vissza a főoldalra

 

 

 2016.04.08. 

Tantermek, uszodák épülnek országszerte

Öt komplett iskolát a következő tanév végéig felépítünk

Tornatermek, tantermek és tanuszodák épülnek a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúrafejlesztési Program keretében az ország számos pontján az elkövetkező időszakban. Dr. Boros Anita, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikai államtitkári feladatokat is ellátó helyettes államtitkára elmondta: a 78 projektre 38,7 milliárd forintot fordítanak 2018-ig, s hozzátette, hogy a kormány különösen fontosnak tartja, hogy a diákokkal megszerettesse a sportot, így a sport – életükbe beépülve – annak alapvető és természetes részévé váljon.

 A kormány 2014-ben döntött a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program elindításáról. Az a cél, hogy olyan európai színvonalú tornatermek, tantermek és tanuszodák épüljenek, amelyek hosszú távon szolgálják a fiatalok fejlődését elősegítve így az adott település köznevelési feladatainak ellátását. Két év alatt történt valami előrelépés ebben az ügyben?

 – A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. április 1-jétől vette át a programban szereplő fejlesztéseket. Az azóta eltelt időszakban az összes, addig még meg nem kezdett beruházás készen áll az indulásra. A végrehajtás érdekében tett intézkedések között a teljesség igénye nélkül említhető, hogy a tárca irányítása és koordinációja alatt a tornatermek kiviteli tervei elkészültek, a tanuszodák típustervét véglegesítették és a jogerős építési engedélyeket is beszerezték. Összeállt a végleges dokumentáció, mely alapján 2015. október elejére 18 tanuszoda és 22 tornaterem beruházás esetében kiírták a közbeszerzési eljárásokat. 2016 első félévében megkezdődik a kivitelezés és 17 esetben előkészítés alatt áll a közbeszerzési dokumentáció. 2016. I. félévében tehát az eddig még meg nem kezdett fejlesztések többségének kivitelezése is megkezdődhet és a 2016–2017-es tanévben valamennyi beruházás befejeződhet.

 Idén mekkora összegből és mennyi tanterem, tornaterem, tanuszoda épül föl?

 – A program I. ütemében összesen 78 beruházás 38 milliárd forint értékben teljes egészében hazai költségvetési forrásból valósul meg, melynek eredményeként 24 tanteremfejlesztés, 25 tornaterem-építés, 24 tanuszoda-fejlesztés, valamint 5 komplett iskolaépítés valósul meg a következő tanév végéig.

 Mi a beruházások célja?

 – Elsődleges célunk, hogy az állam a köznevelési létesítmények korszerűsítésével hozzájáruljon a helyi fiatalok egészséges szellemi és testi fejlődéséhez. A kormány különösen fontosnak tartja, hogy a diákokkal megszerettesse a sportot, így a sport – életükbe beépülve – annak alapvető és természetes részévé váljon. A beruházásokra lebontva mindez azt jelenti, hogy a tanterem-fejlesztési program kiemelt célja többek között a demográfiai változások okozta tanteremhiányok kezelése. A tornaterem fejlesztési programmal biztosítjuk a tantervekbe bevezetett „mindennapos testnevelés” megfelelő körülményeit, infrastrukturális kereteit. A tanuszoda-fejlesztések mint a program 3. pillére, a „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” oktatási alapelv jegyében valósulnak meg, elsősorban az úszásoktatás elősegítése, az iskolai keretek között szervezett úszásoktatás kiszolgálása céljából. A beruházásokkal megteremtjük a mindennapi sportélet lehetőségét is, hiszen a létesítmények oktatási időn kívül – üzemeltetői döntés szerint – a külső közönség kiszolgálására is alkalmasak.

 Miként választották ki a helyszíneket? Vagy erre az összegre pályázni kell?

 – A koncepció szerint a fejlesztési helyszíneket az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelési vagy sportpolitikai szakterületének javaslata alapján a kormány határozza meg, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pedig kijelölt helyszíneken hajtja végre a beruházásokat. Az érintett települések, intézmények kiválasztásakor a kormány természetesen figyelemmel van a beérkező igényekre is. A jelenleg folyamatban lévő 78 projekt a program első ütemének tekinthető, a tervek szerint a fejlesztések további számos helyszínen is megvalósulhatnak. Összegre pályázni tehát nem kell, és nem is lehet.

 Kik lesznek a létesítmények tulajdonosai, fenntartói?

 – Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a tanuszodák állami tulajdonba és állami fenntartásba kerülnek, ezzel is tehermentesítve az önkormányzatokat az üzemeltetési költségek tekintetében. A tornatermek és tantermek önkormányzati tulajdonba kerülnek, lévén, hogy iskolákhoz, iskolákban építjük őket, azok szerves részei lesznek, így ezekben az esetekben a fenntartás is az önkormányzatok feladata lesz.

 Az, hogy a tantermek önkormányzati tulajdonba kerülnek, míg az iskolák fenntartója az állam marad, nem okoz-e további zavart a közoktatás területén?

 – Engedje meg, hogy pontosítsam. Mind a tantermek, mind az iskolák, mind a tornatermek az érintett önkormányzatok tulajdonába kerülnek, s mint előbb említettem, az önkormányzat lesz a fenntartója. Így értelemszerűen ez a konstrukció nem okoz zavart a közoktatás menetében.

 Mire kell ügyelni a kivitelezőknek a tornatermek és tanuszodák tervezése során?

 – A tornatermek és tanuszodák esetében egy-egy alapkoncepcióról beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy az állam elkészíttette a tornatermek és tanuszodák alapterveit, melyeket helyszínenként a helyi specifikációkhoz igazíttatott. A tornatermek esetében négy típustervet különböztetünk meg attól függően, hogy mekkora tanulói létszámot kell kiszolgálnia (tornaszoba, A típusú tornaterem, B típusú tornaterem, C típusú tornaterem). A tanuszodák esetében egy típusterv készült, melyek alapján a helyi sajátosságokra adaptálva készültek el az egyes létesítmények kiviteli tervei. Ennek megfelelően az egy típusba sorolandó tornatermek és tanuszodák csak külső látványban fognak különbözni egymástól.

 Az MSZP azt javasolja, hogy a kormány által évek óta ígért, de máig el nem indult tornaterem- és tanuszoda-fejlesztési program olvadjon bele a nemzeti stadionfejlesztési programba. Mi erről a véleménye?

 – A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program és a Nemzeti Stadionfejlesztési Program nem olvasztható össze, azok alapjaiban eltérnek egymástól. Előbbi egy köznevelési program, utóbbi egy sportfejlesztési program, az egyetlen kapcsolódás a két program között az, hogy azokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hajtja végre. A tárca hatékony szakmai irányításának köszönhetően az elkövetkezendő időszakban az alapkőletételek és a beruházások megkezdésének sorozata várható, melynek eredményeként terveink szerint a 2016–2017-es tanévben valamennyi fejlesztés befejeződhet, és a diákok birtokba vehetik a létesítményeket.

 

Medveczky Attila