vissza a főoldalra

 

 

 2016.08.05. 

Sportparkok a településeknek

A felnőtt lakosság csak 10-15 %-a sportol rendszeresen

Egyre nagyobb teret nyert a szabadidős sportban a szabadtéren felállított testedző eszközök, parkok használata, a program célja, hogy olyan létesítményeket biztosítson, melyek ingyenesen, bárki számára, helyben állnak rendelkezésre – szögezte le Dr. Boros Anita helyettes államtitkár, akit arról is faggattunk, hogy egy önkormányzat mennyi sportparkot kérelmezhet, szükséges-e önrészt biztosítani, és a települések kérelmezhetik a már meglévő sportparkok bővítését.

 Mi a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program célja?

 Az egészségmegőrzés szempontjából kiemelt szerepe van a rendszeres testmozgásnak. Nemzetközi kutatásokkal alátámasztott adatok alapján megállapítható, hogy Magyarországon a felnőtt lakosság csak 10-15 %-a sportol rendszeresen (heti két alkalom), míg ez a mindennapos testnevelésen kívül a gyerekek csupán 10%-ára igaz. Ezeknek az arányoknak a nagyságrendekkel történő növelése kiemelt érdekünk, hiszen a lakosság egészségi állapota alapvetően meghatározza az ország teljesítőképességét. Az egészség megőrzésének egyik legfontosabb eszköze a mindennapos sportolás, melyet leginkább a könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítményekkel lehet vonzóvá tenni. Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban egyre nagyobb teret nyert a szabadidős sportban a szabadtéren felállított testedző eszközök, parkok használata, a program célja, hogy olyan létesítményeket biztosítson, melyek ingyenesen, bárki számára, helyben állnak rendelkezésre.

 A települési önkormányzatok kérelmezhetik a sportparkok építését. Mi a különbség a kérelmezés és a pályázás között?

 –A program tárgya kültéri sportpark kialakítása a helyi sajátosságok figyelembe vételével, akként, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a rendelkezésre forrás terhére és erejéig az építtető Nemzeti Sportközpontokon keresztül fejlesztéseket végez az arra jogosult alanyi kör által benyújtott és a nemzeti fejlesztési miniszter által elfogadott kérelem alapján.

 Hogyan osztják el az idei keretösszeget, az 1.5 milliárd forintot?

 –A program keretében a települési önkormányzatok nem pénzbeli támogatást kapnak, hanem egy vagy több létesítményt, sportparkot.

 Mi történik túljelentkezés esetén?

 –A kormány a 1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozat 1. pontja alapján 2016 és 2020 között megvalósuló programot indított, így elképzeléseink szerint minden évben meghirdetésre kerül a program.

 Egy adott önkormányzat több sportparkot is igényelhet?

 –A programban települési önkormányzatok vehetnek részt a helyi lakónépesség számának figyelembe vételével:

   

Lakónépesség[1] (fő)

Igényelhető sportpark

(db)

Igényelhető futókör (db)

0 – 1 000

1

1

 

1001 – 7 000

2

7001 – 12 000

3

12 001 – 15 000

4

15 001 – 20 000

5

2

20 001 – 50 000

7

50 001 –

10

 

Szükséges-e bárminemű önrész?

 –A programon belül négyféle sportpark kategória kerül megvalósításra, melyekhez nem kell az önkormányzatoknak önrészt biztosítani. Önrész a futókör megvalósításához szükséges, mely a futókör költségének 50%-a.

 Meg is kell indokolniuk az önkormányzatoknak, miért tartják fontosnak a létesítmények építését?  

–Igen. A kérelem három dokumentum benyújtását jelenti: Ki kell tölteni egy adatlapot és egy nyilatkozatot, valamint készíteni kell egy részletes indokolást. Ez utóbbihoz a programról szóló tájékoztatóban adtunk támpontokat.

 Négytípusú sportpark építésétől olvastam. Ezek csak méretben különböznek egymástól?

 –Nem. A sportparkok eltérő nagyságúak, különböző számú sporteszközök kerülnek rajtuk felépítésre, illetve különböző gyakorlatok elvégzésére alkalmasak a telepített eszközök.

Közös bennünk ugyanakkor, hogy valamennyi gumi alapzattal épül.

Az „A” típusú sportpark jellemzői:

-   minimum 40 m2 alapterületű,

-   minimálisan 5 eszköz kerül rá telepítésre,

-   tolódzkodásra, húzódzkodásra, has és hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz gyakorlatokra alkalmas.

 

A „B” típusú sportpark jellemzői:

-   minimum 70 m2 alapterületű,

-   minimálisan 7 eszköz kerül rá telepítésre,

-   tolódzkodásra, húzódzkodásra, has és hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, létramászásra és függeszkedésre alkalmas.

 

A „C” típusú sportpark jellemzői:

-   minimum 90 m2 alapterületű,

-   minimálisan 8 eszköz kerül rá telepítésre,

-   tolódzkodásra, húzódzkodásra, has és hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, bordásfalon végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmas.

 

A „D” típusú sportpark jellemzői:

-   minimum 150 m2 alapterületű,

-   minimálisan 15 eszköz kerül rá telepítésre,

-   tolódzkodásra, húzódzkodásra, has és hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, létramászásra, párhuzamos korláton végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmas.

 

Emellett lehetőség van futókör igénylésére is.200 vagy 400 méteres futókör igényelhető, mindkettő esetében a szélesség 125 cm.A futókör sajátossága, hogy a sportpark köré illetve akár máshol is, vagyis a sportparktól elkülönülten egy másik ingatlanon is megvalósítható. Fontos itt is hangsúlyozni, hogy futókör megvalósításához az önkormányzatoknak 50%-os önerőt kell biztosítani.

 A létesítmények megvalósításához az önkormányzatok által rendelkezésre bocsátott ingatlanoknak milyen feltételeknek kell megfelelniük?

 –A sportparkok megvalósításához az önkormányzatoknak megfelelő ingatlant kell az építtető, Nemzeti Sportközpontok rendelkezésére bocsátania. Az ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

az önkormányzat tulajdonában kell állnia, vagy a Magyar Állam tulajdonában állónak kell lennie, ha azon az önkormányzat hasznosítja valamilyen érvényes jogcím alapján;

megfelelő környezeti – és terepviszonyokkal kell rendelkeznie;

a sportpark elhelyezésére alkalmas terület nagyságúnak kell lennie;

a települési önkormányzatoknak olyan állapotban kell rendelkezésre bocsátania, hogy azon a sportpark kialakítható legyen;

biztosítani kell az akadálymentes megközelíthetőséget.

 Más az építtető és az üzemeltetető, illetve a karbantartó?

 –A sportparkot vagy sportparkokat a Nemzeti Sportközpontok fogja megépíttetni az önkormányzatok számára, az üzemeltetés pedig az önkormányzatok feladata lesz.A kérelmezőnek vállalnia kell önerőből a kérelmező saját kivitelezésében a kültéri sportpark és a futókör akadálymentes megközelíthetőségéhez szükséges eszközök/felépítmények megvalósítását és azok karbantartását az öt éves fenntartási időszak végéig.

 Fontos, hogy az önkormányzatok a létesítményeken színvonalas programokat szervezzenek?  

–Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzatok integrálják a megvalósuló létesítményeket a település életébe.  

Önkormányzati feladat a létesítmények megóvása a vandáloktól?  

–Igen, a sportparkok karbantartása és a létesítmények megóvása az önkormányzatok feladata.

 A települések kérelmezhetik a már meglévő sportparkok bővítését?

 –Nem, már meglévő sportparkok bővítését, befejezését nem lehet kérelmezni.

 Kik bírálják el a kérelmeket, és kedvező döntés esetén mikor kezdődik meg a sportparkok építése?

 –A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból hat főből álló előkészítő bizottság megvizsgálja, amely szakmai javaslatot is tesz a támogatható kérelmek köréről a miniszternek. A támogatás odaítéléséről a miniszter egyedileg dönt, az előkészítő bizottság javaslatának beérkezését követő 30 napon belül.

 

Medveczky Attila