vissza a főoldalra

 

 

 2016.04.15. 

Példaértékű magyar program

Elsődleges célunk a digitális gazdaság fejlesztése

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2,5 milliárd forint uniós forrásból hároméves programot indít, amely az infokommunikáció, a digitális gazdaság területén megszülető innovatív magyar ötleteket karol fel és segít sikerre vinni a nemzetközi piacokon. Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár közölte, hogy a program nem pénzbeli támogatást nyújt, hanem a kedvezményezettek tényleges igényeihez igazodó szemléletformáló előadásokat, tanácsadást biztosít a külpiacra jutáshoz.

 Mi a hároméves INPUT program lényege? S honnan az elnevezés?

 – A lényeg, hogy ezzel a programmal nem magukat a startupokat (a startup általában az újonnan alapított, nagy növekedési potenciállal rendelkező induló vállalkozásokat jelenti), hanem a digitális gazdaságot fejlesztjük. Az infokommunikáció nem csupán arról szól, hogy a lakosok mennyi eszközt használnak, mennyien férnek hozzá a digitális csatornákhoz, van-e ehhez megfelelő tudásuk, hanem a digitális gazdaságról is, melynek fejlesztése óriási hozzáadott értéket képes produkálni. Mindehhez sok képzett magyar emberre, diákra van szükség és az ő ötleteikből, kevés nyersanyag nélkül rendkívül értékes termékeket, szolgáltatásokat lehet kialakítani. Elsődleges célunk tehát a digitális gazdaság fejlesztése, amit több módon is el lehet érni. Az egyik, s mi ezen dolgozunk, hogy fölkaroljuk azokat az ötleteket, melyek egyetemeken, és különböző vidéki helyszíneken születtek meg, csak éppen megrekednek az ötlet szintjén, és kidolgozás hiányában, nem tudnak a hazai- és a nemzetközi piacra eljutni. Az, hogy strartup-fejlesztési programról beszélünk, azért lényeges, mert a projekt célcsoportjai a magas növekedési potenciállal rendelkező kezdeti szakaszban lévő vállalkozások vagy vállalkozással nem rendelkező ötletgazdák. A program egyrészt azért kapta az INPUT nevet, mert olyan kifejezést szerettünk volna használni, ami az informatikában ismert, másrészt ezek a vállalkozások, ötletek jelentik azt a bemeneti oldalt, amiből később sikeres projektek valósulhatnak meg.

 A projekten belül anyagi támogatásban részesítik a hazai cégeket?

 – A program nem nyújt anyagi támogatást. A hagyományos strartup-fejlesztési programokban a cégek, az ötletgazdák kapnak bizonyos forrást tevékenységük megvalósításához. Ez viszont nem garantálja az információs és kommunikációs technológiákkal (IKT) foglalkozó vállalkozások sikerét a nemzetközi piacon, hiszen mindenféle kapcsolatrendszer nélkül utaznak ki a külföldi piacokra. Így valószínűleg nem fejlődik sem az adott cég, sem a digitális gazdaság. Az anyagi támogatás tehát nem térül meg. Mi úgy szeretnénk megszervezni a támogatást, hogy a program végén ezek a vállalkozások valódi értékhez jussanak. Ezért a résztvevők személyre- vagy vállalkozásra-szabott képzéseket és ismereteket sajátítanak el, mentorálásban részesülnek, valamint célzott nemzetközi piacra juttatáshoz segítjük őket. A felsoroltak közül a legfontosabb és a leglényegesebb a nemzetközi piacra való kijutás elősegítése. Mindez úgy történik, hogy Magyarországra két szinten hozunk be külpiacról nemzetközi szakembereket. Az alsó szinten a szakemberek meghatározott ideig hazánkban élnek, és itt dolgoznak a magyar vállalkozásokkal, ötletgazdákkal közösen már az ötletek kidolgozásában, továbbfejlesztésében. Az amerikai, a német, vagy a kínai piacot és gondolkodásmódot jól ismerő szakembert hozunk Magyarországra, a program résztvevői tőle kapják meg a kellő tudást és ismeretet. Magasabb szinten pedig a program tanácsadó testületének munkájában vesznek részt a nemzetközi szakemberek. Ők nem tartózkodnak folyamatosan hazánkban, de mivel komoly vállalkozói tapasztalattal rendelkeznek, segítik a program megvalósítását. Így tudunk valódi segítséget nyújtani a külpiacra jutáshoz. Összefoglalva tehát: az a fiatal, aki jelentkezik a programba, nem 10-20 millió forintot, hanem ennek az összegnek megfelelő értéket kap, ami által megtalálja a helyét a nemzetközi piacon.

 Anyagi vonzata mégis lehet a programnak, mert a nemzetközi szakembereket, mentorokat meg kell fizetni.

 – A felsőszintű mentorok, nemzetközi szakemberek ingyen segítenek a résztvevőknek. A győri sajtótájékoztatón részt vett az amerikai piac kiemelt tanácsadója, Ron Sege, a Szilícium-völgyben működő Echelon Corporation elnök-vezérigazgatója, aki szintén nem részesül tiszteletdíjban. Számára lényeges szempont a vállalkozásfejlesztés, s nyilván neki is hasznos lehet, ha találkozik tehetséges fiatalokkal. A körülbelül 100 fős mentorcsapat is díjmenetesen látja el tevékenységét.

 Mennyi céget vonnak be az INPUT-ba?

 – 800 érdeklődőre számítunk, akik regisztrálhatják magukat egy központi portálba. 300 olyan cég, ötletgazda jelentkezését várjuk, aki már ténylegesen bekapcsolódik a programba. A célunk, hogy három éven belül 200 vállalkozás érjen el sikert a nemzetközi piacon.

 Végeznek ellenőrzést, monitorozást is a projekten belül?

 – A központi portál elsődleges célja, hogy az összes résztvevővel kapcsolatos előrelépést, tevékenységet, képzést kövesse, és ezáltal nyomon követhető az eredményesség. Folyamatosan mérjük, hogy valóban jó irányba megy-e az adott vállalkozás, s visszajelzést kapunk a képzések sikeréről is. Amennyiben nem jó képzést nyújt az adott intézmény, az következményekkel jár. A program lebonyolításával a tárca Infokommunikációért és Fogyasztóvédelemért Felelős Államtitkársága a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget bízta meg. Ez az intézmény gyakorolja a folyamatos kontrollt.

 Az INPUT program magyar kuriózum, vagy van erre hasonló példa az Európai Unióban?

 – Ilyen típusú program sem az unióban, sem azon kívül nincs. Kijelenthetjük, hogy jelenetős az érdeklődés a magyar program iránt, koncepciónk nagyon tetszett a különböző nemzetközi fórumok résztvevőinek. Amennyiben programunk sikeres lesz, a módszert alkalmazni lehet más államokban is. Ezáltal példát mutathatunk, ahelyett hogy másokat követnénk.

 A digitális gazdaság fejlesztése által eddig mennyi új munkahely jött létre?

 – A nemzetgazdaságban foglalkoztatottak 11,5%-a az IKT-szektorban tevékenykedik, ami 311 ezer embert jelent. A munkahelyek számát nehéz megbecsülni ezen a területen, mert a digitális gazdaság mára már nagyon sok ágazatban jelen van, az ehhez kötődő vállalkozások a hazai GDP körülbelül 20%-ához járulnak hozzá. Egy folyamatosan növekvő ágazatról beszélünk, amelyre még a válság sem tudott kedvezőtlenül hatni. Azon dolgozunk, hogy a program sikeres legyen, hiszen ezzel tovább növelhetjük az exportmennyiséget és a foglalkoztatottak számát.

 

Medveczky Attila