vissza a főoldalra

 

 

 2016.04.08. 

Elérhető a nullszaldós költségvetés

Az életünket rontó tehertől szeretnénk fokozatosan megszabadulni

Lehetséges és szükséges is úgy tervezni a költségvetést, hogy abban a hiány „nulla” legyen – mondta Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, aki szerkesztőségünk kérdésére közölte, hogy az alacsony államháztartási hiány és nyomában a csökkenthető GDP-arányos államadósság mérsékli a finanszírozási terhet, ami mozgásteret biztosít és segít tartalékokat képezni a hosszabb távú fenntarthatóság érdekében. Így a korábbi évek hitelfelvételeinek terhétől könnyebben tudunk megszabadulni és előbb utóbb több jut a társadalmi szolgáltatásokra. Az pedig természetes, hogy mindaddig nő az adósságállomány, amíg nem lesz kiegyensúlyozott a költségvetés bevételi és kiadási oldala.

 Tavaly többen vitatkoztak azon, hogy jó-e, ha már tavasszal döntenek a következő évi költségvetésről. Mit mutatnak az adatok, helyesen járt el akkor a kormány, mikor a korai költségvetésről határozott?

 – A Költségvetési Tanács várhatóan április közepén fog immár másodszor találkozni ezzel a kérdéssel a 2017-es költségvetés tervezetének véleményezésekor. Ma csak a magam véleményét mondhatom. Az eredmények azt mutatják, hogy a döntés helyessége igazolódott. Persze lesz idén a költségvetésnek módosítása, de nem a makrogazdasági pálya, vagy a tavalyi korai tervezés nagyobb hibaszázaléka következtében, hanem mert olyan aktualitások jelentkeztek a nemzetközi és hazai térfélen, melyek miatt változtatni kell az előirányzatokon. Gondolhatunk az iskolafinanszírozás rendszerének várható módosítására, a Klik adósságállományának rendezésére, s több kisebb-nagyobb tételre, amelyek hatását át kell vezetni a költségvetésen. Mindig is felvetődnek váratlan helyzetek, s előbukkanhatnak „csontvázak” a költségvetés világában, sokszor a kormányon kívüli hatókörből is, mégsem lesz szignifikáns a változás, a javuló hiánypozíció, az adósságráta javulása tarthatónak látszik. Kedvező a gazdaság alakulása, amelyre a 2016-os költségvetés épült. Sőt az év kezdete költségvetési szempontból kifejezetten jó eredményeket hozott, és nem csak az egyszeri tételek miatt, hanem, mert nagyobbak lettek az adóbevételek, s általánosságban is jó a költségvetési teljesítmény. Pozitív, hogy az elmúlt évi tervezésnél figyelembe vették, hogy 2016 elején az EU-s pénzfelhasználás még nem tud nekilendülni, hiszen egy új tervezési ciklus kezdetén tartunk. Összességében a 2,5 százalék körüli növekedési pálya tartható lesz, a hiány- és az adósságráta javulásával kapcsolatos várakozások előreláthatóan teljesülhetnek.

 2015-ben Rogán Antal, a Fidesz akkori frakcióvezetője azt mondta: rendszer lesz a korai költségvetésből. Ehhez tartják is magukat, hiszen idén is nyárig szavaznak a 2017-es költségvetésről, aminek lényege, célja, hogy nullszaldós legyen. Hogyan definiálható az egyensúlyi nullszaldós költségvetés?

 – A nullszaldóval kezdeném. Az egyensúlyi költségvetésnek háromféle értelmezése van. Az egyik, hogy ugyanaz a szám szerepel a bevételi és a kiadási oldalon, utóbbinál az adósságszolgálattal (kamatkiadással) együtt. A másik, hogy az európai uniós módszertan szerinti államháztartás kiegyenlített, tehát eredményszemléletben nem mutat sem többletet, sem mínuszt. Ez némileg más megközelítés, mert nagyságrendileg néhány százmilliárdos eltérést tartalmazhat. A harmadik megközelítés, hogy a költségvetés kiadási oldalán nem szerepelnek azok a beruházási tételek, melyek majd idővel meghozzák a kívánt eredményt, csak a folyó működési kiadások és a bevételek állnak egymással szemben. Magam a második eset megvalósítását tartanám az igazi megoldásnak. Azzal, hogy ez az egyensúly mikor alakulhat ki a Költségvetési Tanács még nem foglalkozott. Személyes véleményem szerint a tendencia a lényeges, vagyis 2017-ben további néhány százmilliárddal jobb egyensúlyi adatokat kell elérni. A költségvetés abban az értelemben most is kiegyensúlyozott, hogy az országnak az adósságszolgálat nélküli fogyasztása ma is kisebb, mint a bevételekből keletkező forrás. Tehát kevesebbet költünk, mint amit megtermelünk. A nettó módon évek óta többletet mutató költségvetést hiányba viszik a kiadási oldalon azok a korábbi hitelfelvételekből származó kamatkiadások, melyek nagyságrendileg csaknem megegyeznek az egészségügyre fordított összeggel, s akkor még a hitel tőkerészének törlesztéséről nem is beszéltünk. Ettől az életünket rontó tehertől szeretnénk fokozatosan megszabadulni, amire jó esélyt látok.

 Tehát lehet a költségvetést úgy tervezni, hogy abban a hiány nulla legyen?

 – Meggyőződésem, hogy lehet. A célhoz vezető utat meg lehet lépni több lépcsőben, néhány éven belül, vagy egy-két lépcsőben. A gazdaság teljesítménye és a hatékonyabb adóztatást segítő eszközök alkalmazása következtében a központi költségvetés bevételei kedvezően alakulhatnak, s ha távlatilag sem lazul a fegyelmezett költségvetési politika, akkor minden bizonnyal eljuthatunk oda, hogy külső források bevonása nélkül fent lehet tartani a társadalmi-gazdasági működésben az államháztartás forrás-felhasználás egyensúlyát.

 Felkészültünk-e azokra az évekre, mikor csökkenni fog vagy megszűnik az uniós források beáramlása?

 – Éppen azért kell törekedni a kiegyensúlyozott költségvetésre, hogy hazánk gazdaságilag saját lábon álljon. Az egyre alacsonyabb államháztartási hiány és nyomában a csökkenthető GDP-arányos államadósság mérsékli a finanszírozási terhet, s ez mozgásteret biztosít, mindemellett segít tartalékokat képezni a hosszabb távú problémakezelés érdekében. Így a korábbi évek hitelfelvételeit is könnyebben tudjuk visszafizetni. Sajnos mindaddig nominálisan nő az adósságállomány, amíg nem lesz kiegyensúlyozott a bruttó – a kamatkiadást is tartalmazó – államháztartás.

 Szükséges, hogy valamin spóroljon az állam a nullszaldós költségvetés eléréséhez?

 – A nullszaldós költségvetés mielőbbi eléréséhez a különböző értékelések szerint mintegy 2,5-3%-os gazdasági növekedés szükséges. Emellett nagyon takarékosan kell gazdálkodni; csak olyan tételekre szabad pénzt fordítani, amikre megvan az anyagi fedezet. Nem lehet például fedezet nélkül béremelésekre ajánlatot tenni.

 Az adóbevétel vonatkozásában elértük-e a kívánt mutatókat?

 – Sosem érhető el a kívánt szint az adóbevételek tekintetében. Ám önmagában már a gazdaság fehéredésének eddigi mértéke is nagy eredménynek számít. Az adóbefizetések pozitív teljesítményét jól tükrözi a 2016. év első két hónapjának eredménysora. Gyakorlatilag az összes adózási területen javultak a számok. Beváltotta a hozzá fűzött reményeket az úthasználati díjak rendszere, és valószínűleg további területekre terjesztik ki pénztárgépek online bekötését az adóhivatalba. Azt is tudni kell, hogy a korai költségvetés nemcsak Magyarországra jellemző, hanem más országokban is gyakorlat. Az USA-ban nem a naptári évhez, hanem a természet forgásának időszámításához kötik.

 A nullszaldós költségvetésre való törekvés sem ritka Európában?

 – Az, hogy a költségvetés kiegyensúlyozottá váljon, évezredes hagyomány az állami pénzügyekben. Az más kérdés, hogy ezt a célt nem mindig sikerül elérni.

 A nagy hitelminősítők általi besorolást mennyire kell komolyan venni a költségvetés tervezésénél?

 – A piac már beárazta Magyarországot. Így a negatív és pozitív besorolások lényegi változásokat rövid távon nem idéznek elő. Hosszabb távon azonban igen: új befektetőket hozhatnak.

 

Medveczky Attila