vissza a főoldalra

 

 

 2016.08.05. 

Kedvezőbb feltételek a gyógyszerészeknek

Megfelelő a magyarországi gyógyszertárak száma és eloszlása

A lakossági gyógyszerellátás 1990-ben elkezdett rendszerváltásának befejező aktusa lehet a tulajdonosi program eredményes befejezése. Ez nemcsak a gyógyszertárakban tulajdont szerzőknek, hanem a gyógyszerészet egészének a jövőjét alapjaiban meghatározó fontosságú kérdés. Dr. Hankó Zoltán a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke: a felvehető hitel mértéke megnövekedett, ami a többségi gyógyszerészi tulajdon biztosítása miatt szükséges. Szintén jelentős eredmény, hogy a hitelt a korábbi 3 százalék helyett 1,5 százalékos kamatteherrel lehet igénybe venni.

 Konkrétan mihez kapnak kedvezőbb feltételekkel hitelt a gyógyszerészek?

 – A jogszabályi előírás szerint 2017. január 1-jéig minden gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban a gyógyszerészek tulajdoni hányadának meg kell haladnia az 50%-ot. 2300 gyógyszertár működik, és a hatósági adatok értelmében körülbelül 700-ban még ezt a jogszabályi előírást nem teljesítették. Ebből a 700-ból több mint 100-ban a gyógyszerész és nem gyógyszerész tulajdonhányad 50-50%, ezeknek a többsége, azt gondoljuk, családi vállalkozás, és ezekben az esetekben a többségi gyógyszerészi tulajdon megszerzéséhez szükséges korrekciót belső megbeszéléssel, technikai szerződésmódosításokkal meg tudják csinálni. Ezenkívül 100 gyógyszertárban a gyógyszerészi tulajdonhányad meghaladja a 40%-ot. Úgy gondoljuk, hogy ezekben az esetekben részben a vállalkozás, részben pedig a gyógyszerész rendelkezik olyan fedezettel, aminek segítségével lehetőségük van a többségi tulajdon biztosítására. A maradék gyógyszertárakban a gyógyszerészek tulajdonhányada 26-40%-os, és azt gondoljuk, hogy részükre jelenthet komoly segítséget az eddiginél is kedvezőbb hitelkonstrukció kialakítása. Ezért volt szükséges július 1-jétől a patikaalap kedvezőbb szabályozása.

 Eddig mi jellemezte a hitelkonstrukciót?

 – A fő paramétereket illetően 3%-os kamatteher kapcsolódott hozzá, és egy éves türelmi időt követően 10 éven belül kellett a hitel visszatérítéséről gondoskodni. Emellett volt egy olyan képlet, amely a vállalkozás utolsó lezárt gazdasági évének adatait, a saját tőke és a vállalkozás eredményének rögzített arányát figyelembe véve meghatározta a maximálisan felvehető összeget. Tapasztaltuk, hogy azokban a gyógyszertárakban, ahol szükséges a tulajdonosi korrekció, az eddigi többségi tulajdonos általában nagyon alacsonyan tartotta a saját tőke értékét, és különféle költségnövelő technikákkal az eredmények jelentős hányadát is költségként vette ki. Tehát alacsony volt az az összeg, melyet az említett képlet figyelembe vételével föl lehetett venni. Emiatt született az a döntés, hogy ezt a képletet törlik a jogszabály szövegéből, és helyette az elkövetkező évek várható eredményének a figyelembevételével, tehát egy üzleti terv alapján határozzák meg a maximálisan felvehető összeget. Mindez a napi realitásokhoz jobban igazodik. Az eddigi szabályozásban a maximálisan felvehető összeg 60 millió forint volt, most ez úgy változott, hogy az említett üzleti terv figyelembevételével és nyilván a hitelfolyósító bank kontrollját követően egy személy legfeljebb 150 millió forintig vehet föl hitelt. Tehát a felvehető hitel mértéke megnövekedett, ami a többségi gyógyszerészi tulajdon biztosítása miatt szükséges. Szintén jelentős eredmény, hogy a hitelt a korábbi 3 százalék helyett 1,5 százalékos kamatteherrel lehet igénybe venni. Ezt a kamatkedvezményt részben a Magyar Fejlesztési Bank – amely ennek a hitelnek a fő finanszírozója –, illetve az állami kamattámogatás 3,7%-ról 4,5%-ra való növekedése teszi lehetővé. A módosított jogszabály azt is kimondja, hogy azoknak, akik a korábbi feltételekkel vettek föl hitelt, lehetőségük nyílik arra, hogy az új kondíciókhoz igazítsák a még eddig ki nem fizetett hitelük összegét. Továbbá a kedvezményes hitelfelvételi lehetőség 2017 januárjától is megmarad, hogy az 50% feletti üzletrészek vásárlásához, gyógyszerészi tulajdonba kerüléséhez nyújtson segítséget. Ezt igen fontos, elvi jelentőségű változásnak tartom.

 Szerkesztőségünk információja szerint a gyógyszertáraknak a többségi gyógyszerészi tulajdonba kerülése az egyetlen olyan lehetőség, mely által a gyógyszertárhálózatot nemzeti érdekkörben lehet tartani. Az uniós szabályozás miatt minden más esetben olyan gazdasági társaságok lehetnek jelen a rendszerben, hogy ez a feltétel nem biztosított.

 Ehhez a könnyített hitelhez elegendő pénzzel rendelkeznek a gyógyszerészek?

 – Ebben a konstrukcióban a gyógyszerészeknek önrésszel kell rendelkezniük, s ami a hitelnél problémát okozhat, az a fedezetként rendelkezésre álló forrás. Eddig is a konstrukció része volt a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása, ami a felvett hitel 80%-áig terjedhet. A Magyar Fejlesztési Bank koordinálásával a Garantiqa az előzőnél kedvezőbb készfizető kezességvállalási konstrukciót dolgozott ki. Ennek a hivatalos bejelentésére várhatóan jövő héten kerül sor.

 Sokat hallani a bürokrácia csökkenéséről. A hitelbírálat rendje tehát kedvezőbben változott?

 – Így van, és ehhez kapcsolódóan az egyik olyan bank, amelyik belép a hitelfolyósításba, kifejezetten gyors és kevés adminisztrációval járó konstrukciót dolgoz ki. Ugyanakkor a patikaalap jogszabályi rendelkezései az összes többi ponton változatlanok, de ezek a szükséges eljárásjogi lépéseket tartalmazzák. Még folynak a tárgyalások az Egészségügyért Felelős Államtitkárság koordinálásával a hitelbírálati eljárásról, mert az volt a kérésünk, hogy azok a kereskedelmi bankok, amelyek ennek a hitelnek a folyósításában részt vesznek, az eddiginél ügyfélbarátabb magatartást tanúsítsanak. Erre vonatkozóan tapasztaljuk az elköteleződést, és ezeknek a korrekcióknak a bejelentésére a Magyar Fejlesztési Bank részéről úgyszintén a jövő héten kerül sor.

 Magyarországon jelenleg 2300 patikának van működési engedélye. Ez az ország lakosságához, a települések számához mérten sok, vagy kevés?

 – Az, hogy egy adott országban a gyógyszertárak száma és elhelyezkedése mennyire optimális, az nem csak a számoktól függ. A magyar helyzetnél vissza kell utalni arra, hogy a II. világháború előtt olyan szabály volt hatályban, hogy 5000 lakosonként lehetett egy gyógyszertárat működtetni. Ezt a szabályt újra bevezették 1994-ben az akkor megalkotott gyógyszertári törvényben, de a patikaliberalizációt követő változások kapcsán körülbelül 450 új gyógyszertár került a rendszerbe. Így a 2010-es újraszabályozáskor az 5000-es szabály visszahozatalának nem lett volna értelme. Ezért 2010 végén olyan döntés született, hogy 4500 lakosonként lehet gyógyszertárat nyitni, az 50 ezer lélekszámnál nagyobb településeknél pedig 4000 lakosonként. Jelenleg Magyarországon egyenletes a gyógyszertárak eloszlása, és azokon a nagyon kicsiny településeken, ahol egy közforgalmú gyógyszertár a kis forgalom miatt nem képes megélni, úgynevezett fiókgyógyszertári hálózattal további körülbelül 650 patika áll a lakosság rendelkezésére. Tehát a 2300 gyógyszertár gyakorlatilag több mint 3000-et jelent országos szinten.

 

Medveczky Attila