vissza a főoldalra

 

 

 2016.04.15. 

Drasztikusan fogy a vidék lakossága

Szinte semmit sem segít a kistelepülések lakosságán a kormányzat új otthonteremtési programja

Schmidt Jenő a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke úgy véli, hogy a CSOK csakis abban az esetben lehet megoldás, ha a környéken van munkahely, és tervezhető a jövőkép, márpedig Magyarország legtöbb kistelepülésen és annak környékén éppen ez a két feltétel hiányzik.

 Nagyon sokat lehet olvasni a kormányzat új otthonteremtési programjáról. Ez mennyiben segíti a kistelepüléseken élőket?

 – Mindez konvergál a nullához. A kistelepüléseken élők nagyon nagy részének ez szinte semmilyen segítséget nem fog jelenteni. Látszik, hogy az önkormányzati kör szinte 1 forintért, vagy ingyen próbál telket adni a letelepedés okán. Biztos lesz néhány házépítés vidéken, de nagy volumen főleg az agglomerációban, Kecskemét vagy Győr környékén várható. Bizonyára lesz néhány kis település, amelyik ebből a programból profitál, de az ország 75%-a szerintem nem. Egy-két ház felépülhet, abban az esetben, ha például a módosabb fiatalok, gazdagyerekek a lakhelyükön akarnak maradni, vagy még ott, ahol már a családnak van megfelelő egzisztenciája, vagy jól prosperáló helyi vállalkozása. Ám ezek az építkezések is elenyészők lesznek a számok összehasonlításában. Megértem a CSOK, és a NOK lényegét. A Fidesznek az 1998–2002 közötti szociális, és költségalapú bérlakás-építési programja remek volt. Ha megvizsgáljuk az Y generáció jövőképét, láthatjuk, nem akarnak tulajdont, hanem jó minőségű ingatlant szeretnének bérelni, annak a függvényében, hogy éppen hol kapnak munkát. Megértem a kormány szándékát, hogy emelkedjen a gyermekszületések száma, s a döntésekből kiviláglik, hogy a cél, a családok kedvezménye, azért, hogy javuljon a demográfiai mutató. Csak ezt nem lehet rövidtávon elérni, addig, ameddig az emberek többségének nincs megfelelő jövedelemszintje.

 Ha már említette a demográfiai mutatókat; a kistelepüléseken csökken a lakosság száma?

 – Magyarország területe igen sokszínű, de általánosságban kimondható, hogy a kistelepülésekről a nagyfokú elvándorlás már megtörtént 2000-ig. Sajnos most zajlik a második elvándorlási hullám. Ami azt jelenti, hogy a fiatalok 80%-a elvándorol a fővárosba, az agglomerációba, oda, ahol munkaerőt keresnek. Fogy a vidék lakossága, főleg az idősek maradnak helyben, ami szociális és egészségügyi feszültséghez vezet vagy vezethet. A másik oldalon is megjelenik a nagyfokú feszültség; gondoljunk arra, hogy ha az agglomerációban megjelenik egy nagyfokú populáció, az a közművek, iskolák, óvodák építését vonzza maga után. Így eltolódik az infrastrukturális rendszer. Tehát lesznek olyan települések, ahol üresen konganak az iskolák, s tőlük 150 kilométerre, pedig iskolát kellene építeni. A jelentős elvándorlás megállítására csak a területfejlesztés adhat megoldást. De a területfejlesztés alatt nem a támogatási rendszer szétterítését kellene érteni. Bizonyos területi egységekre teljes egységben kéne az infrastruktúrát odavinni. A munkahelyteremtést valós intézkedésekkel nagyfokú támogatásban kell részesíteni, az oktatás színvonalát emelni kell, a felnőttképzést az adott munkaerő-kereslethez kell igazítani. Így lehet a kistelepülésekre visszavándoroltatni a lakosságot, hiszen az ingatlanállomány – bár amortizálva – rendelkezésre áll. Vannak olyan területek az országban, ahol már 1 millió forintért lehet lakást venni, 2 millióért családi házat, míg onnan 100 kilométerre a 2 millió forintot is meghaladja 20 négyzetméter ára. Ezért kéne sokkal komolyabban venni a területfejlesztést úgy, hogy az egyes települések természeti adottságaihoz, humánerőforrásához hozzáigazítsák a támogatási összeget.

 Melyek azok a feladatok ön szerint, melyeket helyben kellene ellátni, s melyeket kéne állami szinten?

 – Nem először teszik föl ezt a kérdést. A ’90-es évek elején szinte mindent kiszerveztek az állami körből. Most meg azt látjuk, hogy mindent a jó és hatékony állam akar elvégezni. De hogy ez valóban jó, vagy hatékony-e, azt majd eldönti az utókor. A kötelező közszolgáltatásokat mindenképpen helyben kéne tartani. Ilyen az ivóvízellátás, a szennyvízelvezetés, a hulladékgazdálkodás, a kéményseprés. Ezeket a közszolgáltatásokat nem centralizálni kell. Emellett ami a kistelepülések szociális ellátórendszeréhez, és a gyermekek szükségletéhez szükséges, azokat is önkormányzati kézben kéne tartani; a konyhákat, óvodákat, bölcsődéket. Az iskola lehet állami, vagy önkormányzati fenntartású, de önkormányzati üzemeltetésű kell hogy legyen. Minden ilyen rendszerhez pénz kell, hiszen az állam azért szed be adókat, hogy ezeket a feladatokat megfelelően ellássa. Az említett feladatokat az önkormányzatoknak kell ellátniuk, mert a helyi felhajtóerő, a populációs készség és képesség, az állandó teljesítmény helyben van, és nem 30-40 kilométerrel arrébb. Azt a rendszert már végigéltük, attól szerettünk volna megszabadulni. Tehát, ami az emberek mindennapjait befolyásolja, arról helyben kell dönteni. Természetesen a közösségi közlekedésről, az útfejlesztésekről, a nagyobb ipari és egészségügyi fejlesztésekről már nem helyben, hanem megyei vagy regionális szinten kell dönteni, mert sokkal nagyobb populációt kell figyelembe venni. Regionális érdekek közt kell megteremteni az egyensúlyt, például a közszolgáltatás tekintetében meg kell határozni azt, hogy hol legyenek póluskórházak, sürgősségi ellátások, hulladékégetők. Azt is meg kell vizsgálni, hol legyenek középfokú iskolák, gimnáziumok. Az állam feladata, hogy mindezt irányítsa, szabályozza.

 Többen azt hangoztatják, hogy nyáron a jelenlegi formájában megszűnik az állami intézményfenntartó, a Klik. Elérték ezzel a polgármesterek céljaikat?

 – Hát, majd ha megszűnik a Klik, akkor lesz belőle Lak. Valóban úgy néz ki, kissé dekoncentráltabb lesz a közoktatás. De meg kell különböztetni a fenntartást és az üzemeltetést. Szövetségünk szerint az üzemeltetés csak önkormányzati szinten képzelhető el. Hiszen az ingatlanvagyon tulajdonosa az önkormányzat. Igaz, hogy az önkormányzati vagyon állami vagyon is, de ez nem jelenti azt, hogy mi polgármesterek kívülről nézzük helyben, hogy miként amortizálódnak épületeink. Az üzemeltetési pénzeket meg kell kapni az önkormányzati szektornak. Jelenleg az a helyzet, hogy a gazdagabb településektől visszavonják az üzemeltetési forrást, mondván, hogy elegendő helyi bevétellel rendelkeznek, fordítsák azt az üzemeltetésre. 700 milliárd forintnyi helyi adóból körülbelül 450 milliárdot számolnak a kötelező feladatok ellátására. Tehát ez a 250 milliárd forintnyi mozgástér országos szinten az önkormányzati rendszerben egyenlő a nullával. Így az önkormányzatok nagy része nem is tud önkormányozni, mert nincs mit. Pénzosztó szerepre kényszerítenek bennünket, elszámolunk a kincstár felé, s a maradékot visszaküldjük. Ha pedig többletforrásra van igényünk, akkor kérjük, de nem biztos, hogy megkapjuk. Ez önök szerint rendben van? – költői a kérdés. Ezt a feladatfinanszírozásnak kellene rendeznie, de az nem járja, hogy újból 1300 önkormányzat forráshiányos. Visszatérve az oktatásra, azt gondolom, hogy az iskolaközpontok, az indítható gyermeklétszám, a tanrend, a tanmenetek meghatározása, a tankönyvellátásról való gondoskodás állami feladat. 3177 önkormányzat működik hazánkban, s ahol csökkent a gyermeklétszám, ott iskolákat kellett átszervezni úgy, hogy az alsó tagozatot kell megtartani az alacsony költségszint miatt. A felső tagozatot, pedig centrumokba szervezni, ahol minden feltétel rendelkezésre áll. Ez sajnos nem történt meg, de még most sem késő. Az kéne, hogy a gyermek felül az iskolabuszra, napközben tanul, az iskolában megetetik, vigyáznak rá, és követelnek tőle és hazaviszik. Jelen pillanatban ettől egy kicsit messze vagyunk.

Arról is lehet hallani, hogy a közétkeztetést is centralizálni szeretnék.

 – Ha ez megtörténik, akkor „kicsordul a víz a pohárból”. Ebben az esetben vége lesz az önkormányzati rendszernek. S ekkor az önkormányzatoknak keményen fel kell lépniük. A másik kritikus pont várhatóan az lesz, ha a kormány a decemberben megszüntetett köztisztviselői és közalkalmazotti jogállásról szóló életpályamodell helyett július 1-jétől bevezeti a kormányhivatalokban dolgozókra az életpályát, és ott nagyfokú béremelést hajt végre. Igaz, azt is mondják, hogy létszámot is csökkentnek. No de ha három évvel ezelőtt létrehozott a kormány egy rendszert, nem akkor kellett volna rájönnie, hogy sok az alkalmazott? Ha én Tab városában ezt megtenném, akkor a helyi lakosok jogosan háborodnának fel az átszervezés levezénylése miatt. Amennyiben július 1-jétől az összes többi köztisztviselő, közalkalmazott kimarad a béremelésből – 8-10 éve a települések 80%-ában nem volt semmiféle bérfejlesztés, mert nem volt miből kigazdálkodni és nem volt hozzá állami forrás –, az igen nagy vízválasztó lesz…

 Mégis mit tudnak tenni ebben az esetben a polgármesterek? Tüntetnek, sztrájkolnak?

 – A tárgyalásokat tartom a legjobb formának. Nem hagyjuk az önkormányzati rendszer további leépítését. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy helytelen mindent központosítani. S még nem is beszéltem a kistelepülések polgármestereinek megalázó fizetéséről.

 Nem okoz önnek problémát, hogy fideszes polgármesterként szembe került a saját kormányával?

 – Belső problémát okoz, de ez az én keresztem. Nekem, mint vezetőnek az önkormányzati érdekeket kell képviselnem és azt, ami szerintem legjobb hazánk valamennyi állampolgárának. Látni kell, hogy nagyon sok, több mint 2600 tízezer fő alatti település van Magyarországon. Ezeken a településeken az emberek általában nem pártra, hanem személyre szavaznak úgy, hogy tudomásul veszik, kinek milyen a politikai beállítottsága, értékrendje. Ezzel azt akarom mondani, hogy itt inkább a személy húzza a pártot és nem a párt a személyt. Az enyém soha nem fog változni, ez az jelenti, hogy mindig jobboldali maradok és Fideszes. Az már más kérdés, hogy szeretnek vagy nem, azért mert csípős nyelven kimondok dolgokat. Ha egyszer a szép szó nem használ, akkor keményebben, kell elmondani, hogy a döntések nem jó irányba visznek, vagy lehet, hogy jó az irány, de a kivitelezés gyenge. Amikor felkeresnek a fogadóórákon, mindig elmondom, hogy az államháztartás rendben van, az ország jelen pillanatban gazdaságilag stabil, bár sok probléma van, s remélem azokat sikerül orvosolni. Ezért azt javaslom a kormányzatnak, hogy támaszkodjon az önkormányzati szektorra, mert nélküle ő sem fog tudni az országban közfeladatokat nagyon jó szinten ellátni.

 

Medveczky Attila