a választópolgárok nemet mondtak a megosztottságra – szögezte le Szigeti László, a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának elnöke, aki szerint az új szlovák kormányban a karmesteri pálca továbbra is Robert Ficónál maradt, akinek kitűnő csatlósa a Szlovák Nemzeti Párt. Ebben a formálódó kormányban a két kisebb jobboldali párt, így a Most-Híd is, csak a statiszta szerepét játszhatja.

 Kielemezték már, hogy miért nem sikerült bekerülniük a pozsonyi törvényhozásba, s azt, hogy kit terhel ezért a felelősség?

 – A választások utáni első országos elnökségi ülésen végeztünk egy rövid elemzést, majd feladatul adtuk a járási vezetőknek, hogy elemezzék a járások eredményeit. Ezeket a dokumentumokat már megkaptuk, és a húsvét utáni országos tanácsi ülésen elemezzük ki, hogy miért született ilyen választási eredmény. Úgy gondolom, hogy az MKP eredménye nem jó, de fiaskóról sem lehet beszélni, hiszen 105 ezer választópolgár szavazott a pártra. Ezért sem tartom indokoltnak a felelősök keresését. A politikai kultúrát tiszteletben tartva a párt elnöke megtette azt, amit ilyen esetben az íratlan etikai szabályok diktálnak, lemondott tisztségéről. Azonban nem őt terheli a felelősség azért, amiért az MKP ilyen eredményt ért el.

 Mennyire sikerült a déli régióban a magyarokat mozgósítani, hogy járuljanak az urnákhoz?

 – A számunkra kedvezőtlen választási eredmények egyik fő okát éppen abban látjuk, hogy az ország déli járásaiban a választópolgárokat nem sikerült kellőképpen mozgósítanunk. Ez alól talán a Szenci és a Galántai járás kivétel. A többi járásban zömében az országos átlag alatti volt a választási részvétel. Azt is sajnáljuk, ami nagyban hozzájárult az MKP parlamenten kívül maradásához, hogy a magyarok által lakott második legnagyobb járásban, a komáromiban, rendkívül alacsony, 48-49 százalékos volt a részvételi arány. A keleti végeken, a Tőketerebesi és Nagymihályi járás ennél még rosszabbul teljesített. Az előbbiben 48%-os, az utóbbiban 43%-os volt a részvételi arány. Ezt, ha összevetjük az 59%-os országos aránnyal, komoly hiányosságot látunk. Tehát ha elértük volna az országos átlagos részvételt, akkor nyilván sokkal többen szavaztak volna az MKP-ra.

 Az adatok ismeretében jogosan következtetek arra, hogy a Most-Híd a szlovák szavazók nélkül nem biztos, hogy bejutott volna a parlamentbe?

 – Elemzéseink alapján az alacsony részvételi arány a déli országrészben azzal is magyarázható, hogy a választópolgárok nemet mondtak arra, hogy a felvidéki magyarságot egy magyar és egy vegyes párt képviseli. A választók egyértelmű akarata az volt, hogy össze kell fogni, s közösen kell megvívni harcunkat, s minél több magyar nemzetiségű jelöltet kell bejuttatni a parlamentbe. Felvetésére azt tudom mondani, hogy külön elemzést végeztünk azzal kapcsolatban, hogy milyen nemzetiségűek szavaztak a Most-Hídra. Választóiknak körülbelül 2/3 része magyar, 1/3 része szlovák nemzetiségű. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy ha mi 105 ezer szavazatot kaptunk, akkor a konkurens pártra kevesebb magyar szavazott.

 A választást követően az MKP elnökségi tagjai és Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke is a Bugár Béla által vezetett Most-Híddal való tárgyalások mellett döntöttek. Nem lett volna jobb, ha követve a kárpátaljai példát, még a kampányidőszak előtt összefognak a Híddal?

 – Nagyon jó a felvetése; az MKP a választásokat megelőző egy éves időszakban többször is fölvetette a tárgyalások szükségességét, ahogyan ezt számos alkalommal megtette a Csemadok, sőt a felvidéki magyar társadalmi és szakmai szervezeteket tömörítő Szlovákiai Magyarok Kerekasztala is, és levélben fordult a pártelnökökhöz, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz. Sajnos erre nem került sor, elsősorban azért, mert a helyhatósági választások után a konkurens párt vezetése kijelentette, nincs miről tárgyalni az MKP-val a parlamenti választásokig. Csupán a választások után tartja esedékesnek a tárgyalásokat.

 A választások után vagyunk. Lesznek tárgyalások Bugárékkal? Főleg most, hogy a Most-Híd a Fico-vezette kormánykoalíció tagja, aminek szintén része a magyarellenes Szlovák Nemzeti Párt is?

 – A Magyar Közösség Pártja egyértelműen szorgalmazta a tárgyalásokat. Azért mondom ezt a múlt időben, mert a választások után meghívót kaptunk Bugár Bélától, hogy üljünk le tárgyalni, és a meghívást elfogadtuk. Amikor mi a tárgyalás mellett döntöttünk, akkor még minden jel arra mutatott, hogy jobboldali kormány alakul. Akkor még a Siet’ elnöke Procházka és a Most-Híd elnöke Bugár Béla egyértelműen kijelentette, hogy nem fogadja el Robert Fico meghívását a kormánykoalíciós tárgyalásokra. Sajnos komoly változás történt a Most-Híd pártpolitikájában, s kijelentették, hogy el tudják képzelni a részvételt egy olyan kormányban, melynek tagja a Smer és a Szlovák Nemzeti Párt is. Ez nem csak az MKP vezetésében, de a józanul gondolkodó felvidéki magyarság körében is kiverte a biztosítékot.

 Jobboldali kormányban bíztak. A mostani bal-, vagy jobboldali?

 – Szlovákiának még nem volt olyan kormánya, mint amilyen a mostani. A négyes fogat egyik tagja baloldali, a másik három jobboldali párt. A problémát az jelenti, hogy a legerősebb minisztériumokat a Smer uralja majd. A karmesteri pálca továbbra is Robert Ficónál maradt, akinek kitűnő csatlósa a Szlovák Nemzeti Párt. A két kisebb jobboldali párt ebben a kormányban csak a statiszta szerepét játssza majd.

 Mit gondol, a déli régiónak kedvezhet-e, hogy a vegyes párt a kormány része?

 – Igaz, hogy a kormánypártok megegyeztek a prioritások elfogadásában, de ez az anyag, ami a nyilvánosság rendelkezésére áll, általánosságokat tartalmaz. Konkrétumok a kormányprogram elfogadása után várhatók. A Most-Híd prioritásként határozta meg a kis iskolák problémájának kezelését, a kisebbségi kulturális alap létrehozását, és szándékukban áll a régiófejlesztést és a közlekedési infrastruktúra fejlesztését is úgy megváltoztatni, hogy az a déli régió lakosainak is kedvezzen. Ez mind nagyon jól hangzik, de kérdés, hogy mi mindent lehet ebből a következő időszak során megvalósítani.

 Berényi József lemondását követően, az új elnök megválasztásáig ön gyakorolja az elnöki jogkört. Ebben a köztes időszakban milyen intézkedéseket hozhat?

 – A pártvezetés legfontosabb feladata a parlamenti választások eredményének értékelése, s alapszabályunk értelmében, felkészüljön az általános tisztújításra. Az elnökség erről már döntött, viszont az általános tisztújító kongresszus összehívását az országos tanács rendelheti csak el. Tehát nagy valószínűséggel április 2-án az országos tanács elrendeli az általános tisztújítást, meghatározza az országos tisztújító kongresszus helyszínét és időpontját, s gyakorlatilag a párt valamennyi szervezetében tisztújítást tartunk. S tekintettel arra, hogy Berényi József lemondott, ezért új elnöke lesz a pártnak, s az elnökség is megújul.

 Csupán személyi változásokkal elérhető-e a Magyar Közösség Pártjának megerősödése?

 – Az általános tisztújítás fontos része lehet a perszonális megújulás, emellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy továbbra is folytatni kell a pártépítést, s a nyitás politikáját, hiszen mi egyértelműen a magyar közösség érdekében tevékenykedünk. El kell érnünk, hogy a következő parlamenti választáson, legyen az négy év múlva, vagy korábban, egy olyan összefogás eredményeként induljon harcba felvidéki magyarság, amelynek az egyértelmű eredménye az lesz, hogy növeljük a magyar nemzetiségű parlamenti képviselők számát. Ehhez kitűnő kommunikáció, jó választási program szükséges. Ez lesz a párt további feladata az általános tisztújításon kívül. Azt is fontosnak tartom, hogy a párt szervei összezárjanak, nehogy valaki rést üssön a problémák megoldása közepette bizonyos testületek közé.

 Arra is ügyelnek, hogy folyamatosan tartsák a kapcsolatot a választókkal?

 – Természetesen; gyakrabban ki kell látogatnia az MKP országos, megyei és járási politikusainak a régióba, mert csak így lehet igazán közvetlenül kommunikálni a magyarokkal, s lényeges témákkal foglalkozni – ez mindenképpen hasznos lehet mind a választók, mind a párt számára.

 

Medveczky Attila