vissza a főoldalra

 

 

 2016.04.29. 

Emlék, vér, sikítás

Gárday Gábor operaénekes, színművész az Irodalmi Újság 1956. november 2-ai számát hozta el szerkesztőségünk felhívására. Ebben a lapban jelent meg először Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című verse. A művész megosztotta emlékeit olvasóinkkal

 –Amikor gyönyörű forradalmunk és szabadságharcunk 1956-ban kirobbant 10 éves voltam. Ott laktunk szüleimmel és bátyámmal, ahol a forradalom „ lüktetett” , a Ferencvárosban a Ráday utca 64-ben.Petőfi Sándor csodálatos költeményében leírja: „Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem.” A közelben lakott egy kislány, akibe én akkor szerelmes lettem. Első szerelem és forradalom... Kimentem a Bakáts téri templomhoz,– ahol nagyszüleim esküvője volt– és láttam, hogy a földön egymás mellett fekszenek – holtan, fiatal fiúk. Két bácsi sírt ásott. A bátyám hét évvel idősebb nálam, ő éppen abban az életkorban volt, amiben a forradalom fiataljai. Anyám rettegett, féltett és elzárta cipőnket, ruhánkat, nehogy kimenjünk az utcára. Mi azért persze kiszöktünk. Féltem, de izgatott is, amit láttam. Kezembe foghattam egy töltényt, kis zacskóba öntöttük a puskaport, és a nagyok megmutatták, hogyan kell durrantani. Ebből baj lett, mert egyik barátunk ujja leszakadt... Emlék, vér, sikítás. Értettem is meg nem is, hogy mi történik. Államosított szülők gyermeke vagyok, nagyon vártuk, hogy más világ jöjjön. Elég volt a hazugságból, a csalásból, a félelemből, a magyarság megnyomorításából. …Akkor láttam életemben először meghalni  egy embert .A Bródy Sándor utcában, a hóna alatt egy nagy kenyérrel, egy bácsi rohant át az utcán,  rálőttek, többet nem mozdult. Akkor volt a Rádió ostroma. Megfogtam bátyám kezét, s kértem, gyorsan menjünk haza, mert ez szörnyű.

 Bátyja tudta, hogy mi történik az utcákon?

 –Természetesen. Négy iskolatársa elvitt egy petíciót a Rádióba, hogy azt olvassák be. Akkor még nem győzött a forradalom, az épületet ávósok szállták meg. Bátyám mesélte: bekopogtak a diákok, be is engedték őket, bezárták a kaput, és utána géppisztolysorozat hangját hallották. Iskolatársai mind meghaltak. Emlékek…Láttam, mikor a vörös csillagot eltávolították egy Kálvin téri tűzfalról. Október 26-án már le kellett mennünk a pincébe. Nem értettem, hogy miért, de annak örültem, hogy a szeretett kislányt láthattam. Történt, hogy a Műszaki Egyetem kollégiumából a diákok becsöngettek, bekopogtattak minden lakásba, és fekete vas palacsintasütőt kértek. Hogy minek kellett nekik, az később derült ki. Minden palacsintasütőnek letörték a nyelét és a  Soroksári utat teleszórták lefordított fületlen palacsintasütővel.  Jöttek a tankok a Soroksári út felől a Boráros térre .Megálltak, mert azt hitték, hogy tányéraknákkal tele az út. A katonák kinéztek a tankból, s abban a pillanatban a tetőről tüzet nyitottak rájuk. Csak a Soroksári úton így sok tankot vettek el a szovjet katonáktól a forradalmárok.

 Később kiengedték az utcára?

 –A harcok elmúltával igen. Szép idő volt, s én szívesen vittem volna haza még töltényeket, de apám megtiltotta. A Petőfi híd pillérénél, a Boráros tér közelében, egy nagy párkányon láttam egy sárgaréz ágyúlöveg-hüvelyt. Szépen vésett cirill betűk voltak rajta, de apám tiltása miatt otthagytam.  A lövegvésésnek szinte történelmi hagyományai vannak. Emlékek... Leverték a szabadságharcot, halottak, romok. November 4. után néhány nappal már kimehettünk az utcára. Az Üllői út és a körút sarkán a Kilián-laktanya romokban, s a tank mellett összeégett szovjet katona – aki nem tehetett az egészről. Én hiszek abban, hogy „azért a víz az úr”. Ma már egyre nehezebb az embereket félrevezetni, mert hamar kiderül a hazugság. Gounod Faustjában Valentin kardot ránt Mefisztóra és a vas  a gonosz intésére kettétörik. A sátán ereje győzött, de csak egy pillanatra. Valentin megfordítja a fegyvert, ami keresztté válik a markolatnál lévő keresztvas miatt, s akkor Mefisztó hatalma megsemmisül. Az őszinteség, az egyenes és tiszta beszéd, a szeretet, az igazság, mindig győz.

 Nem váltak ezek a fontos jelentéstartalmú fogalmak lapos közhelyekké, kiüresedett, tartalom nélküli szavakká a fiatalok körében?

 –Nem ostobák a mai tizenévesek, ám le lehet őket butítani. Arra kell vigyázni minden nemzetben gondolkodó politikusnak, hogy igazat mondjon. A gyerekek tiszták. Sok múlik a pedagógusokon, a nevelőkön. Ha én vezető lennék, nem engedném, hogy egy iskolaigazgató nyíltan, tüntetéseken politizáljon, úgy, hogy gyermekeinket is esetleg belehajszolja hazugságokba.

 Az emberek 1956-ban nem csak a diktatúra, hanem a hazugság és félelem ellen is fellázadtak. Miként került Önhöz az Irodalmi Újság 1956. november 2-ai száma?

 –A forradalom alatt hazavittem röplapokat, újságokat, s azokat gyűjtöttem később is. A Magyar Fórum felhívására gyűjteményemet újra áttanulmányoztam, és megtaláltam azt a lapot, amiben először jelent meg Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című verse. 1945 után, a szovjet haderő bevonulásával és segítségével fokozatosan kiépült a kommunista diktatúra Magyarországon. A rendszer velejárója a terror, politikai tisztogatás és a cenzúra volt. Illyés Gyula ebben a környezetben írta meg 1950-ben a versét, mely akkor nem jelenhetett meg, különben talán kivégezték volna. A költemény alapgondolata, hogy a zsarnokság minden korban és minden változatában emberellenes.

 

Medveczky Attila