vissza a főoldalra

 

 

 2016.08.05. 

Támogatás a székelyföldi egyházi iskoláknak

Közép-Európában még él a keresztény hagyomány

Azokat az iskolákat támogatjuk, melyek egyrészt a vallásos nevelést, másrészt a magyarság megőrzését segítik – szögezte le Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, aki kérdésünkre hozzátette: akik vadidegen migránsokat akarnak Magyarországra zúdítani, a brüsszeli álláspontot támogatják. Nekik többet ér egy teljesen más kultúrából érkező migráns, mint egy határon túli magyar. Ez nem más, mint hazaárulás.

 Eddig mennyire voltak sikeresek a partiumi és gyimesi csángó oktatási intézményekben beindított programok?

 –A kérdésfölvetés kapcsán azt tartom legfontosabbnak, hogy meg kell vizsgálni, milyen szerepet töltenek be a határon túli egyházi iskolák. Nemcsak az egyházi kötődés a fontos, legyen szó római katolikus, görög katolikus, református, vagy evangélikus iskoláról, hanem legalább annyira lényeges, hogy a magyarság megmaradásában, megőrzésében óriási szerepet vállalnak. Ezért döntöttünk úgy az elmúlt évek során, hogy a Kárpát-medencében támogatjuk az iskolák fejlesztését szolgáló beruházásokat. Így tettünk a partiumi Nagyszalontai Református Gimnázium esetében, vagy Kárpátalján a karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum építése során, de említhetném a Gyimesi Szent Erzsébet Gimnáziumot is. Ezeket a támogatásokat tovább folytatjuk nagyságrendileg 300 millió forinttal, mert ezek a beruházások nagymértékben hozzájárulnak az előbb említett célok eléréséhez. Így kap jövőre a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium támogatást fejlesztéseihez, 10 és 20 millió forint közötti összegben. Székelyudvarhelyen a református iskola – az idei támogatás folytatásaként – jövőre húszmillió forintos segítségben részesülhet. Szintén a székelyudvarhelyi katolikus iskola is 50 millió forintnyi támogatás kap 2017-ben.

 Mi alapján választották ki azt a három székelyföldi egyházi iskolát, melynek felújításáról döntött a magyar kormány?

 –A szükség és a sürgősség az alapvető szempont, és szintén lényeges, hogy az adott térségben milyen szerepet töltenek be az intézmények, mekkora távolságról érkeznek oda a diákok. A nagyszalontai iskola a környékbeli szórványból nagyon sok gyereket ér el, és hasonló okok miatt döntöttünk a szatmárnémeti római katolikus iskola támogatásáról is. Azokat az iskolákat támogatjuk, melyek egyrészt a vallásos nevelést, másrészt a magyarság megőrzését segítik.

 Ha egy székelyföldi iskola kívülről, belülről megújul, az már hozzájárulhat ahhoz, hogy a határon túli szülőföldjén boldoguljon?

 –Nagyon sok összetevőből áll a nemzet- és egyház-politikánk, ami a magyarság megmaradását szolgálja, s az egyházi iskolák támogatása ennek egyik lényeges része. Meghatározó templomaink és egyházi közösségeink megújítása, valamint a közösségi célú programok támogatása. Ha segítjük ezeket az egyházi törekvéseket, azok szintén hozzájárulnak a megmaradáshoz. Ugyanígy lényegesek voltak azok a döntések, melyek a kettős állampolgárságot, a szavazati jogot adták meg a külhoni magyaroknak, de ide tartozik a délvidéki magyarság gazdasági programjainak 50 milliárd forintos támogatása és ez a gazdaságfejlesztés most elindul Kárpátalján is. Ezek a döntések együttesen szolgálják a külhoni magyarság megmaradását, helyben maradását. Szükséges az iskola, a templom, de kell a gazdasági háttér is és azok a több mint szimbolikus lépések, amelyekkel a határon túli magyarok állampolgárok és választók lettek.

 Mindezek mellett nagyon fontos a nemzetiségi politika döntéshozatala, hiszen, ha a kisebbségben élő magyarjaink látják, hogy Magyarországon a nemzetiségiek milyen lehetőségeket kapnak iskolai, kulturális fejlesztésekre és egyházaik támogatására, akkor ez előbb–utóbb biztosan kihat a szomszédsági politikára is. Ennek egyik eredménye az a legutóbbi szlovákiai döntés, miszerint megmaradnak a 8 fős osztályok az iskolákban. Ez azért lényeges, mert Felvidéken ez nagyon sok magyart érint. Ha ezekben az iskolákban megszűnne a magyar tannyelvű oktatás, az az asszimiláció felgyorsulását eredményezné. Ezek az apró eredmények, lépések mindenképpen kihatnak a Kárpát-medencei magyarság megmaradására.

 Milyen többletet adnak a határon túli egyházi iskolák?

 –Azt nem lehet előre megjósolni, hogy egy hazai, vagy határon túli egyházi iskola milyen minőségi oktatásig képes eljutni. Általában az egyházi iskolák az elsők közt, vagy a középmezőnyben szerepelnek – ez így van Magyarországon is. A leglényegesebb a lelki többlet. Mivel Magyarországon a társadalom több mint fele vallásosnak tartja magát, és ezen belül 97% keresztény felekezetűnek, teljesen jogos az igény az egyházi iskolákra. Ugyanez igaz a határon túlra is, ahol keresztény felekezetek működnek, melyek nagymértékben hozzájárulnak a megmaradáshoz és természetes, hogy az iskolafenntartáshoz is szeretnének. Ebben tudjuk őket sok tekintetben segíteni.

 Több balliberális politikus felveti, hogy minek támogatni a külhoni magyarokat, amikor idehaza sem tud a kormány minden bajt orvosolni. Mi erről a véleménye?

 –Hazaáruló, aki ilyet mond. Ezt már megtették 2004-ben, amikor december 5-én olyan gusztustalan kampányt folytattak a külhoni magyarokkal szemben, aminek következményeként akkor még nem kapták meg a magyar állampolgárságot. Magyarok milliói nem tehetnek arról, hogy más országban élnek, ők nemzedékeken keresztül elszenvedői voltak a trianoni békediktátumnak.

 Nekik az elmúlt száz évben küzdeniük kellett megmaradásukért. Ezt a küzdelmet - akár a Ceausescu-rendszerben, akár Kárpátalján a Szovjetunió diktatúrájában, és még folytathatnám a sort - nem elismerni bűn. A határon túli magyaroknak meg kell köszönnünk ezt a küzdelmet, és amit eddig adtunk vagy a jövőben fogunk, az a legkevesebb, amit tehetünk értük. Akik másként gondolkodnak, azok vadidegen migránsokat akarnak Magyarországra zúdítani és a brüsszeli kényszerbetelepítést támogatják. Nekik többet ér egy teljesen más kultúrából érkező migráns, mint egy határon túli magyar. Ez nem más, mint hazaárulás.

 Államtitkár urat idézem: „minden nemzetet Európában is arra bíztatunk, hogy egyházaikat segítsék, legyenek azok bármilyen felekezetűek.” Az Apostoli Szentszék sokáig harcolt azért, hogy a keresztény örökséget megemlítse az európai alkotmány, de ezt makacsul visszautasították. Ilyen szempontból nem naivitás abban bízni, hogy az EU-s államok segítik az egyházakat?

 –Az Európai Unió válságának egyik fő okozója éppen a keresztény értékek háttérbeszorítása. A keresztény alapokat nem akarják tudatosítani. Ez óriási hiba, hiszen 2000 év óta Európa nemcsak hitében, hanem kultúrájában, gondolkodásmódjában is a keresztény hitre és hagyományra támaszkodik. Ha ezt elveszik tőle, akkor kontinensünk alapjaiban rendül meg. Sebezhetővé, kiszolgáltatottá válik. Ez az oka a mai teljes identitásválságnak, a zűrzavarnak, és egyébként ezért mondják az ideérkező muszlimok, hogy tiszteljük őket Európában, jóllehet az EU saját hagyományait sem tiszteli. Közép-Európában még él a keresztény hagyomány, és a térség országainak összefogásával megváltozhat a nyugat-európai szemlélet is.

 

Medveczky Attila