vissza a főoldalra

 

 

 2016.04.22. 

Kettős mérce román módra

A székely zászló több mint egy vászon és egy rúd

Eltávolíttatná a Kovászna Megyei Tanács üléstermében kitűzött székely zászlót Sebastian Cucu prefektus, mivel szerinte törvénytelen módon volt elhelyezve. Kulcsár - Terza József, a Kovászna Megyei Tanács tanácsososa: több évtizede indult el a hadjárat az erdélyi magyarság, a székelység ellen. Mindenáron azt szeretnék, ha mi magyarok Erdélyből, Székelyföldről eltűnnénk.

 A székely zászlót, a Magyar Polgári Párt frakcióvezetőjeként adományozta Kovászna Megye Tanácsának. A tanácsosok közül mennyien támogatták a zászló elhelyezését?

 –A legnagyobb örömömre, ellenszavazat nélkül, mindenki támogatta kezdeményezésemet. Amikor március 25-én kihelyeztem a zászlót, azt a magyar képviselők tapssal fogadták, hiszen addig még nem volt jelen Székelyföld zászlaja a Kovászna Megyei Tanács üléstermében.

 A román tanácsosok is tapsoltak?

 –Ők nem szóltak semmit. Ellenvéleményük nem volt, de nem is tapsoltak. Talán még ők is érzik azt, és belátták – ahogy többen az erdélyi románok közül, csak éppen nem mernek zászlóügyben megszólalni –, hogy teljesen természetes, és semmi problémát nem jelent, ha az Európai Unió, Románia és Kovászna megye zászlaja mellett Székelyföldé is megjelenik. Úgy vélem, már román honfitársaim is tudják, semmi zavaró nincs abban, ha a székely zászlót is felállítjuk. Nagy hiba, ha ez bárkit is zavar. Az Európai Unió döntéshozatali intézményei előtt is ott van minden tagállam zászlaja, s egyikről sem mondják azt, hogy el kell távolítani. Akkor Székelyföld szimbólumait is szabadon lehet használni.

 Kinek az ötlete volt, hogy az önkormányzat hivatalos leltárába kerüljön az ön adománya?

 –Az én ötletem volt, hogy ezt a zászlót, nem csupán elhelyezem az ülésteremben, hanem adományban adom, így vegyék leltárba. Hiszen attól féltem – s most is tartok attól –, hogy eltűnik, a székely lobogó. Természetesen arra gondoltam, ellopják a zászlót, hiszen tudjuk, mi történik Székelyföldön és Erdélyben. A román hatalom mindenre képes, hogy a magyarság szimbólumait eltüntesse. Ezért határozatot hoztunk arról, hogy az önkormányzat leltárába kerüljön a székely zászló, így közvagyonnak minősül. Annak eltüntetése egyenlő a lopással. Ha bírósági úton megtámadja a prefektus a zászlót, és ellenünk döntenek, akkor határozunk a továbbiakról.

 Létezik olyan törvény Romániában, amely kimondja, hogy milyen zászlókat lehet elhelyezni a hivatalokban?

 –Romániában a törvény azt írja elő, hogy mely zászlókat kötelező kihelyezni: a románt és az unióst. De arról nem olvashatunk egyetlen egy törvényben sem, hogy mi az a zászló, amit tilos kitűzni. Jogászként azt mondom, hogy amit a törvény nem tilt, azt szabad. Tehát, ha törvényes úton jár el a bíróság, akkor a prefektus elveszíti a pert. De még egyszer mondom, ez csak akkor valósul meg, ha maga a bíróság nem követ el jogsértést.

 Sebastian Cucu prefektus akkor milyen jogszabályra hivatkozik?

 –A prefektus egyelőre semmilyen jogszabályra nem hivatkozott. Egyelőre keresi az ide vonatkozó passzusokat. Annyit mondott, hogy megvizsgálja határozatunkat törvényességi szempontból, és amennyiben jogszerűtlennek bizonyul, megtámadja azt. Szerinte nincs jelentősége annak, hogy egy el nem ismert szimbólum milyen módon került a közintézmény birtokába – azaz ajándék vagy adomány volt –, kitűzése a többi hivatalosan elismert zászlók mellé mindenképp jogszabályba ütköző. Egyelőre még nem indította el a pert. A zászló kérdése rendkívül fontos dolog, mert az több évezredes közösségszervező tárgy. Több mint egy vászon és egy rúd. Ez egy szimbólum, egy érzés.

 Bukovinában katonai segédlettel, prefektusok, lelkészek és közméltóságok közösen húzták fel a térség zászlóját. A székely zászlót tehát tilos kihelyezni, de a bukovinait nem?

 –Ez az igazi román kettős mérce. Bukovinának van zászlaja, azt ki szabad tenni, nekünk pedig a székelyt nem. Nem csupán a szimbólumok használatánál mutatkozik meg a kettős mérce. Gondolhatunk az anyanyelvhasználatra, a himnusz éneklésére, és egyéb emberi jogokra. Anyanyelvemen nem fordulhatok például a prefektushoz. Románul kell megfogalmaznom felé a kérelmemet. Románia mégis milyen uniós tagállam? Ha az Európai Parlamentben románul szólal fel egy képviselő, azt helyesen, megengedik. Ha mi szülőföldünkön magyarul szólalunk fel, azt megtiltják. Amikor a bukaresti diszkriminációellenes bizottságnál feljelentettem a prefektúrát, amiért megbüntetett engem a magyar himnusz éneklése miatt, akkor a bizottsági tárgyaláson kértem: magyarul szólalhassak meg. De nem engedték meg. Feltettem a kérdést: ha kínai lennék, akkor mit tettek volna? A válasz: tolmácsot hoztunk volna. S nekem, mint magyarnak tolmácsot sem biztosítottak.

 Ön szerint miért idegesítik a román hatalmat a székelység jelképei?

 –Több évtizede indult el a hadjárat az erdélyi magyarság, a székelység ellen. Mindenáron azt szeretnék, ha mi magyarok Erdélyből, Székelyföldről eltűnnénk. Ez a folyamat akkor vette kezdetét, mikor Ceausescu idején Székelyföldre több ezer románt telepítettek be. A kondukátor megbukott, kivégezték, de a magyargyűlölet nem szűnt meg. Holott 25 éve ülnek magyar képviselők a bukaresti parlamentben. Azt szeretném, hogy az RMDSZ-es képviselők védjék meg a törvényhozásban a magyarokat, a székelyeket. Ha ők Bukarestben hallgatnak, akkor hiába jönnek haza Székelyföldre, vagy Erdélybe, hogy eljátsszák a „nagy magyar” politikust. Bukarestben kell elérni azt, hogy ami jogosan jár nekünk, azt kapjuk is meg. Illúziót kerget az, aki azt hiszi, hogy a román képviselők maguktól ajándékként jogszabályokat szavaznak meg a magyarság számára. Milyen jogállamban élünk, ha kimondja a törvény, hogy a községháza feliratot le kell festeni? Ezeket az épületeket nem a románok, hanem a magyarok építették. S a magyar képviselők ez ellen sem emelik fel a szavukat. Ezek a súlyos problémák.

 De éppen a Magyar Polgári Párt, aminek ön is a tanácsosa kötött választási együttműködést az RMDSZ-szel. Akkor miért döntöttek így?

 –Helyesbítek: a Magyar Polgári Párt az RMDSZ-szel nemzetpolitikai megállapodást írt alá. Azért, mert a nemzetpolitikában csak úgy lehet eredményt elérni, ha összefogunk. Természetesen felvetettük, hogy erősebb képviselet kell Bukarestben. Mi nem olvadunk bele az RMDSZ-be, hanem azt mondjuk: bizonyos kérdésekben össze kell fogni. A széthúzás nem vezet eredményre. Morzsolódjunk föl, miközben Románia az egyetlen EU-s tagállam, amelyik hivatalosan határmódosításról beszél? Moldáviával szeretnének egyesülni éppen 2018-ban. Akkor, mikor 100 éves lesz a gyulafehérvári kiáltvány. Ha ebben a politikai helyzetben a magyar pártok széthúznak, akkor újfent a románság nyer.

 A kovásznai székely zászló ügyében mindegyik erdélyi magyar párt egy platformra helyezkedett?

 –Amikor a himnusz kapcsán megbüntettek, akkor a háromszéki RMDSZ-szervezet teljes mértékben támogatott bennünket. Sajnos az Erdélyi Magyar Néppárt sem ebben az ügyben, sem a zászló kapcsán nem nyilatkozott. A Székely Nemzeti Tanáccsal jól együttműködünk. Amennyiben magyar, nemzeti ügyről van szó, nem azt kell nézni, ki volt a kezdeményező, hanem mellé kell állni, félre kell tenni a sértettséget. A nemzeti ügyek számomra elsőbbséget élveznek, felülírják a pártérdekeket. Az erdélyi magyar politikai szervezeteknek nem szabad hagyniuk, hogy megosszák őket, egységesen kell fellépniük a székely zászló és az autonómia ügyében.

 

Medveczky Attila