vissza a főoldalra

 

 

 2016.04.29. 

Nem feledkeztünk meg a kárpátaljai egyházakról

A baloldaliak azt hiszik, diktálhatnak a püspököknek

Soltész Miklós államtitkár hibásnak tarja, hogy a nyugat-európai országok előbb nyújtanak távoli vidékeken élő idegeneknek támogatást, adnak nekik vízumot, mint akár a kárpátaljai magyaroknak vagy az ukránoknak. Ez a mi gondolkodásmódunktól távol esik, és ezért tartjuk fontosnak, hogy a kárpátaljai magyaroknak és ukrán embereknek segítsünk – közölte az államtitkár.

 Államtitkár úr nemrég azt nyilatkozta, hogy Nyugat-Európa cserbenhagyta Ukrajnát. Mivel tudja alátámasztani ezt a kijelentését? Hiszen a Nyugat Ukrajnát támogatta az orosz-ukrán krízis idején, elég csak az embargóra gondolni.

 –Amikor Ukrajna keleti részén elkezdődtek a harcok, akkor arról folyt a vita, hogy keleti szomszédunk Európához, vagy az orosz térfélhez tartozik-e inkább. Azt gondolom Ukrajna is Európa része, még akkor is, ha nem tagja az Európai Uniónak, mert történelmi hagyományunk, kereszténységünk, kultúránk sokkal inkább összeköt, mint elválaszt minket. Már akkor is felvetődött, hogy vajon ki kínál nagyobb támogatást Ukrajnának ahhoz, hogy nehéz gazdasági helyzetéből az ország kilábaljon. Az EU ugyan megígért sokféle támogatást, s közben az orosz-ukrán konfliktus következtében sokan meghaltak, családok mentek tönkre és az ukrán gazdaság még rosszabb állapotba került. Ukrajna gazdasága lejtmenetbe jutott, és ezért oktatási-, szociális rendszere, s az egész államigazgatás nagyon nehéz helyzetbe került. A bérek és a nyugdíjak rendkívül alacsonyak, s nagyon nehezen működik a közszolgáltatások egy része. Ebben a helyzetben a magyar állam sokkal nagyobb mértékben segít gazdasági erejéhez képest, mint az EU. Jól tapasztalható, hogy az unió vezetői nem figyelnek Ukrajna lakosaira, hanem sokkal inkább az illegális menekültek ellátásával, befogadásával foglalkoznak.

 Ha már a menekülteket említette, arról van-e tudomása, hogy a háborús konfliktus miatt mennyi kárpátaljai magyar jött át hazánkba, hogy családjuk megélhetését biztosítsák?

 –Még ha tudnánk is pontos adatot, akkor sem szabadna ezt közölnünk. Azért sem, mert azok a magyar férfiak, akik elhagyták szülőföldjüket, teljesen érthetően úgy gondolják, hogy ahhoz a háborúhoz, ami Kelet-Ukrajnában zajlik, ahhoz nekik semmi közük. Bizonyos szempontból az ukrán állam szempontjai is érthetőek, hiszen egy országban gondolkodnak, s azon belül nem különböztetnek meg nemzetiséget a besorozások során. Mi pedig felelősek vagyunk nemzettársainkért, ezért azokat a családokat, akik Kárpátalján élnek, megpróbáljuk segíteni. Magyarországról támogatjuk a kinti oktatási, szociális intézményeket, egyházakat, a karitatív szervezeteket. Azokat a magyarokat is támogatjuk, akik átjönnek Kárpátaljáról Magyarországra, s kevesebb-hosszabb ideig itt dolgoznak. Többségük nem óhajt itt letelepedni, hanem az itteni keresetüket hazaviszik szeretteiknek.

 Miért döntöttek úgy, hogy március elején Kárpátalján tartsa első kihelyezett ülését a Karitatív Tanács?

 –Az elmúlt évek során jelentősen bővült a Karitatív Tanács feladatköre. Azelőtt a vámon elfoglalt áruk márkátlanítása volt a feladatuk, majd azoknak a rászorultakhoz való eljuttatása. Az utóbbi esztendőkben a természeti katasztrófák idején segítettek a nagy karitatív szervezetek, s tavaly már Ukrajnának, Kárpátaljának is különböző gyűjtéseket szerveztek, és adományokat jutattak el Kárpátaljára és a Kárpátokon túlra. A legnehezebb helyzetben lévő határon túli területen próbálunk úgy segíteni, hogy oda nem csak árut, terméket viszünk, hanem jelképes üzentként kihelyezett ülést tartunk. Ezzel jeleztük kárpátaljai magyarságnak, hogy a magyar emberek, a kormány, Magyarország nem feledkezett meg róluk, és továbbra is számíthatnak a támogatásra.

 A segítségnyújtás módozatairól tárgyaltak-e a kárpátaljai magyar pártokkal, civil -és egyházi szervezetekkel?

 –Elsősorban az egyházakhoz kötődő karitatív szervezetekkel tárgyaltunk, mert az ő segítségükkel mérjük föl, hogy milyen konkrét támogatás szükséges. A Vöröskereszt véleményét is meghallgattuk abban, hogy Kárpátalján és a Kárpátokon túli területeken milyen segítséget igényelnek. Ezeknek a szervezeteknek a másik feladata, hogy az adományok elosztásában segítsenek, s valóban a legrászorultabbak kapják meg a támogatást. Sajnos az élet minden területén támogatásra szorulnak. Olyan népkonyhák működnek Ukrajna-szerte, melyek nálunk utoljára a háborús időkben voltak. Ezek pénzzel és élelmiszerrel való támogatása elengedhetetlen. Nemrég a munkácsi katonai kórház is kapott a magyar kormánytól támogatást, és az egyes családokat is közvetlenül segítjük élelmiszerekkel. Nagyon sokszintű és sokrétű a támogatás, és hatalmas területet ölel föl.

 A magyar kormány megnöveli a kárpátaljai történelmi egyházaknak nyújtott, a helyi magyarság megmaradását, hitéletét és közösségként való megerősítését szolgáló támogatások összegét?

 –A fő cél az egyházak mindennapi tevékenységének támogatása. Úgy tudjuk segíteni az ottani római katolikus, református és görög katolikus egyházakat, hogyha kell, a templomaik, plébániáik, parókiáik felújítását, vagy éppen a közösségerősítő programjaikat támogatjuk. Harmadik támogatási irány: az egyházi fenntartású iskolák, líceumok anyagi megsegítése. Az elmúlt öt évben az első két – az épített örökség és a közösségi célú programok – területen teljesen új támogatási irány alakult ki. Több tízmillió forinttal támogatjuk évente a kárpátaljai egyházakat. Nagyon fontos az a szerep, amelyet a kárpátaljai történelmi egyházak az anyanyelvi oktatás terén betöltenek azáltal, hogy oktatási intézményeket tartanak fenn. Ennek a feladatnak a támogatásaként a magyar kormány idén 40 millió forinttal járul hozzá a Nagydobronyi Református Líceum folyamatban lévő bővítéséhez, valamint 100 millió forinttal segíti a római katolikus Szent István Líceum kollégiumának a megépítését.

 Maradjunk az egyházak támogatásánál. Hetvenötmillió forinttal támogatja a kormány a Szeged-Csanádi Egyházmegye plébániáit, templomok, épületek felújítását, közösségi programok szervezését. Erre mondja az ellenzék, hogy na persze, így hálálja meg a kormány azt, hogy Kiss-Rigó László katolikus megyés püspök, az „udvari püspök” mindig kiállt a miniszterelnök mellett.

 –Azok a politikusok, akik a pártállam idején maguk is üldözték az egyházakat, támogatták a papok meghurcolását, a hívek megfélemlítését, először is kérjenek bocsánatot, és mondják ki, hogy nem csak a klérust, hanem az egész társadalmat terrorizálták. Manapság pedig azt tapasztaljuk, hogyha egy egyházi vezető, vagy maga a pápa olyat nyilatkozik, ami számukra kedvező, gondolhatunk Ferenc pápának a migránsválságban tett kijelentéseire, akkor azt minél szélesebb körben terjesztik, viszont ha a Szentatya a család szentségével, vagy az abortusszal kapcsolatban nyilatkozik, akkor azt támadják. Azért is igaztalan az a vád, hogy Kiss-Rigó László püspök atya kapta volna ezt az összeget, mert az összes határon belüli és túli egyházmegye, sőt a református, evangélikus és kisebb egyházak is anyagi támogatást kapnak feladataik ellátására, közösségi célú programjaikra, illetve az épített örökség megóvására, megújítására. Az összegeket pedig arányosan kapják meg. Figyelembe vesszük a népszámlálás során a felekezeti hovatartozást jelző arányokat, illetve az 1%-os felajánlásokat is.

 Nem találja abszurdnak, felháborítónak, hogy pont az ateisták, a baloldaliak akarják megmondani a keresztényeknek azt, hogy mi az igazi keresztényi magatartás?

 –A baloldaliak sokszor úgy viselkednek, mint az az ember, aki odahívja a muzsikus cigányt a mulatóban, hogy játssza el a kedvenc nótáját. Azt hiszik, hogy az egyházi vezetők is majd úgy tesznek, ahogy ők szeretnék; dolgozzanak megrendelésre. A keresztények a kétezer éves, a zsidó felekezetek az ennél is régebben keletkezett tanításukhoz ragaszkodnak. A különböző egyházak nem változtatják meg tanaikat, hitbeli meggyőződésüket azért, mert valaki csettint egyet, és a „saját nótáját akarja” eljátszatni. Sajnos a szocialistáktól, a kommunistáktól nem is várhatunk mást. Ateista világszemléletük látjuk, sehová sem vezet és ők azok, akik az egyház ellen elkövetett bűnökért nem kértek bocsánatot. Most, a migránsválság idején sem jönnek rá, hogy a keresztény kultúrkörben élő Európára mennyire veszélyes az, ha minél több olyan embert engedünk be a kontinensre, akiknek vallásuk, kultúrájuk teljesen eltér, sőt ellentétes a hagyományos európaival.

 

Medveczky Attila